Når Politkens chefredaktør Bo Maltesen sender mig en mail om at jeg ikke må linke til poltiken.dk, så tror jeg ikke mine egne øjne. Jeg kan forstå at der kan være konkurrence hensyn at tage for Politiken. Jeg kan forstå at man ikke bare kan bruge Politikens nyhedsservice som sin egen. Men hvor er det egentlig jeg kommer ind i billedet her? Email fra Politiken d.d. Kære Thomas Dyhr Vi har konstateret, at du på www.rabarber.dk linker “umådeholdent” til Politiken. Vi skal derfor gøre dig opmærksom på, at vi ikke tillader systematisk linkning til www.politiken.dk. Ønsker du at bringe en artikel eller to, er du velkommen til at kontakte os med oplysninger om hver enkelt artikel. Såfremt der gives tilladelse til gengivelse af artikler, gives det på individuelle artikler og ikke generelt. Med venlig hilsen Marie-Louise Kauman Sekretær for chefredaktør Bo Maltesen Svar til Politiken d.d. Kære Marie-Louise Kauman Tak for din mail. Jeg må indrømme at jeg ikke rigtig forstår kritikken eller begrundelsen – med mindre der er tale om en form for brødnid, skjult censur eller forsøg på at lægge låg på en bestemt debat. Jeg er læser af Politiken og bruger af politiken.dk. På politiken.dk opfordres man til at sende politiken.dk artikler til venner og bekendte efter læsningen. Det må der jo være mindst én god grund til – nemlig reklame for Politiken og politiken.dk. Ved nærmere eftertanke forholder det sig næppe anderledes ved min brug af links til politiken.dk. Jeg sender gladeligt mine læsere direkte videre til www.politiken.dk. Rabarber.dk er min helt personlige weblog med mine egne kommentarer, artikler og indslag til samfundsdebatten. Se hertil f.eks. http://rabarber.dk/category/irak/ Rarbarber.dk er ikke nogen separat nyhedsserivce som forsøger at konkurrere med politiken.dk. Et link til politiken.dk optræder ikke selvstændigt på mit site. Og et link til politiken.dk indgår altid kun som en flad reference blandt andre referencer til et selvstændigt indslag på rabarber.dk. Der er ikke tale om at rabarber.dk linker systematisk til politiken.dk Personlige webblogs er en del af en spændende ny udvikling på Internet som fremmer en folkelig og demokratisk samfundsdebat. Mange af de store udenlandske aviser og nyhedstjenester som f.eks. BBC og The Guardian Unlimited benytter “News Syndication – RSS” hvilket muliggør uafhængig adgang til avis- og nyhedsoverskrifter inklusiv undertekster. Se f.eks. rabarber.dk RSS service. Denne udvikling stopper næppe. Og jeg tror heller ikke at det tjener Politiken godt at være bagstræberisk i forhold til denne udvikling. Politiken burde i stedet gå foran i denne udvikling. Jeg tror at I på politiken.dk har misforstået hvad der i denne forbindelse egentlig menes med ulovlig systematisk linkning – eller måske værre endnu idéen om Internet! Med venlig hilsen, Thomas J. Dyhr Svar fra Politiken 31. marts d.å. : Kære Thomas Dyhr Jeg kan konstatere, at vi er uenige om dine aktiviteter. Vi er ikke imod, at der linkes til politiken.dk. Eller at læsere sender artikler virdere til “en ven”. Men vi er imod den systematiske linkning til vores artikler samt naturligvis direkte brug af vores artikler eller dele deraf på hjemmesider, der er kommercielle. Og det er din hjemmeside. De rummer annoncer, som jeg går ud fra, du får penge for. Derfor fastholder jeg, at du skal spørge, hvis du ønsker at linke til vores artikler. I enkelttilfælde får du normalt ja – men den systematiske brug vil vi ikke være med til. Med venlig hilsen Bo Maltesen Svar til Bo Maltesen 2. april 2004 Kære Bo Maltesen, Tak