Categories
Irak Nyheder Politik

f%c3%a6ngsel-til-grevil

Frank Grevil blev sendt 6 måneder i fængsel af Københavns Byret.

Frank Grevil var som bekendt ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste og arbejdede med efterretningerne om Iraks besiddelse af masseødelæggelsesvåben, som han pga. Regeringens håndtering lækkede til offentligheden igennem Berlingske i sommeren 2003. Det skete et godt stykke tid efter at Danmark gik med i krigen mod Irak på foranledning af navnlig USA og England. (FN’s Generalsekretær Koffi Annan har i år udtalt at krigen mod Irak skete uden FN Sikkerhedsråds godkendelse. Direkte adspurgt svarede Koffi Annan at krigen efter hans mening ikke var lovlig.) Ved domsafsigelsen i dag lagde Byretten ifølge Politiken udover tavshedspligten bl.a. vægt på at det var en skærpende omstændighed at FE’s omdømme over for andre efterretningstjenester ville blive skadet.

Iraks besiddelse af masseødelæggelsesvåben var af vital betydning for Folketing, medier og befolkning i forbindelse med Danmarks deltagelse i krigen mod Irak. Danmarks direkte deltagelse i en angrebskrig uden om FN var en alvorssag. Ikke nok med at FE ifølge Jørn Olesen “ikke besad sikre oplysninger om operative masseødelæggelsesvåben”, så kunne overleverede oplysninger fra USA og England ikke selvstændigt bekræftes, hvilket svækker troværdigheden af disse oplysninger; men nok så vigtigt havde man ikke antydningen af håndfaste beviser for om Irak overhovedet var i stand til at fremskaffe midler og materialer til at fremstille masseødelæggelsesvåben efter den 2. Golfkrig og den efterfølgende FN våbeninspektion. Selv om Saddam Hussein ikke var tilstrækkelig samarbejdsvillig, knep det med beviserne, hvorfor et bestemt flertal i Sikkerhedsrådet, istedet for at gå hasarderet i krig som USA og koalitioen senere gjorde, ville give FN’s våbeninspektion mere tid. Gentager man løgnen om masseødelæggelsesvåben tilstrækkelig mange gange bliver den åbenbart til en slags sandhed; om ikke andet så bliver selve påstanden en realitet som man tilsyneladende skal tage seriøs stilling til. Iraks påståede besiddelse af masseødelæggelsesvåben er i bedste fald en svævende påstand og i værste fald et løgnagtigt påskud for krigen imod Irak. Det er mig en gåde hvordan Frank Grevil kan blive dømt for at lække USA‘s opdigtede oplysninger til FE og andre alment tilgængelige oplysninger om Irak’s påståede besiddelse af masseødelæggelsesvåben til offentligheden i den foreliggende situation.

Som afgørelsen er refereret i Politiken synes jeg umiddelbart at det er en tynd og dårlig begrundet dom. Og jeg synes personligt af flere gode grunde, at det er en forkert dom. Mest væsentligt har statens sikkerhed eller rigets forsvar efter karakteren af de lækkede oplysninger, kun været i hypotetisk fare, og ikke på noget tidspunkt i en reel og konkret fare efter Straffeloven. Eftersom Iraks påståede besiddelse af masseødelæggelsesvåben, uagtet Regeringens udsagn, var et kardinalpunkt for Danmarks deltagelse i krigen mod Irak har offentligheden en helt åbenbar interesse i at kende sandheden. Frank Grevil’s motiv var netop at imødegå undertrykkelse og fordrejning af sandheden om disse forhold fra system og Regering over for den danske offentlighed. På trods af Frank Grevils signal forvirring i relation til hans personlige motiv ifølge byretten, er der stadig ikke noget i vejen for at hans handling i følge Straffeloven kan vurderes som en berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse. Jeg er ikke synderligt imponeret over byrettens kendelse, men jeg ser dog frem til at nærlæse dommen og dens præmisser.

Dommen over Frank Grevil kaster efter min vurdering en grå skygge hen over det det danske retssamfund og demokrati. Det kan ikke betale sig at sige fra over for systemet. Tidligere sager som f.eks. Tamil-sagen har da også vist at embedsmænds ret og pligt til at sige fra over for systemet i realiteten kun er en pæn illusion som stilles til skue for den måbende offentlighed.

Opfølgning:
Flertal ønsker lovgivning om embedsmænd JP 17. januar 2004
Lov mod lovbrud blandt embedsmænd syltet i årevis Politiken 12. januar 2005
Offentligt Ansattes Ytringsfrihed (pdf) Professor Lars Bo Langsted JP. 6. december 2004
Juridisk kommentar til byrettens dom over Frank Grevil CFJE 3. december 2004
Grevil vil ikke holde kæft arbejderen.dk 2. december 2004

Links:
Overrasket Grevil fik seks måneder Berlingske 1. december 2004
Eksperter: Grevil-dom skader ytringsfriheden Information 1. december 2004
Frank Grevil dømt censurnyt.dk 1. december 2004
Agenten fældede sig selv med skiftende forklaringer Berlingske 1. december 2004
Leder: Regningen JP 1. december 2004
Dom over Grevil et klart signal Berlingske 1. december 2004
Leder: En meget hård dom Berlingske 1. december 2004
Overreaktion Politiken 1. december 2004
Grevilsagen tvinger FE ud af skyggen Politiken 1. december 2004
Systemet over borgerne, staten over individdet Information 1. december 2004
Fængsel til eksperten der ikke ville tie TV2 30. november 2004
Ekspert: Grevil burde være frifundet JP 30. novmeber 2004
Systemet glemmer samvittigheden Berlingske 30. november 2004
Grevil idømt et halvt års fængsel DR 30. november 2004
Grevil: Dom “ude af proportioner” Politiken 30. november 2004
Grevil seks måneder i fængsel Politiken 30. november 2004
Frank Grevil idømt et halvt års fængsel JP 30. novmeber 2004
Fængsel til Frank Grevil Reuters hos Berlingske 30. november 2004
Pressemeddelelse Københavns Byret

Byretsdommen:
NB! Udskrift af Dombogen Anklagemyndigheden mod Frank Grevil (pdf) Københavns Byret 42. afd. 30. november 2004

Tidligere:
Når firmaets mand siger fra… Information 2. november 2004
Frank Grevil for byretten i FE-sagen rabarber.dk 11. oktober 2004
Kan Grevil og journalister ved Berlingske Tidende straffes? CFJE 22. april 2004
En idealistisk efterretningsofficer TV2 16. april 2004
Forræder eller folkehelt TEMA Information
De oprindelige artikler i FE-sagen berlingske.dk

Den Særlige Klageret:
Espersen vil drøfte klager over dommere Politiken 28. november 2004
Nytteløst at klage over dommere Politiken 27. november 2004
Den Særlige Klageret

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi