Til doms Grevil og Berlingske

Sandheden er ilde hørt af magten.»Der er masseødelæggelsesvåben i Irak. Det er ikke blot noget, vi tror. Vi véd det«Statsminister Anders Fogh Rasmussen

Var det en legitim ret for Danmark med militær magt af befri Irak for Saddam Husseins diktatur? Var der tale om et grundlovsbrud da Danmark indgik i en angribskrig imod Irak uden om FN’s SikkerhedsrÃ¥d? Overholdt Regering, ministre og embedsværk sin loyale oplysningspligt over for Folketinget og befolkningen? Hvordan og af hvem skal “Ã¥benbar almen interesse” defineres?

I forbindelse med krigen imod Irak var der meget på spil. Havde USA og koalitionen ret til at invadere Irak på det foreliggende grundlag efter international ret?

FN’s general sekretær, et flertal i SikkerhedsrÃ¥det og langt den overvejende del af internationale eksperter har sagt nej.

Var Irak i besiddelse af masseødelæggelsesvåben? Havde Irak forbindelse til 11. september angrebet på USA. Svaret er og bliver Nej.

Frank Grevil fik et klap over fingerne pÃ¥ 4 mÃ¥neders ubetinget fængsel i forbindelse med sine afsløringer af FE’s efterretninger om Irak’s besiddelse af masseødelæggelsesvÃ¥ben til Berlingske.Nogle vil mÃ¥ske synes at det trods alt var nÃ¥digt sluppet af Frank Grevil; andre vil synes at dommen var et forkert signal at sende befolkningen!?

Statsapparatet i kraft af domstolene havde tydeligvis behov for at markere en afstandtagen i stedet for en tilskyndelse til whistleblowing af hensyn til statens sikkerhed og forholdet til fremmede magter.

På baggrund af oplysningerne i sagen mod Frank Grevil kan det næppe konstateres, andet end i ord, at der er sket en skade af reel betydning i forhold til rigets sikkerhed, herunder i forholdet til fremmede magter. FE har selv indrømmet at de oplysninger som er videregivet til Berlingske var offentligt tilgængelige på Internettet fra Regeringskilder i USA.

På et objektivt grundlag, er det efter min vurdering, svært at finde et bedre eksempel på forhold af åbenbar almen interesse. Iraks formodede besiddelse af masseødelæggelsesvåben havde afgørende betydning for Danmarks deltagelse i angrebskrigen mod Irak sammen med USA.

Djævlen sidder i detaljen. Virkeligheden er grumset. Landsrettens argumentation for sin dom over Frank Grevil lader sig fange af de mange i grunden irrelevante detaljer og glemmer helheden.

Udenrigsministeriets Folkeretskontor gjorde på tidspunktet som loyal rådgiver for ministre og Regering sit til at forvanske billedet af situationen i Irak igennem sine notater til Regering og Folketing. Folkeretsnotaterne om Irak havde ikke den objektive kvalitet og oplysende karakter som de burde have i sådanne alvorlige sager som Danmarks deltagelse i krig. Noget som Folkeretskontoret burde tage til efterretning i stedet for at søge at fortrænge. ( Notater og kommentarer til FT har UD har fjernet fra nettet ).

Frank Grevil’s frustration over ikke kunne komme igennem med sit sandhedsbudskab til sine foresatte var og er bekymrende og hans løsning som sladrehank bedrøvelig alvoren i situationen taget i betragtning. Men selv om Frank Grevil’s bevæggrunde ikke ubetinget var noble, var hans ærinde af Ã¥benbar almen interesse.Ikke kun domstolene men ogsÃ¥ historien vil afgøre om Frank Grevil og Berlinske handlede i Ã¥benbar almen interesse.

