Ingeniøren skriver d.d. at tiden kan være kommet for at den første computer bliver bevidst. Interessant – omend skræmende – tanke, ikke at kunne kende forskel på en computer eller et menneske. Links: Computerdyst: Menneskelig computer kan være på vej ing.dk 6. oktober 2008 Baggrund: Israeli ‘Hal’ Eyes Turing Test wired.com 20. januar 2008 Shoot ‘Em Ups Getting Smarter wired 23. september 1998 What’s It Mean to Be Human, Anyway? wired.com apr. 1995 What is Artificial Intelligence? alanturing.net Turing test wikipeda.org Alan Turing wikipeda.org

Ingeniøren skriver d.d. at tiden kan være kommet for at den første computer bliver bevidst.

Interessant – omend skræmende – tanke, ikke at kunne kende forskel på en computer eller et menneske.

Links:
Computerdyst: Menneskelig computer kan være på vej ing.dk 6. oktober 2008

Baggrund:
Israeli ‘Hal’ Eyes Turing Test wired.com 20. januar 2008
Shoot ‘Em Ups Getting Smarter wired 23. september 1998
What’s It Mean to Be Human, Anyway? wired.com apr. 1995

What is Artificial Intelligence? alanturing.net
Turing test wikipeda.org
Alan Turing wikipeda.org

Det hører med til gudsbegrebet, at Gud er det mest fuldkomne væsen. Man kan derfor ikke forestille sig noget, der er mere fuldkomment end Gud. Derfor må Gud eksistere, for hvis han ikke eksisterede, ville han mangle eksistens, og manglende eksistens ville være en ufuldkommenhed ved Gud. Hvis Gud altså ikke eksisterede, kunne man forestille sig et endnu mere fuldkomment væsen, som ud over at ligne Gud også eksisterede. Men det ville stride mod gudsbegrebet, for man kan umuligt forestille sig noget mere fuldkomment end Gud. Ergo må Gud eksistere. Kurt Gödels Gudsbevis Hvem er ophavsmand til dette bevis på Guds eksistens?

Det hører med til gudsbegrebet, at Gud er det mest fuldkomne væsen. Man kan derfor ikke forestille sig noget, der er mere fuldkomment end Gud. Derfor må Gud eksistere, for hvis han ikke eksisterede, ville han mangle eksistens, og manglende eksistens ville være en ufuldkommenhed ved Gud. Hvis Gud altså ikke eksisterede, kunne man forestille sig et endnu mere fuldkomment væsen, som ud over at ligne Gud også eksisterede. Men det ville stride mod gudsbegrebet, for man kan umuligt forestille sig noget mere fuldkomment end Gud. Ergo må Gud eksistere.

Kurt Gödels Gudsbevis

Hvem er ophavsmand til dette bevis på Guds eksistens?