for din mail. Det er godt at vi i det mindste kan være enige om at være uenige. ;) Jeg kan ikke være mere uenig i Politikens diktat og fortolkning af reglerne om brug af systematisk linkning. Jeg mener at Politiken i denne forbindelse uretmæssigt, forsøger at pålægge mig en urimelig restriktion. Fra en webblog linker man til andre emner og kilder på nettet. Det er urimeligt at man skal spørge Politiken om lov hver gang man skal henvise til en af Politikens artikler i trykt eller elektronisk form. Det er ikke kun i videnskabelige artikler og afhandlinger, at det er god skik og brug at komme med henvisninger og referencer. Det burde være selvsagt. Jeg kan ikke acceptere at skulle udsættes for censur fra Politikens side i relation til brug af kildehenvisninger og referencer i forbindelse med selvstændige kommentarer, indlæg og artikler i samfundsdebatten på min personlige webblog. Det er efter min vurdering ikke noget Politiken har nogen som helst ret til at blande sig i. Selv om Politiken er en professionel spiller som lever af at levere nyheder, er Politiken og politiken.dk samtidig en del af den offentlige debat på lige fod med alle andre. Herefter må Politiken og politiken.dk ligesom alle andre finde sig i at indgå i samfundsdebatten. rabarber.dk har ikke noget egentligt kommercielt sigte eller indtægter af betydning. rababer.dk er ikke nogen nyhedsservice, men en personlig webblog koncentreret om nogle enkelte særligt udvalgte aktuelle eller uaktuelle emner af mere eller mindre relevans og interesse for andre mennesker. Jeg mener ikke, at det i denne forbindelse har nogen betydning, at jeg har bannerannoncer på min hjemmeside, eftersom jeg ikke er i nogen som helst konkurrence situation med politiken.dk – tværtimod generer jeg formentlig masser af trafik til politiken.dk som I ikke ville have fået på anden vis. Måske skulle rabarber.dk i virkeligheden modtage et vederlag for denne reklame for politiken.dk. ;) Jeg må fastholde, at Politiken har misforstået reglerne om brug af systematisk linkning på Internet, og ikke mindst at Politiken efter min vurdering har misforstået sin rolle og betydning som indehaver af politiken.dk. Med venlig hilsen, Thomas J. Dyhr Svar fra Politiken 4. april d.å. : Kære Thomas Dyhr Tak for et grundigt og seriøst svar. Det er rart med argumenter, og det har fået mig til at gå på opdagelse på dit site en gang mere. Det afgørende for os er, som jeg skrev, at man ikke snylter på os, primært for at skaffe sig en kommerciel fordel. Vi møder konstant eksempler, hvor vores indhold udnyttes og udbydes som en vare eller en service af personer eller firmaer, som gør vores materiale til deres eget. Det vil vi ikke acceptere. Jeg så din side som et sådant eksempel, og mener stadig, at den har et vist kommercielt sigte, som har fordel af at kunne inddrage vores artikler. Men jeg er parat til at revidere min kategoriske holdning og – indtil videre – acceptere, at din linkning til os indgår i en naturlig og balanceret sammenhæng med din selvstændige produktion. Så længe den balance opretholdes og det kommercielle sigte ikke udvikles, kan du altså fortsætte din hidtidige trafik. Med venlig hilsen Bo Maltesen Svar til Politiken 5. april 2004: Kære Bo Maltesen, Tak for din mail. Jeg synes at vores diskussion om brug af dybe links til politiken.dk har været meget frugtbar. :) Så længe at Politiken og politiken.dk formår at udvikle sig hurtigt og fastholde en god selvstændig journalistisk linje på niveau med de bedste, hvor man er på forkant med de gode historier, nyheder, viden