Opfølgning:
Berlingskejournalister frifundet Politiken 4. december 2006
Dom mod journalister om en uge
Politiken 27. novmeber 2006

Links:
Eksperter: FE’s omdømme led næppe skade af Grevils lækage
Politiken 17. november 2006
Oftere lækager i FEs samarbejdslande Berlingske 17. november 2006
Top-politikere i retten: FE-lækage har været til gavn
Politiken 14. november 2006
Markante vidner til fordel for Berlingske-journalister
Berlingske 14. novmeber 2006
Berlingske-journalister: FE-afsløringer truede ikke statens sikkerhed
Politiken 13. november 2006
Anklagemyndigheden vs. Berlingske Tidende
Berlingske 12. november 2006

Tidligere:
Grevil kun 4 måneder bag lås og slå
rabarber.dk 23. september 2005
rabarber.dk 15. september 2005
Embedsmænd uenige om Irak-trussel Berlingske 7. marts 2004

Den Store Arkitekt bag Irakkrigen Fyret

“Secretary Rumsfeld’s war plans in Iraq have failed. The country is on a dangerous course, and the administration has finally recognised the need for drastic, immediate change,” said Senator John Rockefeller, senior Democrat on the Senate Intelligence Committee.
Det er en glædelig nyhed at USA’s herostratiske forsvarsminister Donald Rumsfeld endelig er blevet bragt i knæ og fyret fra sit job. Tusindvis af mennesker har mÃ¥tte betale med livet i Irak for Donald Rumsfields ambitioner om magt i verden. Det virker som om USA’s befolkning er vÃ¥gnet op til realiteterne; og at de ikke har brudt sig om hvad de sÃ¥! Donald Rumsfeld repræsenterer et antikveret livssyn og hans løsningsmodeller er ikke det 21. Ã¥rhundrede værdigt. Men ligesom andre herostratiske ledere i historien ligger skylden dog ikke alene pÃ¥ Donal Rumsfeld skuldre. En politisk kultur og en bestemt menneskeopfattelse i USA stÃ¥r for skud.

Links:
Ddonald Rumsfeld risikerer retssag Politiken 11. november 2006
Rumsfeld: Folk forstår ikke Irak-krigen Politiken 9. november 2006
Rumsfeld offer for ny kurs i USA Berlingske 9. november 2006
Arkitekten bag Irakkrigen er trådt tilbage Politiken 8. november 2006
Han er en skånselsløs bisse Berlingske 9. november 2006
Forsvarsminister Rumsfeld går af JP 8. novmeber 2006

Udenlandske reaktioner:
Rumsfeld Resigns; Bush Vows ‘To Find Common Ground’; Focus Is on Virginia New York Times 9. november 2006
Rumsfeld replaced after poll loss BBC 9. novmeber 2006
The bruiser who became a political liability The Guardian 9. november 2006

Rumsfeld in his own words BBC 8. november 2006
Rumsfeld resignation: Your views BBC 8. november 2006

Danmark en succes i Irak

Freden er virkelig kommet til Irak efter USA og de allieredes invasion i 2003. I juli og august døde 6.599 irakere i religiøst betingede myrderier og målrettede terroranslag ifølge Politiken.

Man må konstatere at Danmark som kollisionspartner er med i en succes historie i Irak.

6.599 irakere dræbt på to måneder Politiken 21. september 2006

Perspektiv:
Bush ‘concealing Iraq violence’ BBC 29. september 2006
Musharraf: USA truede med at bombe Pakistan Politiken 21. september 2006
PET fastholder: Irak-krig øger terrortruslen Politiken 21. september 2006

USA РDet hvide lam p̴ Guantanamo er uskyldigt

USA´s udenrigsministeriums særlige talskvinde for fangerne på Guantanamo-basen, Colleen Graffy, svarede d.d. på spørgsmål fra Politikens læsere.

Ikke overraskende mener Colleen Graffy at USA er et hvidt lam på Guantanamo.

