Categories
Irak Jura Nyheder Politik

sandheden-og-irak

Med den nye bog “Vejen til Irak” fra Gads Forlag håber jeg at noget af sløret for Danmarks deltagelse i Irakkrigen vil blive løftet. Venstres tidligere politiske ordfører Jens Rohde kommer ifølge Politiken i dag med væsentlige indrømmelser i bogen, bl.a. at Iraks påståede besiddelse af masseødelæggelsesvåben var hovedbegrundelsen i Regeringens krigsdeltagelse. Det vil efter min mening tjene demokratiet, at de ansvarlige i alle dele af statsmagten får talt ud og tonet rent flag.

Jeg er af den overbevisning at alle væsentlige begrundelser for at sende nationen i krig i Irak ikke havde nogen basis i virkeligheden.

Regeringen blev lokket af USA igennem storpolitisk indflydelse og økonomiske aftaler for landet, f.eks. A.P. Møllers kontrakter med US om fragt af udstyr og våben. På set og vis taktisk smart, på den anden side ufattelig naivt spil, med den logrende hales storpolitik over for USA.

Jeg er af den overbevisning at Danmark deltog i en krigsforbrydelse eftersom FN ikke sanktionerede vores angrebskrig på Irak.

Jeg er at den overbevisning at man gik i krig imod bedre viden i både Regering og Statsmagt. Det er min opfattelse at Regeringen vildledte folketinget med falske oplysninger. Regering og Statsmagt, herunder embedsmænd og forsvaret, vidste bedre, men det var ikke i deres politiske interesse at fortælle sandheden. Regeringen har en loyal informationspligt over for Folketinget – og den blev efter min vurdering ikke overholdt i forbindelse med Folketingets beslutning om Danmarks deltagelse i krigen imod Irak i 2003.

Regeringen og Statsmagt bør stå til ansvar for at have ført landet i Krig på et uretmæssigt grundlag. Efter Dansk lovgivning er det muligt at drage både Ministre, Regering og Statsmagt til ansvar, men desværre er der ikke den fornødne politiske vilje, tradition og offentlige opbakning i Danmark til dette. 

Jeg håber på at danske politikere agerer mindre griskt og mindre naivt på den storpolitiske scene fremover. Jeg ønsker at Danmark tager historien og FN pagten alvorligt, og opgiver angrebskrig som et udenrigspolitisk instrument.

Opfølgning:
Rohde fastholder at han blev fejlfortolket Politiken 2. oktober 2008

Links: 
Jens Rohde gennemhuller regeringens Irak-forklaring Politiken 27. september 2008
Rohde sår tvivl om grundlag for Irak-krig Berlingske 27. september 2008

Categories
Forretning It Videnskab

levende-boslashger-hvor-er-de-henne

De nye medier er så småt ved at forandre den måde vi forbruger information på.

Fagbøger om f.eks. programmering eller online dokumentation til applikationer m.v. udgives som interaktive bøger på nettet, hvor brugerne selv kan tilføje kommentarer og eksempler. Det er elegant og smart; og frem for alt utrolig brugervenligt!

Men hvor er alle de andre levende bøger henne?
Teknologien er tilstede. Så hvorfor sker der ikke noget?

Det vil være oplagt for f.eks. den akademiske verden at tage dette format op. Det vil være meget mere interessant at læse fagbøger, artikler og afhandlinger på denne måde, selv om der selvfølgelig også er faldgruber.

Der mangler imidlertid nogle standarder på området for levende bøger på nettet. Det er alt for besværligt for den enkelte forfatter at skulle rode med individuelt tilpassede databaser og serverteknologi. Det er oplagt at udvikle et åbent XML format med tanke på den succes som f.eks. RSS og ATOM allerede har fået. Næste generation webbrowsere fra Apple er f.eks. født til at kunne læse disse XML formater.

Smartest ville selvfølgelig være hvis du bare skrev dit dokument i MS Word, eller en anden teksteditor som f.eks. BBEdit, og så bare gemte det i det rigtige XML format direkte på din webserver; og filihankat så havde man en ægte levende bog på Internet. Det burde kunne lade sig gøre! Al data i det samme XML dokument og så f.eks. en plugin til din webserver. Min intuition siger mig, at det desværre nok ikke går at bruge Microsofts XML baserede filformat pga. brødnid. Spørgsmålet er vel også om MS format er godt nok til formålet.

Men hvor er standarderne henne? Jeg har ikke rigtig kunne finde noget fornuftigt på nettet? Kender du til noget?

(Denne lille artikel er oprindelig udsendt på DONA‘s mailliste.)

Svar:
Microsoft Reader
Budapest Open Access Initiative

Referencer:
Skjulte annoncer i artikler på nettet Berlingske 10. august 2004
Sms-roman på vej Politiken 9. august 2004

Teknologier:
Open XML File Format OpenOffice.org
Exploring XML in the Microsoft Office System Microsoft

Cover Pages Online ressource for markup language technologies
The XML Bookshelf O’Reilly (free edition)
Extensible Markup Language (XML) 1.0 W3C

Eksempler:
WikiBooks
Sites using MediaWiki wikimedia.org
WikipediA
Thinking in C++ by Bruce Eckel
Thinking in Java by Bruce Eckel
PHP Manual php.net

Categories
Kultur Poesi Videnskab

dv%c3%a6rgen-b%c3%b8dlen-og-sibyllen

Jeg kan ikke forudse hvem eller hvad som vil røre min sjæl. Han blev min ven i ånden. Han strakte ud gennem tid og sted og rørte noget i mig, som ikke mange andre.

Pär Lagerkvist har efter min mening en sjælden evne til at være åndelig, uden at det bliver prætentiøst. Han er et med menneskets lidelser på jorden, uden at dette får en ulidelig tyngde. Ikke mindst Barabbas og Ahasverus Død.

Måske er der i disse tider brug for at vende ansigtet mod himlen.

Pär Lagerkvist – Biography Nobel e-Museum