og anden information, så længe vil avisen leve uanfægtet. Hvis man falder af på den, så går det galt – og så hjælper ophavsretten ikke ret meget. Du og andre har gjort mig opmærksom på flere forhold, som har givet stof til refleksion og eftertanke i forbindelse med min egen brug af dybe links på rabarber.dk. Retten til at kunne ytre sig frit, ikke kun på Internettet, vejer selvfølgelig meget tungt; sammen med hensynet til “the common good”, herunder en samfundsdebat. Med ytringsfriheden følger der selvfølgelig også et ansvar som udtrykker sig på forskellig vis. Efter ophavsretlige vurderinger og god skik og brug, er der selvfølgelig grænser for hvad man kan tillade sig i forbindelse med brugen af dybe links til et site som politiken.dk. Jeg kan berolige dig med, at jeg snare overvejer at opgive brugen af bannerreklamer på rabarber.dk, end at udvide de kommercielle tiltag eftersom indtjeningen stort set er ikke eksisterende. Efter min vurdering mener jeg ikke at det kommercielle element er afgørende. Heller ikke antallet af links som sådan har efter min vurdering større betydning. Problemet er efter min vurdering et andet; nemlig om der er tale om illoyal brug af dybe links i forbindelse med en tilsvarende konkurrerende service. Selv om mine dybe links til politiken.dk er koncentreret om aktuelle emner, kan man ikke sige at jeg automatisk eller systematisk høster links fra politiken.dk til rabarber.dk. Mit website, rabarber.dk, er min personlige afløser for talen på ølkassen i Fælledparken en tilfældig regnvejrsdag før 1. maj. Efter min vurdering minder rabarber.dk derfor ikke nævneværdigt om politiken.dk. Og rabarber.dk står næppe heller i noget egentligt konkurrenceforhold til politiken.dk Efter min vurdering er der således på ingen måde tale om snylteri eller illoyal brug, når rabarber.dk bruger dybe links til politiken.dk ;) Du har sikkert opdaget at vores lille dialog har sat en debat i gang på nettet, hvilket jeg synes at vi skal glæde os over, eftersom det er i alles bedste interesse at grænserne for brugen af dybe links fastlægges bedst muligt! Med venlig hilsen, Thomas J. Dyhr Opfølgning: Belgien slår ned på Google Politiken 18. september 2006 Eniro Nyhedssøning Referencer: Deep Linking: Reklame eller Krænkelse FDIH 27. maj 2004 DYBE LINKS TIL DEBATTØRER journalisten.dk nr. 7/2004 Pas på med at linke til Politiken Arbejderen 20. marts 2004 Dybe links – et demokratisk værktøj DONA marts/april 2004 Keld Bach Sagen Keld Bach’s Web Journal Advokater har 13 ord for links vertikal.dk Hvornår er det forbudt at linke dybt? Center for Journalistik og Efteruddannelse 11. september 2003 Deep Linking Lunacy (alm. kritik af newsboosterdommens præmisser med gode referencer) searchenginewatch.com 2002 Kronik: Uklarhed om dybe links Computerworld Online 4. februar 2002 Mediejurist: Afgørende forskel på et dybt link – og mange dybe links DONA 21. november 2001 Juridisk baggrundsmateriale: Dr. jur. STEPHAN A. OTT, Urheber- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Linking und Framing, Diss. 2004 Links and Law Dr. jur. STEPHAN A. OTT IT-reten.dk, 11.4. Linking, framing og robottering Professor Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet Linkning Metatagging Lars Hartmann Juridisk Speciale KU 2001 Linking Dorthe Hald Andersen & Andreas Bøgsted-Møller Juridisk Speciale KU 2000 Links and Law Tim Bernes-Lee 3w.org 1997 NB! (Red. Kommentarer: De mange gode kommentarer er desvære gået tabt i forbindelse med flytningen til wordpress og en ny internetudbyder og database. Øv!)

Når Politkens chefredaktør Bo Maltesen sender mig en mail om at jeg ikke må linke til poltiken.dk, så tror jeg ikke mine egne øjne.

Jeg kan forstå at der kan være konkurrence hensyn at tage for Politiken. Jeg kan forstå at man ikke bare kan bruge Politikens nyhedsservice som sin egen. Men hvor er det egentlig jeg kommer ind i billedet her?

Email fra Politiken d.d.

Kære Thomas Dyhr

Vi har konstateret, at du på www.rabarber.dk linker “umådeholdent” til Politiken. Vi skal derfor gøre dig opmærksom på, at vi ikke tillader systematisk linkning til www.politiken.dk.

Ønsker du at bringe en artikel eller to, er du velkommen til at kontakte os med oplysninger om hver enkelt artikel. Såfremt der gives tilladelse til gengivelse af artikler, gives det på individuelle artikler og ikke generelt.

Med venlig hilsen

Marie-Louise Kauman

Sekretær for chefredaktør Bo Maltesen

Svar til Politiken d.d.

Kære Marie-Louise Kauman

Tak for din mail.

Jeg må indrømme at jeg ikke rigtig forstår kritikken eller begrundelsen – med mindre der er tale om en form for brødnid, skjult censur eller forsøg på at lægge låg på en bestemt debat.

Jeg er læser af Politiken og bruger af politiken.dk. På politiken.dk opfordres man til at sende politiken.dk artikler til venner og bekendte efter læsningen. Det må der jo være mindst én god grund til – nemlig reklame for Politiken og politiken.dk. Ved nærmere eftertanke forholder det sig næppe anderledes ved min brug af links til politiken.dk. Jeg sender gladeligt mine læsere direkte videre til www.politiken.dk.

Rabarber.dk er min helt personlige weblog med mine egne kommentarer, artikler og indslag til samfundsdebatten. Se hertil f.eks. http://rabarber.dk/category/irak/ Rarbarber.dk er ikke nogen separat nyhedsserivce som forsøger at konkurrere med politiken.dk. Et link til politiken.dk optræder ikke selvstændigt på mit site. Og et link til politiken.dk indgår altid kun som en flad reference blandt andre referencer til et selvstændigt indslag på rabarber.dk. Der er ikke tale om at rabarber.dk linker systematisk til politiken.dk

Personlige webblogs er en del af en spændende ny udvikling på Internet som fremmer en folkelig og demokratisk samfundsdebat.

Mange af de store udenlandske aviser og nyhedstjenester som f.eks. BBC og The Guardian Unlimited benytter “News Syndication – RSS” hvilket muliggør uafhængig adgang til avis- og nyhedsoverskrifter inklusiv undertekster. Se f.eks. rabarber.dk RSS service.

Denne udvikling stopper næppe. Og jeg tror heller ikke at det tjener Politiken godt at være bagstræberisk i forhold til denne udvikling. Politiken burde i stedet gå foran i denne udvikling.

Jeg tror at I på politiken.dk har misforstået hvad der i denne forbindelse egentlig menes med ulovlig systematisk linkning – eller måske værre endnu idéen om Internet!

Med venlig hilsen, Thomas J. Dyhr

Svar fra Politiken 31. marts d.å. :

Kære Thomas Dyhr

Jeg kan konstatere, at vi er uenige om dine aktiviteter.

Vi er ikke imod, at der linkes til politiken.dk. Eller at læsere sender
artikler virdere til “en ven”.

Men vi er imod den systematiske linkning til vores artikler samt naturligvis
direkte brug af vores artikler eller dele deraf på hjemmesider, der er
kommercielle. Og det er din hjemmeside. De rummer annoncer, som jeg går ud fra, du får penge for.

Derfor fastholder jeg, at du skal spørge, hvis du ønsker at linke til vores
artikler. I enkelttilfælde får du normalt ja – men den systematiske brug vil
vi ikke være med til.

Med venlig hilsen
Bo Maltesen

Svar til Bo Maltesen 2. april 2004

Kære Bo Maltesen,

Tak for din mail. Det er godt at vi i det mindste kan være enige om at være uenige. 😉

Jeg kan ikke være mere uenig i Politikens diktat og fortolkning af reglerne om brug af systematisk linkning. Jeg mener at Politiken i denne forbindelse uretmæssigt, forsøger at pålægge mig en urimelig restriktion.

Fra en webblog linker man til andre emner og kilder på nettet. Det er urimeligt at man skal spørge Politiken om lov hver gang man skal henvise til en af Politikens artikler i trykt eller elektronisk form.

Det er ikke kun i videnskabelige artikler og afhandlinger, at det er god skik og brug at komme med henvisninger og referencer. Det burde være selvsagt.

Jeg kan ikke acceptere at skulle udsættes for censur fra Politikens side i relation til brug af kildehenvisninger og referencer i forbindelse med selvstændige kommentarer, indlæg og artikler i samfundsdebatten på min personlige webblog. Det er efter min vurdering ikke noget Politiken har nogen som helst ret til at blande sig i.