by WEE KEE-JIN Oversat af MOGENS LEHMKUHL HANSEN Master Huang (red. Huang Sheng Shyan eller Huang Xingxian) var en anset udøver og som lærer var han enestående. Han udviklede øvelser og et systematiseret træningssystem, som erkendte stadierne i en elevs udvikling. FYSISKE MEKANISMER Når vi begynder at lære tai chi, starter vi med dårlige holdninger og klodsede handlinger. Vi er nødt til at arbejde med store løse bevægelser for at løsne lukkede led og ophobede spændinger, med særlig opmærksomhed på en oprejst og rank stilling, og med en opmærksomhed på fødderne for at udvikle større stabilitet. Til at begynde med bevæger kroppen sig som en (stiv) stamme, men efter at leddene og musklerne løsnes, starter vi med at dreje fra hofterne, for at lede taljen, for at lede kroppen, for at lede armene. Det at hæve armene i stedet for at løfte dem, får sin drivkraft nede fra og bliver udtrykt ved afspænding af kroppens kropsstykke, skuldrene og albuerne. Derved er enhver bevægelse i overkroppen et produkt af forandringer nedefra. Fra starten må vigtigheden af strukturen (opbygningen) fremhæves. Det er nøjagtigheden ved at være i centerlinen (lodlinien), både i stillingen og senere ved overgange, der tilvejebringer de veje (stier), som energierne kan passere. En haveslange, der har skævheder eller er klemt, kan stoppe vandet i at strømme. I kroppen vil blokerede led og muskulære spændinger begrænse energiens vej.At fokusere på Qi (chi) og Yi (sindets intention) før strukturen er etableret, er af ringe brugbarhed. Det er som at udvikle elektricitet uden at have ledninger at sende den i. Meditation og Qigong bearbejder også Yi og Qi, men de opdyrker ikke en afspændt, elastisk kraft og skaffer heller ikke en metode til af frembringe den.Nøjagtighed er ikke kun detaljerne ved stillingerne ( hvor), eller rækkefølgen (hvornår), men mere vigtigt processen (hvordan) du bevæger dig. Unøjagtighed bliver gjort tydeligere i Pushing-hands, men det er i Formen du træner dem. Hvis du ikke kan forblive i lodlinen, når der ikke er nogen ydre kraft til at påvirke dig, så må det være umuligt at bevare den, når der er.Lodlinien refererer til en tilstand af central ligevægt, dette er at være oprejst og centreret både horisontalt (vandret) og vertikalt (lodret). Ved bevægelse er det vigtigt at både venstre og højre skifter ligeligt, så begge knæ, hofter og skuldre sænkes (falder) i samme hastighed, ingen side hurtigere end den anden.Hvis studerende kun arbejder på at være løse, afslappede og sensitive, så vil deres Form ikke være grounded, have jordforbindelse – den vil flyde og vil ikke udvikle den afslappede kraft i Pushing-hands. Selv deres klæbe (Sticking) vil kun være på et overfladisk plan. Derfor er du nødt til at inkludere at synke (Sinking) i formen. SONG (at synke ned) Er en ydre og indre proces – fysisk at løsne, mentalt at synke. Løsne er en fysisk mekanisme, der involverer at løsne leddene fra fødderne og op. For at få forbindelse med jorden må du løsne fødderne og anklerne, give efter i knæene ved at droppe hofterne ind i deres ledskåle. Dette vil skabe den plads, som kroppen kan falde ned i. Skuldrene kan så slippe tæt fulgt af en sænkning af albuerne og håndleddene. Basen (fod, ankel, knæ, hofte), overkroppen og armenes løsnen skal ske næsten samtidig for at undgå at standse det at synke. INDRE MEKANISMER Indre mekanismer i tai chi må opdyrkes ved at bruge sindet (Yi), som består af to dele – intention (hensigt) og awareness (opmærksomhed).Når du har i sinde at bevæge dig, så tænker du først på det, så handler kroppen på en måde du må være opmærksom på, ellers vil du ikke forstå forløbet eller ændringerne. Så ved enhver bevægelse må du først have intentionen, tæt fulgt af din opmærksomhed. At tænke er kun at planlægge. Det er opmærksomheden, som du bruger til at opdyrke det at løsne, at synke og tilbagespringet – visualisér dem og bevæg din opmærksomhed for at erfare dem. Til at begynde med forekommer det ikke fysisk på en måde, der er tydelig, men efter langvarig træning vil det ske, som du har visualiseret.Yi leder Qi, så hvor opmærksomhed er, vil energien være. At fokusere på selve Qien kan faktisk blokere eller stagnere den (få den til at stivne). Strømmen af Qi er et produkt af din styrede opmærksomhed.Synke er den vedvarende flydende fornemmelse fra toppen af hovedet og ned. For at træne det må vi først løsne (som det er beskrevet ovenfor), så visualiser man en kop varm vand blive hældt over toppen af hovedet, det løber ned gennem kroppen og benene, gennem fødderne og ned i jorden med en smeltende følelse. I det første trin, hvor man i formen træner i at synke, lærer eleven at synke ned i stillingen ved først at komme i stillingen, derefter tillade den synkende fornemmelsen at blive færdiggjort, før udløsningen af elastisk kraft. For derefter at bevæge sig ind i den næste stilling. Efter et år eller mere, hvor man synker i hver stilling, så introduceres at synke ved overgangene. Her starter processen i det øjeblik den tomme fod begynder at bevæge sig, hvorved eleven synker ned i den fyldte fod. Dette fortsætter uafbrudt ved justeringen af foden, drejningen af hoften, overførelsen af vægt, og selv under frigørelsen af elastiskkraft. Resultatet af at løsne og synke er en tydelig forøgelse af trykket i fødderne. Dette kaldes jordforbindelse, eller at slå rod. Det er vigtigt at huske, at ro fremkalder at løsne, løsne fremkalder det at synke, at synke fremkalder jordforbindelse, jordforbindelse fremkalder Jing (den elastiske kraft). Derfor: Jing er et produkt af Chern (synke), og vedvarende synkning vil give en vedvarende kraft. PUSHING-HANDS TUI SHOU (Pushing-hands) er bare en forlængelse at formen. Den eneste forskel er, at en udefra kommende kraft motivere dine bevægelser. Du skal bevæge dig på samme måde, med den samme opmærksomhed, som du gør i formen. Og hvad du arbejder med i formen, skal du også inkludere i Pushing-Hands.At undvige er ikke en tilbagetrækning fra kraften. Det er heller ikke at slå rod for at stå i mod den. At bevæge sig et øjeblik før en kraft, er at trække sig væk eller at miste kontakten. At bevæge sig et øjeblik efter, er at gøre modstand. Det er fluen, som daler ned på dig, der sætter dig i bevægelse. Ikke fordi fluen lander, at du bevæger dig væk. Det er den indkommende kraft, der skaber bevægelsen i dig.Når du skubber ind i en svamp, forsøger den ikke at bevæge sig væk fra dig, den opsuger bare din kraft. Når din kraft er opbrugt, følger svampen med dig tilbage. Dette kaldes at klæbe.I tai chi er klæbe at følge en andens center, at være i forbindelse med din egen rod gennem og ind i en andens, så at to kan bevæge sig som en. Dette kræver lytning, synke, åbning, lukning og harmoniske bevægelser. Processen at tømme en indkommende kraft til jorden, og klæbe til basen af din partner, kræver de samme mekanismer som bruges til at synke i formen.Derfor, hvis man ikke har trænet at synke, kan man måske godt undvige og udstrække en kraft for at gøre den svag, men en del af kraften vil stadig være på dig. Ydermere vil man kun kunne klæbe til overfladen af modstanderen og er ikke i kontakt ned til deres rod.Neutralisering er at omdirigere en indkommende kraft og senere evnen til at tømme den fuldstændig fra kroppen ned i jorden. Med god lodlinie er den første retning for neutralisering horisontal, at rotere omkring rygradens akse. Når åbne, lukke og synke kan inkorporeres, vil neutralisering også blive vertikal og indre, dette muliggør at den indkommende kraft bliver opfanget og springer tilbage til partneren.Lukke og åbne henviser til rummet mellem dine hænder, arme og krop. Slippe fra centeret er at lukke, åbne er at udvide fra centeret. De ydre bevægelser er et produkt af forandringerne i det indre. At lukke kræver rum for at kunne ske, og dette rum kommer af at synke.Hastighed og timing må være i forhold til hinanden. Når du stiller et ur, drejer “håndtaget” (vingen) et tandhjul, der drejer et andet hjul og så videre, indtil armene på uret bevæger sig. Intet hjul drejer hurtigere end det hjul, der driver det, de bevæger sig alle ved samme hastighed og på det samme tidspunkt. Selvom du drejer fra dine hofter, resulterer forbindelsen til dine kropsdele i, at kropsdelene ankommer til forskellige endemål samtidig.Selv med gode lytteevner og følsomhed i Pushing-hands, vil unøjagtig eller dårlig synkronitet enten efterlade en åbning, andre kan udnytte, eller du vil hænge fast og fastlåse dig selv. At synkronisere forandringerne gennem hele formen er et vigtigt skridt i at udvikle din tai chi. Det er den naturlige timing, der opstår når afspænding motiverer dine bevægelser. Synke og elastisk udløsning udspringer fra rødderne nedefra, og åbne og lukning er fra centeret inde fra.Når man lukker luften ud af en ballon, trækker alle sider sig sammen med den samme hastighed. Denne tømmen er jævn og kaldes ligevægt, og den skal være i alle lukninger og åbninger, det vil sige igennem hele formen og i pushing-hands.Hvis du er i ligevægt, er som en vægt, hvor det mindste tryk sætter dig i bevægelse, forudsat at den korrekte struktur er indøvet. Før udladningen af elastisk energi er der altid et punkt, hvor man bryder roden på sin partner. Dette kan begynde i det øjeblik du klæber. Når man udvikler evnen til at udløse elastisk energi, er man nødt til at vente på at synke helt, før man tillader kraften – at springe tilbage fra rødderne, blive forstørret i benene, styre den med hofterne, for at lade den passere gennem kroppen og armene til fingerspidserne (eller et andet punkt for kontakt). Til at begynde med er udløsningen af den elastiske kraft stimuleret af et lille skub med den fyldte fod mod jorden. Men senere bliver dette unødvendigt, idet 1% løsne bliver 1% synken, hvilket er 1% jordforbindelse som svarer til 1% elastisk kraft. Ligesom i en fjeder, som så snart du skubber til den, vil sende en kraft tilbage mod dig. Man skal huske på, at effektiviteten ved en fjeder er afhængig af dens struktur. Hvis den er for stiv, vil der ikke være nogen kompression, hvis den er for blød vil den falde sammen, og er lodlinjen dårlig, vil fjederen bule ud.Kvaliteten af et skub er vigtigere, end hvor langt du kan skubbe nogen. Med et godt rent skub vil begge fødder forlade jorden, snare end at vakle baglæns. Kraften kommer fra energierne, ikke gennem fysisk styrke. Oplevelsen af at blive skubbet med elastisk energi skal være let og behagelig, ikke kraftfuldt. Hvis alt er på rette plads, fra struktur til timing, vil du måske flyve, men ikke engang dette er pointen.Tai chi er en proces, et forløb, ikke en slutning. Øvelser, Form og Pushing-hands er metoder til at udforske principperne indenfor al bevægelse. For at forbedre os, behøver vi bare forfine vores bevægelser og uddybe vor forståelse for principperne. Dette er en igangværende fortsat proces. I sidste instans bliver Formen formløs, enhver handling eller “ikke” handling er i harmoni- dette er Tai chi. Links: Søg efter Master Huang Sheng Shyan videoer på YouTube.com. Wee Kee Jin’s School of Central Eqvilibrium i New Zealand. Bog: Taijiquan Wuwei: A Natural Process af Wee Kee Jin ISBN 9780473097813

