Det er trist når udemokratiske metoder er i vælten. I forbindelse med Statsministeren ikke har villet interviewes om irakkrigen af Ekstrabladets Cavlingprisvinder Bo Elkjær og har nægtet at følge Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, kritik heraf, har Anders Fogh Rasmussen efterfølgende udtalt: »Der er en krænkelse af min personlige frihed, hvis jeg ikke selv må bestemme, hvem jeg vil snakke med i det daglige«. Anders Fogh Rasmussen må da helt rigtigt fuldstændig selv om hvem han vil tale med. Selv om det måske i det lange løb ville være uklogt ikke sige godmorgen til konen, så har han ganske rigtigt ikke pligt til at gøre det. Men det virker som at Anders Fogh Rasmussen glemmer sin ansvarsfulde beskæftigelse som landets Statsminister. Statsministeren mister slet og ret troværdighed ved at overhøre Ombudsmandens kritik. Konturerne af en generel udvikling omkring de folkevalgte politiske magthavere, hvor opposition og kritik stækkes igennem uetisk manipulation, lumpen unddragelse og ikke mindst økonomisk afpresning, er efterhånden tydlige i Danmark. Demokratiets fine spilleregler er meget skrøbelige og falder let offer for magtens arrogance. Ombudsmanden fastholder kritik af Fogh Politiken 12. juni 2007

Det er trist når udemokratiske metoder er i vælten. I forbindelse med Statsministeren ikke har villet interviewes om irakkrigen af Ekstrabladets Cavlingprisvinder Bo Elkjær og har nægtet at følge Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, kritik heraf, har Anders Fogh Rasmussen efterfølgende udtalt: »Der er en krænkelse af min personlige frihed, hvis jeg ikke selv må bestemme, hvem jeg vil snakke med i det daglige«.

Anders Fogh Rasmussen må da helt rigtigt fuldstændig selv om hvem han vil tale med. Selv om det måske i det lange løb ville være uklogt ikke sige godmorgen til konen, så har han ganske rigtigt ikke pligt til at gøre det. Men det virker som at Anders Fogh Rasmussen glemmer sin ansvarsfulde beskæftigelse som landets Statsminister. Statsministeren mister slet og ret troværdighed ved at overhøre Ombudsmandens kritik.

Konturerne af en generel udvikling omkring de folkevalgte politiske magthavere, hvor opposition og kritik stækkes igennem uetisk manipulation, lumpen unddragelse og ikke mindst økonomisk afpresning, er efterhånden tydlige i Danmark. Demokratiets fine spilleregler er meget skrøbelige og falder let offer for magtens arrogance.

Ombudsmanden fastholder kritik af Fogh Politiken 12. juni 2007

Det er en glædelig nyhed at Københavns byret har frifundet de 2 journalister, Michael Bjerre og Jesper Larsen, sammen med Chefredaktør Niels Lunde fra Berlingske i forlængelsen af Frank Grevil sagen med begrundelsen: “De tiltalte handlede i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse, da de valgte at videregive de fortrolige oplysninger til offentligheden”. Opdatering: Efterretningstjenesten erkender sjusk Berlingske 4. november 2008 Berlingske-sag bliver ikke anket Politiken 14. december 2006 Links: Forsvarer: Logisk dom over Berlingske-journalister Politiken 4. december 2006 Pressejurist: Ytringsfriheden vejer tungest JP 4. december 2006 Statsadvokat venter hurtig beslutning om anke Berlingske 4. december 2006 Forbundet tilfreds med frifindelse af Berlingskejournalister Politiken 4. december 2006 Berlingske-journalister frifundet JP 4. december 2006 Berlingskejournalister frifundet Politiken 4. december 2006 En sejr for demokratiet Berlingske 4. december 2006 Pressemeddelelse Københavns Byret 4. december 2006 Tidligere: Til doms Grevil og Berlingske rabarber.dk 18. november 2006 Perspektiv: Er demokratisk kontrol strafbar? Oluf Jørgensen CfJE 13. november 2006

Det er en glædelig nyhed at Københavns byret har frifundet de 2 journalister, Michael Bjerre og Jesper Larsen, sammen med Chefredaktør Niels Lunde fra Berlingske i forlængelsen af Frank Grevil sagen med begrundelsen: “De tiltalte handlede i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse, da de valgte at videregive de fortrolige oplysninger til offentligheden”.

Opdatering:
Efterretningstjenesten erkender sjusk Berlingske 4. november 2008
Berlingske-sag bliver ikke anket Politiken 14. december 2006

Links:
Forsvarer: Logisk dom over Berlingske-journalister Politiken 4. december 2006
Pressejurist: Ytringsfriheden vejer tungest JP 4. december 2006
Statsadvokat venter hurtig beslutning om anke Berlingske 4. december 2006
Forbundet tilfreds med frifindelse af Berlingskejournalister Politiken 4. december 2006
Berlingske-journalister frifundet JP 4. december 2006
Berlingskejournalister frifundet Politiken 4. december 2006
En sejr for demokratiet Berlingske 4. december 2006
Pressemeddelelse Københavns Byret 4. december 2006

Tidligere:
Til doms Grevil og Berlingske rabarber.dk 18. november 2006

Perspektiv:
Er demokratisk kontrol strafbar? Oluf Jørgensen CfJE 13. november 2006

Her er så facit for vores – USA’s og de allieredes – anstrengelser i Irak. FN’s Generalsekretær, Kofi Annan, siger til BBC at situationen i Irak nu er værre end under Saddam Husseins regime. »Hvis jeg var iraker, ville jeg selvfølgelig lave den sammeligning, at de havde en diktator, som var brutal, men de havde deres gader, de kunne gå ud, deres børn kunne komme i skole og komme hjem igen uden at deres mor eller far skulle være bekymrede og tænke ‘får jeg nogen sinde mit barn at se igen?« Opdatering: Colin Powell: Vi taber i Irak Politiken 18. december 2006 Analyse: Er der borgerkrig i Irak? Politiken 6. december 2006 Links: Annan: Situation i Irak værre end borgerkrig Politiken 4. december 2006 UN chief tells of Iraq war sorrow BBC 2006 Perspektiv: Danskerne har tabt interessen for verden Information 1. september 2007 Forsvarschef kritiserer USA’s Irak-strategi 17. august 2007 Danskere er potentielle terrormål JP 4. december 2006

Her er så facit for vores – USA’s og de allieredes – anstrengelser i Irak.

FN’s Generalsekretær, Kofi Annan, siger til BBC at situationen i Irak nu er værre end under Saddam Husseins regime.

»Hvis jeg var iraker, ville jeg selvfølgelig lave den sammeligning, at de havde en diktator, som var brutal, men de havde deres gader, de kunne gå ud, deres børn kunne komme i skole og komme hjem igen uden at deres mor eller far skulle være bekymrede og tænke ‘får jeg nogen sinde mit barn at se igen?«

Opdatering:
Colin Powell: Vi taber i Irak Politiken 18. december 2006
Analyse: Er der borgerkrig i Irak? Politiken 6. december 2006

Links:
Annan: Situation i Irak værre end borgerkrig Politiken 4. december 2006
UN chief tells of Iraq war sorrow BBC 2006

Perspektiv:
Danskerne har tabt interessen for verden Information 1. september 2007
Forsvarschef kritiserer USA’s Irak-strategi 17. august 2007
Danskere er potentielle terrormål JP 4. december 2006

