Categories
Nyheder Politik

usa-trodser-europa-i-sudan

USA trodser igen Europa i forbindelse med retsopgøret i Sudan omkring brugen af Den Internationale Straffedomstol (ICC). USA er bange for at en accept af ICC´s kompetance i Sudan vil have en negativ afsmittende effekt.

USA vil under ingen omstændigheder acceptere at amerikanske soldater bliver stillet for international krigsforbryderdomstol. USA er erklærede modstandere af ICC. USA er bange for politisk motiverede retssager imod amerikanske statsborgere. USA forbeholder sig retten til at dømme egne borgere for kriminelle handlinger. Det gælder således også krigsforbrydelser begået af amerikanere i udlandet. Istedet for argumenterer USA for adhoc særdomstole i udlandet. Ifølge proamerikansk tankegang er dette et rimeligt og forsvarligt ræsonnement.

USA indstilling til ICC harmonerer efter min mening dårligt med den virkelighed hvori amerikanerne indgår. USA har igennem det 20. århundrede og begyndelsen af det 21. århundrede været involveret i særdeles mange krigshandlinger, stort set alle uden for USA grænser. USA har i kraft af sin underskrift af FN traktaten et videregående ansvar, for i samarbejde med resten af verdens lande at sikre international fred og sikkerhed. USA indstilling til ICC harmonere usædvaneligt dårligt med almindelige retlige lighedsprincipper. Hvorfor skal USA stå uden for ICC som de eneste? Hvorfor skal USA have positiv særbehandling i forbindelse med krigsforbrydelser? De mange sager med tortur i Irak og USA tilbageholdelse af fanger i udlandet sætter yderlige USA indstilling i relief. Og endelig er særdomstole i de krigshærgede lande ikke uproblematiske.

Såfremt USA selv ønsker at lade imperialismens svøbe falde til jorden, vil de gøre klogest i at acceptere Den Internationale Straffedomstol (ICC).

Officials held over Darfur crimes BBC 28. marts 2005
Sudan afviser FN-resolution om krigsforbrydere Politiken 28. marts 2005
Frankrig og USA vil udskyde afstemning om Sudan Politiken 24. marts 2005
Europæisk opgør med USA i FN’s Sikkerhedsråd Politiken 23. marts 2005
FN tæt på aftale om Sudan Politiken 17. marts 2005
FN-chef: 180.000 døde i Darfur på 18 måneder Politiken 15. marts 2005
Officials held over Darfur crimes BBC 28. marts 2005
US convinced of Darfur ‘genocide’ BBC 1. februar 2005

Baggrund:
Sudan UN News Center
Country profile: Sudan BBC 6. januar 2005

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi