Af guld og ild er min tankes fest – hvorfor er der angst i dit hjerte? der vokser blomster bag dine bryster
du dufter af æbler og evighed. Jens August Schade, Den Levende Violin 1926
Den kosmiske barden Essay om Jens August Schade af Karl-Erik Tallmo


Af guld og ild er min tankes fest – hvorfor er der angst i dit hjerte?

der vokser blomster bag dine bryster
du dufter af æbler og evighed.

Jens August Schade, Den Levende Violin 1926

Den kosmiske barden Essay om Jens August Schade af Karl-Erik Tallmo

Du lille Andenoer,
Hvi døde Du saa snart?
Hvis Du var bleven stor
Og voxet i en Fart,
Du vilde bleven her
– Saa menes af Enhver –
Til noget rigtigt Rart;
Kun jeg har mine egne Tanker;
Saa, hør da, hvad der vanker:
Ei Lykken Dig det Allermindste loved’,
Saasom de føies kun, der fødes uden Hoved.

Ambrosius Stub

Du lille Andenoer,

Hvi døde Du saa snart?

Hvis Du var bleven stor

Og voxet i en Fart,

Du vilde bleven her

– Saa menes af Enhver –

Til noget rigtigt Rart;

Kun jeg har mine egne Tanker;

Saa, hør da, hvad der vanker:

Ei Lykken Dig det Allermindste loved’,

Saasom de føies kun, der fødes uden Hoved.

Ambrosius Stub

En fremmed Medicus i Lægekunsten øvet,
Blev fordum meget sært af Stadens Læger prøvet,
De meente ham en Streg, saa fremt han ikke fandt,
Et hielpsom Raad for en, som sagde aldrig sandt.
Men Manden fandt paa Raad; han satte dem en Brille,
Og gav sin Patient en ret naturlig Pille;

Den Løgner kom sig strax, han spyttede kun lit,
Og sagde: sandelig Hr. Doktor! det var Sk…
Ved denne snilde Kur blev Huusraads Kraft befunden,
I det at Podex blev et Apotek for Munden:
Er Sandheds Piller nu saamange Steds til Fals;
Hvorfor kureres ei hver Løgner i sin Hals.

En fremmet Medicus i Kunsten fix og øvet
Blev engang meget sært af andre Læger prøvet,
De holdt det for een skam, saa fremt hand ey paafandt
Et Raad, som hialp for den, der aldrig talte sandt.
Men Manden fandt paa Raad hand satte dem en Brille
Og gav sin Patient en ret naturlig Pille,
Den Løgner kom sig strax, og spyttede kun lit,
Og sagte sandelig, Hr. Doctor det er Skit.

Abrosious Stub, dansk digter som levede i perioden 1705 – 1758

Link:
Ambrosius Stub’s biografi på det suveræne site Ariv for dansk litteratur med masser af danske litterære folkeskatte

En fremmed Medicus i Lægekunsten øvet,

Blev fordum meget sært af Stadens Læger prøvet,

De meente ham en Streg, saa fremt han ikke fandt,

Et hielpsom Raad for en, som sagde aldrig sandt.

Men Manden fandt paa Raad; han satte dem en Brille,

Og gav sin Patient en ret naturlig Pille;

Den Løgner kom sig strax, han spyttede kun lit,

Og sagde: sandelig Hr. Doktor! det var Sk…

Ved denne snilde Kur blev Huusraads Kraft befunden,

I det at Podex blev et Apotek for Munden:

Er Sandheds Piller nu saamange Steds til Fals;

Hvorfor kureres ei hver Løgner i sin Hals.

En fremmet Medicus i Kunsten fix og øvet

Blev engang meget sært af andre Læger prøvet,

De holdt det for een skam, saa fremt hand ey paafandt

Et Raad, som hialp for den, der aldrig talte sandt.

Men Manden fandt paa Raad hand satte dem en Brille

Og gav sin Patient en ret naturlig Pille,

Den Løgner kom sig strax, og spyttede kun lit,

Og sagte sandelig, Hr. Doctor det er Skit.

Abrosious Stub, dansk digter som levede i perioden 1705 – 1758

Link: Ambrosius Stub’s biografi på det suveræne site Ariv for dansk litteratur med masser af danske litterære folkeskatte