Colleen Graffy svarer følgende til en læser af Politiken omkring USA pÃ¥stÃ¥ede brug af tortur pÃ¥ Guantanamo: “USA lever op til sine forpligtelser i henhold til FN’s torturkonvention, som ogsÃ¥ er indbygget i landets egne love. Det indebærer, at USA ikke torterer mennesker eller sender dem steder hen, hvor det er mere sandsynligt end det modsatte, at de kan blive udsat for tortur.”

Det er jo et tankevækkende svar. Man nu kun håbe på at dette svar er i overensstemmelse med sandheden. Men tilsyneladende får ingen andre end USA får desværre lov kende sandheden med sikkerhed, hvilket er meget beklageligt.

USAs opførsel pÃ¥ Guantanamobasen har efter min mening afgørende og fundamental betydning for USA’s image som forsvarer af demokrati og frihed ude i verden; og ikke mindst betydning for indsatsen imod global terrorisme.

Hvis vi i vesten ikke selv kan overholde menneskerettighederne, hvordan skal vi så kunne forlange at andre skal? Med magt og tortur!?

USA svarer på spørgsmål om Guantanamo Politiken 1. juni 2006

Opdatering:
CIA-sag vokser støt Information 6. dcember 2008
Topfolk i USA godkendte torturlignende metoder Berlingske 10. april 2008
FBI afslører grove overgreb på Guantanamo Politiken 3. januar 2007

Bush og Sandheden – et dÃ¥rligt ægteskab

Sandheden kommer for dagen dråbe for dråbe. Grundlaget for USA og de allieredes krig imod Irak svækkes yderligere med ny kritik. Efterretningsrapporter sår tvivl om grundlaget for krigen imod Irak. De amerikanske efterretningskilder viser at der inden krigen var alvorlig tvivl om hovedkilden til forbindelsen imellem al-Qaeda og Saddam Hussein, noget som den amerikanske præsident udemærket var bekendt med inden Irakkrigens begyndelse.

Præsident Bush troværdighed og vælgertilslutning i USA er den laveste nogensinde igennem hele hans præsidentperiode med Irak krigen som en af de udslagsgivende faktorer.

Update:
Bush vidste Irak ikke havde atomvåben Politiken 22. april 2006

Links:
Tegn på Bush-vildledning om Saddam og al-Qaeda Berlingske 7. november 2005
Bush vidste at efterretninger om Irak var falske Politikken 6. november 2005
FN: USA skal betale millioner dollar tilbage til Irak Politiken 5. november 2005

Baggrund:
US Senate in secret Iraq debate BBC 2. november 2005
Indictment rocks Bush administration BBC 28. oktober 2005

Status i Irak ultimo 2005

Hvad er så status i Irak efter de såkaldte gode har påtvunget irakerne demokrati med vestlig kapitalisme som lokal befrier af den irakiske olieindustri og en nødtvungen permanent vestlig militær tilstedeværelse i landet.

Politiken skriver følgende fra en meningsmÃ¥ling i Irak under overskriften Ingen Tillid: ” 82 procent af de adspurgte siger, at de er stærkt imod tilstedeværelsen af britiske og amerikanske soldater. 72 procent siger, at de ingen tillid har til de udenlandske styrker. 67 procent siger, at soldaterne gør dem mindre trygge, og hele 45 procent slutter op om den væbnede modstandskamp.”

Behøver man virkelig sige meget mere om de gode intentioner hos de allierede, hvis legale undskyldninger var smuldret længe før invasionen af Irak.

Links:
Hver anden iraker støtter væbnet oprør Politiken 23. oktober 2005

Retssag om Danmarks deltagelse i Irakkrigen

Sagen er af stor vigtighed for Danmarks fremtidige deltagelse i krigshandlinger i udlandet.

Grundlovens § 19, stk. 2 siger følgende om Danmarks muligheder for at deltage i en angrebskrig: Bortset fra forsvar mod væbnet angreb på riget eller danske styrker kan kongen ikke uden folketingets samtykke anvende militære magtmidler mod nogen fremmed stat.