by WEE KEE-JIN Oversat af MOGENS LEHMKUHL HANSEN

Master Huang (red. Huang Sheng Shyan eller Huang Xingxian) var en anset udøver og som lærer var han enestående. Han udviklede øvelser og et systematiseret træningssystem, som erkendte stadierne i en elevs udvikling.

FYSISKE MEKANISMER
Når vi begynder at lære tai chi, starter vi med dårlige holdninger og klodsede handlinger. Vi er nødt til at arbejde med store løse bevægelser for at løsne lukkede led og ophobede spændinger, med særlig opmærksomhed på en oprejst og rank stilling, og med en opmærksomhed på fødderne for at udvikle større stabilitet.

Til at begynde med bevæger kroppen sig som en (stiv) stamme, men efter at leddene og musklerne løsnes, starter vi med at dreje fra hofterne, for at lede taljen, for at lede kroppen, for at lede armene.

Det at hæve armene i stedet for at løfte dem, får sin drivkraft nede fra og bliver udtrykt ved afspænding af kroppens kropsstykke, skuldrene og albuerne. Derved er enhver bevægelse i overkroppen et produkt af forandringer nedefra.

Fra starten må vigtigheden af strukturen (opbygningen) fremhæves. Det er nøjagtigheden ved at være i centerlinen (lodlinien), både i stillingen og senere ved overgange, der tilvejebringer de veje (stier), som energierne kan passere. En haveslange, der har skævheder eller er klemt, kan stoppe vandet i at strømme. I kroppen vil blokerede led og muskulære spændinger begrænse energiens vej.At fokusere på Qi (chi) og Yi (sindets intention) før strukturen er etableret, er af ringe brugbarhed. Det er som at udvikle elektricitet uden at have ledninger at sende den i. Meditation og Qigong bearbejder også Yi og Qi, men de opdyrker ikke en afspændt, elastisk kraft og skaffer heller ikke en metode til af frembringe den.Nøjagtighed er ikke kun detaljerne ved stillingerne ( hvor), eller rækkefølgen (hvornår), men mere vigtigt processen (hvordan) du bevæger dig. Unøjagtighed bliver gjort tydeligere i Pushing-hands, men det er i Formen du træner dem.

Hvis du ikke kan forblive i lodlinen, når der ikke er nogen ydre kraft til at påvirke dig, så må det være umuligt at bevare den, når der er.Lodlinien refererer til en tilstand af central ligevægt, dette er at være oprejst og centreret både horisontalt (vandret) og vertikalt (lodret). Ved bevægelse er det vigtigt at både venstre og højre skifter ligeligt, så begge knæ, hofter og skuldre sænkes (falder) i samme hastighed, ingen side hurtigere end den anden.Hvis studerende kun arbejder på at være løse, afslappede og sensitive, så vil deres Form ikke være grounded, have jordforbindelse – den vil flyde og vil ikke udvikle den afslappede kraft i Pushing-hands. Selv deres klæbe (Sticking) vil kun være på et overfladisk plan. Derfor er du nødt til at inkludere at synke (Sinking) i formen.

SONG (at synke ned)
Er en ydre og indre proces – fysisk at løsne, mentalt at synke. Løsne er en fysisk mekanisme, der involverer at løsne leddene fra fødderne og op. For at få forbindelse med jorden må du løsne fødderne og anklerne, give efter i knæene ved at droppe hofterne ind i deres ledskåle. Dette vil skabe den plads, som kroppen kan falde ned i. Skuldrene kan så slippe tæt fulgt af en sænkning af albuerne og håndleddene. Basen (fod, ankel, knæ, hofte), overkroppen og armenes løsnen skal ske næsten samtidig for at undgå at standse det at synke.