Sandheden er ilde hørt af magten.»Der er masseødelæggelsesvåben i Irak. Det er ikke blot noget, vi tror. Vi véd det«Statsminister Anders Fogh Rasmussen Var det en legitim ret for Danmark med militær magt af befri Irak for Saddam Husseins diktatur? Var der tale om et grundlovsbrud da Danmark indgik i en angribskrig imod Irak uden om FN’s Sikkerhedsråd? Overholdt Regering, ministre og embedsværk sin loyale oplysningspligt over for Folketinget og befolkningen? Hvordan og af hvem skal “åbenbar almen interesse” defineres? I forbindelse med krigen imod Irak var der meget på spil. Havde USA og koalitionen ret til at invadere Irak på det foreliggende grundlag efter international ret? FN’s general sekretær, et flertal i Sikkerhedsrådet og langt den overvejende del af internationale eksperter har sagt nej. Var Irak i besiddelse af masseødelæggelsesvåben? Havde Irak forbindelse til 11. september angrebet på USA. Svaret er og bliver Nej. Frank Grevil fik et klap over fingerne på 4 måneders ubetinget fængsel i forbindelse med sine afsløringer af FE’s efterretninger om Irak’s besiddelse af masseødelæggelsesvåben til Berlingske.Nogle vil måske synes at det trods alt var nådigt sluppet af Frank Grevil; andre vil synes at dommen var et forkert signal at sende befolkningen!? Statsapparatet i kraft af domstolene havde tydeligvis behov for at markere en afstandtagen i stedet for en tilskyndelse til whistleblowing af hensyn til statens sikkerhed og forholdet til fremmede magter. På baggrund af oplysningerne i sagen mod Frank Grevil kan det næppe konstateres, andet end i ord, at der er sket en skade af reel betydning i forhold til rigets sikkerhed, herunder i forholdet til fremmede magter. FE har selv indrømmet at de oplysninger som er videregivet til Berlingske var offentligt tilgængelige på Internettet fra Regeringskilder i USA. På et objektivt grundlag, er det efter min vurdering, svært at finde et bedre eksempel på forhold af åbenbar almen interesse. Iraks formodede besiddelse af masseødelæggelsesvåben havde afgørende betydning for Danmarks deltagelse i angrebskrigen mod Irak sammen med USA. Djævlen sidder i detaljen. Virkeligheden er grumset. Landsrettens argumentation for sin dom over Frank Grevil lader sig fange af de mange i grunden irrelevante detaljer og glemmer helheden. Udenrigsministeriets Folkeretskontor gjorde på tidspunktet som loyal rådgiver for ministre og Regering sit til at forvanske billedet af situationen i Irak igennem sine notater til Regering og Folketing. Folkeretsnotaterne om Irak havde ikke den objektive kvalitet og oplysende karakter som de burde have i sådanne alvorlige sager som Danmarks deltagelse i krig. Noget som Folkeretskontoret burde tage til efterretning i stedet for at søge at fortrænge. ( Notater og kommentarer til FT har UD har fjernet fra nettet ). Frank Grevil’s frustration over ikke kunne komme igennem med sit sandhedsbudskab til sine foresatte var og er bekymrende og hans løsning som sladrehank bedrøvelig alvoren i situationen taget i betragtning. Men selv om Frank Grevil’s bevæggrunde ikke ubetinget var noble, var hans ærinde af åbenbar almen interesse.Ikke kun domstolene men også historien vil afgøre om Frank Grevil og Berlinske handlede i åbenbar almen interesse. Opfølgning: Berlingskejournalister frifundet Politiken 4. december 2006 Dom mod journalister om en uge Politiken 27. novmeber 2006 Links: Eksperter: FE’s omdømme led næppe skade af Grevils lækage Politiken 17. november 2006 Oftere lækager i FEs samarbejdslande Berlingske 17. november 2006 Top-politikere i retten: FE-lækage har været til gavn Politiken 14. november 2006 Markante vidner til fordel for Berlingske-journalister Berlingske 14. novmeber 2006 Berlingske-journalister: FE-afsløringer truede ikke statens sikkerhed Politiken 13. november 2006 Anklagemyndigheden vs. Berlingske Tidende Berlingske 12. november 2006 Tidligere: Grevil kun 4 måneder bag lås og slå rabarber.dk 23. september 2005 rabarber.dk 15. september 2005 Embedsmænd uenige om Irak-trussel Berlingske 7. marts 2004

Sandheden er ilde hørt af magten.»Der er masseødelæggelsesvåben i Irak. Det er ikke blot noget, vi tror. Vi véd det«Statsminister Anders Fogh Rasmussen

Var det en legitim ret for Danmark med militær magt af befri Irak for Saddam Husseins diktatur? Var der tale om et grundlovsbrud da Danmark indgik i en angribskrig imod Irak uden om FN’s Sikkerhedsråd? Overholdt Regering, ministre og embedsværk sin loyale oplysningspligt over for Folketinget og befolkningen? Hvordan og af hvem skal “åbenbar almen interesse” defineres?