Der er mange ubesvarede spørgsmål i forbindelse med Danmarks deltagelse i krigen mod Irak.

I forbindelse med anlæggelse af retssagen bliver det i første omgang interessant at se om retten vurderer om sagsøgerne har den fornødne søgsmålskompetance i modsat fald afvises sagen. Sagsøgerne skal have en retlig interesse i sagens afgørelse ved retten.

Sagen skal som udgangspunkt have en konkret individuel betydning for hver enkelt sagsøger. En dansk soldat udstationeret ved fronten i Irak er f.eks. et godt eksempel eftersom krigens betydning må siges at have meget direkte konsekvenser for ham, men også andre personer må kunne komme på tale. Højesteret har i nyere tid, f.eks. i forbindelse med sagerne om EU, udvist en liberal fortolkning af begrebet, hvilket taler for en antagelse af sagen.

Opfølgning:
Grundlovssag om krig trækker ud Politiken 4. august 2006

Links:
Opgøret om Irak rykker nærmere Berlingske 13. oktober 2005
Ulovlig krig Politiken 12. oktober 2005
Per Stig afviser, at regeringen har brudt loven i Irak-krig Politiken 11. oktober 2005
Politikere, forfattere og journalister bag anmeldelse af Irak-krig Politiken 11. oktober 2005
Danskere slæber den danske stat i retten for Irak-krig Politiken 10. oktober 2005

Baggrund:
Grundlovskomitéen Sagsøger og Stævning
Retlig interesse retssal.dk 7. september 2004
Det Hvide Hus i infight om Plamegate Berlingske 13. oktober 2005

Døde irakere dræbt af danske soldater uden betydning

Hvorfor er det lige at sandheden har så svært ved at finde frem til Folketinget og offentligheden helt konsekvent i forbindelse med krigen i Irak.

Ifølge Politiken sagde hjemvendte soldater til Jydske Vestkysten:
“Offentligheden har fÃ¥et et alt for positivt billede af situationen i Irak”

Danske soldater har været impliceret i 169 skudepisoder og har såret 23 og dræbt 12 civile irakere.

Hvornår var det lige at folketinget og offentligheden blev underrettet denne udviklingen i Irak?

Måske har den danske Regering det ligesom chefen i Irak amerikanske Paul Bremmer, at når allierede soldater myrder løs på irakerne, så er det bare ikke lige noget man holder tal på!

Links:
Kritikere: Rosenrødt billede af Irakkrig Politiken 13. oktober 2004
Rambo-soldater dukker op i Irak Jydske Vestkysten 13. oktober 2005

Hvad skal det ende med i Irak?

Det ender med borgerkrig i Irak. Hvad kaldes situationen i koalitionen.. midlertidig uro?! Ifølge Politiken sagde: “en af Storbritanniens topofficerer i Irak, oberst Tim Collins, pÃ¥ et møde i London, at kursen har været forfejlet siden invasionen.”

Jeg mener at det var forudsigeligt at det ville ende som det er gjort i Irak. Koalitionen har ikke magtet at oprette lov og orden i Irak, en basal og banal forudsætning for fred og demokrati. Lov og orden var et stort ønske og en førsteprioritet for almindelige mennesker i Irak. Hvornår erkender koalitionen, herunder Danmark, at de, selv med en militær overmagt, har spillet fallit i Irak?

Eller er der en anden dagsorden, hvor irakernes liv og levned spiller en mindre rolle?

Koalitionen er på vej ind i et nyt Vietnam. De kæmper en krig som ikke kan vindes, fordi de ikke har befolkningen på deres side. Alt sammen ganske forudsigeligt.

Kan vi i Danmark, som USA’s og England’s koalitionspartner med lige skyld og ansvar, være tilfreds med resultatet af angrebskrigen mod Irak? Lovløshed, krig og kaos.

International tænketank: Irak på vej mod borgerkrig Politiken 26. september 2005