INDRE MEKANISMER
Indre mekanismer i tai chi må opdyrkes ved at bruge sindet (Yi), som består af to dele – intention (hensigt) og awareness (opmærksomhed).Når du har i sinde at bevæge dig, så tænker du først på det, så handler kroppen på en måde du må være opmærksom på, ellers vil du ikke forstå forløbet eller ændringerne. Så ved enhver bevægelse må du først have intentionen, tæt fulgt af din opmærksomhed. At tænke er kun at planlægge. Det er opmærksomheden, som du bruger til at opdyrke det at løsne, at synke og tilbagespringet – visualisér dem og bevæg din opmærksomhed for at erfare dem.
Til at begynde med forekommer det ikke fysisk på en måde, der er tydelig, men efter langvarig træning vil det ske, som du har visualiseret.Yi leder Qi, så hvor opmærksomhed er, vil energien være. At fokusere på selve Qien kan faktisk blokere eller stagnere den (få den til at stivne). Strømmen af Qi er et produkt af din styrede opmærksomhed.Synke er den vedvarende flydende fornemmelse fra toppen af hovedet og ned. For at træne det må vi først løsne (som det er beskrevet ovenfor), så visualiser man en kop varm vand blive hældt over toppen af hovedet, det løber ned gennem kroppen og benene, gennem fødderne og ned i jorden med en smeltende følelse.
I det første trin, hvor man i formen træner i at synke, lærer eleven at synke ned i stillingen ved først at komme i stillingen, derefter tillade den synkende fornemmelsen at blive færdiggjort, før udløsningen af elastisk kraft. For derefter at bevæge sig ind i den næste stilling.

Efter et år eller mere, hvor man synker i hver stilling, så introduceres at synke ved overgangene.
Her starter processen i det øjeblik den tomme fod begynder at bevæge sig, hvorved eleven synker ned i den fyldte fod. Dette fortsætter uafbrudt ved justeringen af foden, drejningen af hoften, overførelsen af vægt, og selv under frigørelsen af elastiskkraft.

Resultatet af at løsne og synke er en tydelig forøgelse af trykket i fødderne. Dette kaldes jordforbindelse, eller at slå rod.

Det er vigtigt at huske, at ro fremkalder at løsne, løsne fremkalder det at synke, at synke fremkalder jordforbindelse, jordforbindelse fremkalder Jing (den elastiske kraft). Derfor: Jing er et produkt af Chern (synke), og vedvarende synkning vil give en vedvarende kraft.

PUSHING-HANDS
TUI SHOU (Pushing-hands) er bare en forlængelse at formen. Den eneste forskel er, at en udefra kommende kraft motivere dine bevægelser. Du skal bevæge dig på samme måde, med den samme opmærksomhed, som du gør i formen. Og hvad du arbejder med i formen, skal du også inkludere i Pushing-Hands.At undvige er ikke en tilbagetrækning fra kraften. Det er heller ikke at slå rod for at stå i mod den. At bevæge sig et øjeblik før en kraft, er at trække sig væk eller at miste kontakten. At bevæge sig et øjeblik efter, er at gøre modstand. Det er fluen, som daler ned på dig, der sætter dig i bevægelse. Ikke fordi fluen lander, at du bevæger dig væk. Det er den indkommende kraft, der skaber bevægelsen i dig.Når du skubber ind i en svamp, forsøger den ikke at bevæge sig væk fra dig, den opsuger bare din kraft. Når din kraft er opbrugt, følger svampen med dig tilbage. Dette kaldes at klæbe.I tai chi er klæbe at følge en andens center, at være i forbindelse med din egen rod gennem og ind i en andens, så at to kan bevæge sig som en.
Dette kræver lytning, synke, åbning, lukning og harmoniske bevægelser. Processen at tømme en indkommende kraft til jorden, og klæbe til basen af din partner, kræver de samme mekanismer som bruges til at synke i formen.Derfor, hvis man ikke har trænet at synke, kan man måske godt undvige og udstrække en kraft for at gøre den svag, men en del af kraften vil stadig være på dig. Ydermere vil man kun kunne klæbe til overfladen af modstanderen og er ikke i kontakt ned til deres rod.Neutralisering er at omdirigere en indkommende kraft og senere evnen til at tømme den fuldstændig fra kroppen ned i jorden.

Med god lodlinie er den første retning for neutralisering horisontal, at rotere omkring rygradens akse. Når åbne, lukke og synke kan inkorporeres, vil neutralisering også blive vertikal og indre, dette muliggør at den indkommende kraft bliver opfanget og springer tilbage til partneren.Lukke og åbne henviser til rummet mellem dine hænder, arme og krop. Slippe fra centeret er at lukke, åbne er at udvide fra centeret. De ydre bevægelser er et produkt af forandringerne i det indre.