I forbindelse med krigen imod Irak var der meget på spil. Havde USA og koalitionen ret til at invadere Irak på det foreliggende grundlag efter international ret?

FN’s general sekretær, et flertal i Sikkerhedsrådet og langt den overvejende del af internationale eksperter har sagt nej.

Var Irak i besiddelse af masseødelæggelsesvåben? Havde Irak forbindelse til 11. september angrebet på USA. Svaret er og bliver Nej.

Frank Grevil fik et klap over fingerne på 4 måneders ubetinget fængsel i forbindelse med sine afsløringer af FE’s efterretninger om Irak’s besiddelse af masseødelæggelsesvåben til Berlingske.Nogle vil måske synes at det trods alt var nådigt sluppet af Frank Grevil; andre vil synes at dommen var et forkert signal at sende befolkningen!?

Statsapparatet i kraft af domstolene havde tydeligvis behov for at markere en afstandtagen i stedet for en tilskyndelse til whistleblowing af hensyn til statens sikkerhed og forholdet til fremmede magter.

På baggrund af oplysningerne i sagen mod Frank Grevil kan det næppe konstateres, andet end i ord, at der er sket en skade af reel betydning i forhold til rigets sikkerhed, herunder i forholdet til fremmede magter. FE har selv indrømmet at de oplysninger som er videregivet til Berlingske var offentligt tilgængelige på Internettet fra Regeringskilder i USA.

På et objektivt grundlag, er det efter min vurdering, svært at finde et bedre eksempel på forhold af åbenbar almen interesse. Iraks formodede besiddelse af masseødelæggelsesvåben havde afgørende betydning for Danmarks deltagelse i angrebskrigen mod Irak sammen med USA.

Djævlen sidder i detaljen. Virkeligheden er grumset. Landsrettens argumentation for sin dom over Frank Grevil lader sig fange af de mange i grunden irrelevante detaljer og glemmer helheden.

Udenrigsministeriets Folkeretskontor gjorde på tidspunktet som loyal rådgiver for ministre og Regering sit til at forvanske billedet af situationen i Irak igennem sine notater til Regering og Folketing. Folkeretsnotaterne om Irak havde ikke den objektive kvalitet og oplysende karakter som de burde have i sådanne alvorlige sager som Danmarks deltagelse i krig. Noget som Folkeretskontoret burde tage til efterretning i stedet for at søge at fortrænge. ( Notater og kommentarer til FT har UD har fjernet fra nettet ).

Frank Grevil’s frustration over ikke kunne komme igennem med sit sandhedsbudskab til sine foresatte var og er bekymrende og hans løsning som sladrehank bedrøvelig alvoren i situationen taget i betragtning. Men selv om Frank Grevil’s bevæggrunde ikke ubetinget var noble, var hans ærinde af åbenbar almen interesse.Ikke kun domstolene men også historien vil afgøre om Frank Grevil og Berlinske handlede i åbenbar almen interesse.

Opfølgning:
Berlingskejournalister frifundet Politiken 4. december 2006
Dom mod journalister om en uge
Politiken 27. novmeber 2006

Links:
Eksperter: FE’s omdømme led næppe skade af Grevils lækage
Politiken 17. november 2006
Oftere lækager i FEs samarbejdslande Berlingske 17. november 2006
Top-politikere i retten: FE-lækage har været til gavn
Politiken 14. november 2006
Markante vidner til fordel for Berlingske-journalister
Berlingske 14. novmeber 2006
Berlingske-journalister: FE-afsløringer truede ikke statens sikkerhed
Politiken 13. november 2006
Anklagemyndigheden vs. Berlingske Tidende
Berlingske 12. november 2006

Tidligere:
Grevil kun 4 måneder bag lås og slå
rabarber.dk 23. september 2005
rabarber.dk 15. september 2005
Embedsmænd uenige om Irak-trussel Berlingske 7. marts 2004