At lukke kræver rum for at kunne ske, og dette rum kommer af at synke.Hastighed og timing må være i forhold til hinanden. Når du stiller et ur, drejer “håndtaget” (vingen) et tandhjul, der drejer et andet hjul og så videre, indtil armene på uret bevæger sig. Intet hjul drejer hurtigere end det hjul, der driver det, de bevæger sig alle ved samme hastighed og på det samme tidspunkt. Selvom du drejer fra dine hofter, resulterer forbindelsen til dine kropsdele i, at kropsdelene ankommer til forskellige endemål samtidig.Selv med gode lytteevner og følsomhed i Pushing-hands, vil unøjagtig eller dårlig synkronitet enten efterlade en åbning, andre kan udnytte, eller du vil hænge fast og fastlåse dig selv. At synkronisere forandringerne gennem hele formen er et vigtigt skridt i at udvikle din tai chi. Det er den naturlige timing, der opstår når afspænding motiverer dine bevægelser. Synke og elastisk udløsning udspringer fra rødderne nedefra, og åbne og lukning er fra centeret inde fra.Når man lukker luften ud af en ballon, trækker alle sider sig sammen med den samme hastighed. Denne tømmen er jævn og kaldes ligevægt, og den skal være i alle lukninger og åbninger, det vil sige igennem hele formen og i pushing-hands.Hvis du er i ligevægt, er som en vægt, hvor det mindste tryk sætter dig i bevægelse, forudsat at den korrekte struktur er indøvet.

Før udladningen af elastisk energi er der altid et punkt, hvor man bryder roden på sin partner. Dette kan begynde i det øjeblik du klæber. Når man udvikler evnen til at udløse elastisk energi, er man nødt til at vente på at synke helt, før man tillader kraften – at springe tilbage fra rødderne, blive forstørret i benene, styre den med hofterne, for at lade den passere gennem kroppen og armene til fingerspidserne (eller et andet punkt for kontakt).

Til at begynde med er udløsningen af den elastiske kraft stimuleret af et lille skub med den fyldte fod mod jorden. Men senere bliver dette unødvendigt, idet 1% løsne bliver 1% synken, hvilket er 1% jordforbindelse som svarer til 1% elastisk kraft. Ligesom i en fjeder, som så snart du skubber til den, vil sende en kraft tilbage mod dig. Man skal huske på, at effektiviteten ved en fjeder er afhængig af dens struktur. Hvis den er for stiv, vil der ikke være nogen kompression, hvis den er for blød vil den falde sammen, og er lodlinjen dårlig, vil fjederen bule ud.Kvaliteten af et skub er vigtigere, end hvor langt du kan skubbe nogen. Med et godt rent skub vil begge fødder forlade jorden, snare end at vakle baglæns. Kraften kommer fra energierne, ikke gennem fysisk styrke. Oplevelsen af at blive skubbet med elastisk energi skal være let og behagelig, ikke kraftfuldt.

Hvis alt er på rette plads, fra struktur til timing, vil du måske flyve, men ikke engang dette er pointen.Tai chi er en proces, et forløb, ikke en slutning. Øvelser, Form og Pushing-hands er metoder til at udforske principperne indenfor al bevægelse. For at forbedre os, behøver vi bare forfine vores bevægelser og uddybe vor forståelse for principperne. Dette er en igangværende fortsat proces.
I sidste instans bliver Formen formløs, enhver handling eller “ikke” handling er i harmoni- dette er Tai chi.

Links:
Søg efter Master Huang Sheng Shyan videoer på YouTube.com.
Wee Kee Jin’s School of Central Eqvilibrium i New Zealand.

Bog:
Taijiquan Wuwei: A Natural Process af Wee Kee Jin
ISBN 9780473097813

Så kører diskussionen om ID igen.. På Evolutionnews bragte Jonathan Witt for nylig en række citater fra prominente fysikere, der alle hævder, at universet ikke ser ud til at være styret af tilfældighed og fysikkens love alene, men snarere vidner om en bagvedliggende plan. Anledningen var, at den seneste nobelpris i fysik blev givet til John Mather og George Smoot for deres bidrag til Big Bang teorien om universets begyndelse. George Smoot, der er fysiker ved University of California i Berkeley, er på linie med andre fremtrædende fysikere kommet med udtalelser om, han anser den bedste forklaring på visse træk ved naturen for at være en teleologisk eller intelligent årsag. Links: I Believe In Evolution, Except For The Whole Triassic Period theonion.com Tidligere på rabarber.dk: Tog Charles Darwin fejl? rabarber.dk 13. august 2004

Så kører diskussionen om ID igen..

Evolutionnews bragte Jonathan Witt for nylig en række citater fra prominente fysikere, der alle hævder, at universet ikke ser ud til at være styret af tilfældighed og fysikkens love alene, men snarere vidner om en bagvedliggende plan. Anledningen var, at den seneste nobelpris i fysik blev givet til John Mather og George Smoot for deres bidrag til Big Bang teorien om universets begyndelse. George Smoot, der er fysiker ved University of California i Berkeley, er på linie med andre fremtrædende fysikere kommet med udtalelser om, han anser den bedste forklaring på visse træk ved naturen for at være en teleologisk eller intelligent årsag.

Links:
I Believe In Evolution, Except For The Whole Triassic Period theonion.com

Tidligere på rabarber.dk:
Tog Charles Darwin fejl? rabarber.dk 13. august 2004

Stille mediteren er en evig kilde til glæde. Jeg stiger op i min båd og lader den drive, aftenvinden skubber den blidt afsted langs blomstrende bredder ud på den blanke sø. Natten kommer, jeg runder den vestlige dal, Polarstjernen blinker bag sortblå bjerge, tåge, uvirkelig hvid, svæver på søen, månen skinner skråt igennem træernes stammer. Jeg tømmer mit sind for hverdagens verdslige tanker og er nu blot en gammel mand, der fisker. Chi-wu Ch’ien Cittat Nina Føns: Kinesisk poesi fra T’ang-tiden Kinesisk Filosofi af David Favrholdt ISBN 8700256668 p. 73

Stille mediteren er en
evig kilde til glæde.

Jeg stiger op i min båd
og lader den drive,
aftenvinden skubber
den blidt afsted
langs blomstrende bredder
ud på den blanke sø.

Natten kommer, jeg
runder den vestlige dal,
Polarstjernen blinker
bag sortblå bjerge,
tåge, uvirkelig hvid,
svæver på søen,
månen skinner skråt
igennem træernes stammer.

Jeg tømmer mit sind for
hverdagens verdslige tanker
og er nu blot en gammel
mand, der fisker.

Chi-wu Ch’ien

Cittat Nina Føns: Kinesisk poesi fra T’ang-tiden
Kinesisk Filosofi af David Favrholdt
ISBN 8700256668

p. 73

The occurrence and development of events by chance in a happy or beneficial way (the consequence of serendipity is sometimes a brilliant discovery). ORIGIN 1754: coined by Horace Walpole, suggested by The Three Princes of Serendip, the title of a fairy tale in which the heroes “were always making discoveries, by accidents and sagacity, of things they were not in quest of.” Når videnskabelige gennembrud er rent held ing.dk 10. februar 2007

The occurrence and development of events by chance in a happy or beneficial way (the consequence of serendipity is sometimes a brilliant discovery).

ORIGIN 1754: coined by Horace Walpole, suggested by The Three Princes of Serendip, the title of a fairy tale in which the heroes “were always making discoveries, by accidents and sagacity, of things they were not in quest of.”

Når videnskabelige gennembrud er rent held ing.dk 10. februar 2007

Rigtigt! Det er bekymrende som en demokratisk sindet borger at være vidne til hvordan magthaverne bliver dygtigere og dygtigere til at omgå, begrænse og stikke grundlæggende frihedsrettigheder i den vestlige verden. Den etablerede presses betydning og indflydelse i samfundet er på et langvarigt og sørgeligt tilbagetog. Det ligegyldige, overfladiske og kommercielle fortrænger i stigende grad det vedkommende, dybdeborrende og seriøse – hvilket giver magthaverne med deres arsenal af jurister, mediekonsulenter og spindoktorer frit spil til at fordreje, fortie og undertrykke sandheden. Folk i almindelighed synes at ikke at bekymre sig særligt om denne udvikling!? Måske er det sådan at folk i almindelig også bare har travlt med at rage til sig når ingen kigger! Europæiske regeringer er i krig mod medierne politiken.dk 27. januar 2007

Rigtigt! Det er bekymrende som en demokratisk sindet borger at være vidne til hvordan magthaverne bliver dygtigere og dygtigere til at omgå, begrænse og stikke grundlæggende frihedsrettigheder i den vestlige verden.

Den etablerede presses betydning og indflydelse i samfundet er på et langvarigt og sørgeligt tilbagetog. Det ligegyldige, overfladiske og kommercielle fortrænger i stigende grad det vedkommende, dybdeborrende og seriøse – hvilket giver magthaverne med deres arsenal af jurister, mediekonsulenter og spindoktorer frit spil til at fordreje, fortie og undertrykke sandheden.

Folk i almindelighed synes at ikke at bekymre sig særligt om denne udvikling!? Måske er det sådan at folk i almindelig også bare har travlt med at rage til sig når ingen kigger!