“Secretary Rumsfeld’s war plans in Iraq have failed. The country is on a dangerous course, and the administration has finally recognised the need for drastic, immediate change,” said Senator John Rockefeller, senior Democrat on the Senate Intelligence Committee.
Det er en glædelig nyhed at USA’s herostratiske forsvarsminister Donald Rumsfeld endelig er blevet bragt i knæ og fyret fra sit job. Tusindvis af mennesker har måtte betale med livet i Irak for Donald Rumsfields ambitioner om magt i verden. Det virker som om USA’s befolkning er vågnet op til realiteterne; og at de ikke har brudt sig om hvad de så! Donald Rumsfeld repræsenterer et antikveret livssyn og hans løsningsmodeller er ikke det 21. århundrede værdigt. Men ligesom andre herostratiske ledere i historien ligger skylden dog ikke alene på Donal Rumsfeld skuldre. En politisk kultur og en bestemt menneskeopfattelse i USA står for skud. Links:
Ddonald Rumsfeld risikerer retssag Politiken 11. november 2006 Rumsfeld: Folk forstår ikke Irak-krigen Politiken 9. november 2006 Rumsfeld offer for ny kurs i USA Berlingske 9. november 2006 Arkitekten bag Irakkrigen er trådt tilbage Politiken 8. november 2006 Han er en skånselsløs bisse Berlingske 9. november 2006 Forsvarsminister Rumsfeld går af JP 8. novmeber 2006 Udenlandske reaktioner: Rumsfeld Resigns; Bush Vows ‘To Find Common Ground’; Focus Is on Virginia New York Times 9. november 2006 Rumsfeld replaced after poll loss BBC 9. novmeber 2006 The bruiser who became a political liability The Guardian 9. november 2006 Rumsfeld in his own words BBC 8. november 2006 Rumsfeld resignation: Your views BBC 8. november 2006

“Secretary Rumsfeld’s war plans in Iraq have failed. The country is on a dangerous course, and the administration has finally recognised the need for drastic, immediate change,” said Senator John Rockefeller, senior Democrat on the Senate Intelligence Committee.
Det er en glædelig nyhed at USA’s herostratiske forsvarsminister Donald Rumsfeld endelig er blevet bragt i knæ og fyret fra sit job. Tusindvis af mennesker har måtte betale med livet i Irak for Donald Rumsfields ambitioner om magt i verden. Det virker som om USA’s befolkning er vågnet op til realiteterne; og at de ikke har brudt sig om hvad de så! Donald Rumsfeld repræsenterer et antikveret livssyn og hans løsningsmodeller er ikke det 21. århundrede værdigt. Men ligesom andre herostratiske ledere i historien ligger skylden dog ikke alene på Donal Rumsfeld skuldre. En politisk kultur og en bestemt menneskeopfattelse i USA står for skud.

Links:
Ddonald Rumsfeld risikerer retssag Politiken 11. november 2006
Rumsfeld: Folk forstår ikke Irak-krigen Politiken 9. november 2006
Rumsfeld offer for ny kurs i USA Berlingske 9. november 2006
Arkitekten bag Irakkrigen er trådt tilbage Politiken 8. november 2006
Han er en skånselsløs bisse Berlingske 9. november 2006
Forsvarsminister Rumsfeld går af JP 8. novmeber 2006

Udenlandske reaktioner:
Rumsfeld Resigns; Bush Vows ‘To Find Common Ground’; Focus Is on Virginia New York Times 9. november 2006
Rumsfeld replaced after poll loss BBC 9. novmeber 2006
The bruiser who became a political liability The Guardian 9. november 2006

Rumsfeld in his own words BBC 8. november 2006
Rumsfeld resignation: Your views BBC 8. november 2006

Freden er virkelig kommet til Irak efter USA og de allieredes invasion i 2003. I juli og august døde 6.599 irakere i religiøst betingede myrderier og målrettede terroranslag ifølge Politiken. Man må konstatere at Danmark som kollisionspartner er med i en succes historie i Irak. 6.599 irakere dræbt på to måneder Politiken 21. september 2006 Perspektiv: Bush ‘concealing Iraq violence’ BBC 29. september 2006 Musharraf: USA truede med at bombe Pakistan Politiken 21. september 2006 PET fastholder: Irak-krig øger terrortruslen Politiken 21. september 2006

Freden er virkelig kommet til Irak efter USA og de allieredes invasion i 2003. I juli og august døde 6.599 irakere i religiøst betingede myrderier og målrettede terroranslag ifølge Politiken.