Europæiske regeringer er i krig mod medierne politiken.dk 27. januar 2007

Vi mennesker er flokdyr. Det sociale landskab har en uvurderlig betydning for os. Helt ubevidst foretager vi hele tiden en kortlægning af det sociale landskab. Hvem er jeg i forhold til dig, hvem er du i forhold til mig, hvem er vi i forhold til andre, hvem er de andre i forhold til os. Hver eneste gang vi møder et andet menneske bliver spørgsmålet besvaret igen og igen og ikke mindst lagret i vores hjerne til næste gang. Simulant og kontinuerligt fremkalder denne sociale lim både de værste og bedste sider i os mennesker. Efter min mening er mange, hvis ikke alle, af vores menneskelige værdier og idealer en simpel afspejling af tidens sociale landskab. Det rejser efter min mening spørgsmålet om gyldigheden og betydningen af den sociale kontrakt. Rätt livsstil ger hög status di.se 8. december 2006

Vi mennesker er flokdyr. Det sociale landskab har en uvurderlig betydning for os. Helt ubevidst foretager vi hele tiden en kortlægning af det sociale landskab. Hvem er jeg i forhold til dig, hvem er du i forhold til mig, hvem er vi i forhold til andre, hvem er de andre i forhold til os. Hver eneste gang vi møder et andet menneske bliver spørgsmålet besvaret igen og igen og ikke mindst lagret i vores hjerne til næste gang. Simulant og kontinuerligt fremkalder denne sociale lim både de værste og bedste sider i os mennesker.

Efter min mening er mange, hvis ikke alle, af vores menneskelige værdier og idealer en simpel afspejling af tidens sociale landskab. Det rejser efter min mening spørgsmålet om gyldigheden og betydningen af den sociale kontrakt.

Rätt livsstil ger hög status di.se 8. december 2006

Kampen om medierne er i grunden lig med kampen om din om min hjerne; om vor kollektive bevidsthed. Tænk på hvor overfladisk din viden er uden for din specialviden! Hvad ved du egentlig med sikkerhed her? Tænk på hvor let du falder for rygter og sladder! Det meste af din såkaldte viden har du ringe eller slet ingen indsigt i. Du har stort set aldrig førstehånds viden til begivenheder i det offentlige rum. Bliver disinformation (løgn og latin) vedvarende gentaget og spundet bliver den til en slags gouteret og indoptaget sandhed i vores kollektive bevidsthed hvorpå man kan bygge mere desinformation. Det er min påstand er det mordene demokrati allerede har givet tabt i informationskrigen. De totalitære har lært det moderne demokratis spilleregler så godt at demokratiet taber. Medierne er ikke længere demokratiets vagthund, men er blevet til magthavernes skødehund. Og for magthaverne kan det ikke betale sig at sige sandheden hvis den ikke er oppurtun! Du har retten til at ytre dig, men ingen ækvivalent ret til at blive hørt. Hvem gider dog også høre på dig!? Ytringsfriheden er blevet til en slags demokratisk vittighed. CocaCola og Nike har åbenbart mere at sige end du og jeg – og de bliver hørt! Ligegyldighed står frem som ret. Pentagon starter 24-timers nyhedsovervågning Politiken 31. oktober 2006 Perspektiv: Ombudsmand kræver ny forklaring fra Fogh Politiken 1. november 2006 Espersen beskyldes for spin i kørekortsag Politiken 1. november 2006 Blair vinder afstemning om Irak-krigen Politiken 31. oktober 2006 Former Agent Says Google and CIA in Partnership dailytech.com 31. oktober 2006 US plans to ‘fight the net’ revealed BBC 27. januar 2006

Kampen om medierne er i grunden lig med kampen om din om min hjerne; om vor kollektive bevidsthed.

Tænk på hvor overfladisk din viden er uden for din specialviden! Hvad ved du egentlig med sikkerhed her?

Tænk på hvor let du falder for rygter og sladder! Det meste af din såkaldte viden har du ringe eller slet ingen indsigt i. Du har stort set aldrig førstehånds viden til begivenheder i det offentlige rum.

Bliver disinformation (løgn og latin) vedvarende gentaget og spundet bliver den til en slags gouteret og indoptaget sandhed i vores kollektive bevidsthed hvorpå man kan bygge mere desinformation.

Det er min påstand er det mordene demokrati allerede har givet tabt i informationskrigen. De totalitære har lært det moderne demokratis spilleregler så godt at demokratiet taber. Medierne er ikke længere demokratiets vagthund, men er blevet til magthavernes skødehund. Og for magthaverne kan det ikke betale sig at sige sandheden hvis den ikke er oppurtun!

Du har retten til at ytre dig, men ingen ækvivalent ret til at blive hørt. Hvem gider dog også høre på dig!? Ytringsfriheden er blevet til en slags demokratisk vittighed. CocaCola og Nike har åbenbart mere at sige end du og jeg – og de bliver hørt! Ligegyldighed står frem som ret.

Pentagon starter 24-timers nyhedsovervågning Politiken 31. oktober 2006

Perspektiv:
Ombudsmand kræver ny forklaring fra Fogh Politiken 1. november 2006
Espersen beskyldes for spin i kørekortsag Politiken 1. november 2006
Blair vinder afstemning om Irak-krigen Politiken 31. oktober 2006
Former Agent Says Google and CIA in Partnership dailytech.com 31. oktober 2006
US plans to ‘fight the net’ revealed BBC 27. januar 2006