Man må konstatere at Danmark som kollisionspartner er med i en succes historie i Irak.

6.599 irakere dræbt på to måneder Politiken 21. september 2006

Perspektiv:
Bush ‘concealing Iraq violence’ BBC 29. september 2006
Musharraf: USA truede med at bombe Pakistan Politiken 21. september 2006
PET fastholder: Irak-krig øger terrortruslen Politiken 21. september 2006

USA´s udenrigsministeriums særlige talskvinde for fangerne på Guantanamo-basen, Colleen Graffy, svarede d.d. på spørgsmål fra Politikens læsere. Ikke overraskende mener Colleen Graffy at USA er et hvidt lam på Guantanamo. Colleen Graffy svarer følgende til en læser af Politiken omkring USA påståede brug af tortur på Guantanamo: “USA lever op til sine forpligtelser i henhold til FN’s torturkonvention, som også er indbygget i landets egne love. Det indebærer, at USA ikke torterer mennesker eller sender dem steder hen, hvor det er mere sandsynligt end det modsatte, at de kan blive udsat for tortur.” Det er jo et tankevækkende svar. Man nu kun håbe på at dette svar er i overensstemmelse med sandheden. Men tilsyneladende får ingen andre end USA får desværre lov kende sandheden med sikkerhed, hvilket er meget beklageligt. USAs opførsel på Guantanamobasen har efter min mening afgørende og fundamental betydning for USA’s image som forsvarer af demokrati og frihed ude i verden; og ikke mindst betydning for indsatsen imod global terrorisme. Hvis vi i vesten ikke selv kan overholde menneskerettighederne, hvordan skal vi så kunne forlange at andre skal? Med magt og tortur!? USA svarer på spørgsmål om Guantanamo Politiken 1. juni 2006 Opdatering: CIA-sag vokser støt Information 6. dcember 2008 Topfolk i USA godkendte torturlignende metoder Berlingske 10. april 2008 FBI afslører grove overgreb på Guantanamo Politiken 3. januar 2007

USA´s udenrigsministeriums særlige talskvinde for fangerne på Guantanamo-basen, Colleen Graffy, svarede d.d. på spørgsmål fra Politikens læsere.

Ikke overraskende mener Colleen Graffy at USA er et hvidt lam på Guantanamo.

Colleen Graffy svarer følgende til en læser af Politiken omkring USA påståede brug af tortur på Guantanamo: “USA lever op til sine forpligtelser i henhold til FN’s torturkonvention, som også er indbygget i landets egne love. Det indebærer, at USA ikke torterer mennesker eller sender dem steder hen, hvor det er mere sandsynligt end det modsatte, at de kan blive udsat for tortur.”

Det er jo et tankevækkende svar. Man nu kun håbe på at dette svar er i overensstemmelse med sandheden. Men tilsyneladende får ingen andre end USA får desværre lov kende sandheden med sikkerhed, hvilket er meget beklageligt.

USAs opførsel på Guantanamobasen har efter min mening afgørende og fundamental betydning for USA’s image som forsvarer af demokrati og frihed ude i verden; og ikke mindst betydning for indsatsen imod global terrorisme.

Hvis vi i vesten ikke selv kan overholde menneskerettighederne, hvordan skal vi så kunne forlange at andre skal? Med magt og tortur!?

USA svarer på spørgsmål om Guantanamo Politiken 1. juni 2006

Opdatering:
CIA-sag vokser støt Information 6. dcember 2008
Topfolk i USA godkendte torturlignende metoder Berlingske 10. april 2008
FBI afslører grove overgreb på Guantanamo Politiken 3. januar 2007