Selv om Politiken er en professionel spiller som lever af at levere nyheder, er Politiken og politiken.dk samtidig en del af den offentlige debat på lige fod med alle andre. Herefter må Politiken og politiken.dk ligesom alle andre finde sig i at indgå i samfundsdebatten.

rabarber.dk har ikke noget egentligt kommercielt sigte eller indtægter af betydning. rababer.dk er ikke nogen nyhedsservice, men en personlig webblog koncentreret om nogle enkelte særligt udvalgte aktuelle eller uaktuelle emner af mere eller mindre relevans og interesse for andre mennesker.

Jeg mener ikke, at det i denne forbindelse har nogen betydning, at jeg har bannerannoncer på min hjemmeside, eftersom jeg ikke er i nogen som helst konkurrence situation med politiken.dk – tværtimod generer jeg formentlig masser af trafik til politiken.dk som I ikke ville have fået på anden vis. Måske skulle rabarber.dk i virkeligheden modtage et vederlag for denne reklame for politiken.dk. 😉

Jeg må fastholde, at Politiken har misforstået reglerne om brug af systematisk linkning på Internet, og ikke mindst at Politiken efter min vurdering har misforstået sin rolle og betydning som indehaver af politiken.dk.

Med venlig hilsen, Thomas J. Dyhr

Svar fra Politiken 4. april d.å. :

Kære Thomas Dyhr

Tak for et grundigt og seriøst svar. Det er rart med argumenter, og det har
fået mig til at gå på opdagelse på dit site en gang mere.

Det afgørende for os er, som jeg skrev, at man ikke snylter på os, primært
for at skaffe sig en kommerciel fordel.

Vi møder konstant eksempler, hvor vores indhold udnyttes og udbydes som en
vare eller en service af personer eller firmaer, som gør vores materiale til
deres eget. Det vil vi ikke acceptere.

Jeg så din side som et sådant eksempel, og mener stadig, at den har et vist
kommercielt sigte, som har fordel af at kunne inddrage vores artikler. Men
jeg er parat til at revidere min kategoriske holdning og – indtil videre –
acceptere, at din linkning til os indgår i en naturlig og balanceret
sammenhæng med din selvstændige produktion.

Så længe den balance opretholdes og det kommercielle sigte ikke udvikles,
kan du altså fortsætte din hidtidige trafik.

Med venlig hilsen
Bo Maltesen

Svar til Politiken 5. april 2004:

Kære Bo Maltesen,

Tak for din mail.

Jeg synes at vores diskussion om brug af dybe links til politiken.dk har været meget frugtbar. 🙂

Så længe at Politiken og politiken.dk formår at udvikle sig hurtigt og fastholde en god selvstændig journalistisk linje på niveau med de bedste, hvor man er på forkant med de gode historier, nyheder, viden og anden information, så længe vil avisen leve uanfægtet. Hvis man falder af på den, så går det galt – og så hjælper ophavsretten ikke ret meget.

Du og andre har gjort mig opmærksom på flere forhold, som har givet stof til refleksion og eftertanke i forbindelse med min egen brug af dybe links på rabarber.dk.

Retten til at kunne ytre sig frit, ikke kun på Internettet, vejer selvfølgelig meget tungt; sammen med hensynet til “the common good”, herunder en samfundsdebat. Med ytringsfriheden følger der selvfølgelig også et ansvar som udtrykker sig på forskellig vis. Efter ophavsretlige vurderinger og god skik og brug, er der selvfølgelig grænser for hvad man kan tillade sig i forbindelse med brugen af dybe links til et site som politiken.dk.

Jeg kan berolige dig med, at jeg snare overvejer at opgive brugen af bannerreklamer på rabarber.dk, end at udvide de kommercielle tiltag eftersom indtjeningen stort set er ikke eksisterende.

Efter min vurdering mener jeg ikke at det kommercielle element er afgørende. Heller ikke antallet af links som sådan har efter min vurdering større betydning.

Problemet er efter min vurdering et andet; nemlig om der er tale om illoyal brug af dybe links i forbindelse med en tilsvarende konkurrerende service.

Selv om mine dybe links til politiken.dk er koncentreret om aktuelle emner, kan man ikke sige at jeg automatisk eller systematisk høster links fra politiken.dk til rabarber.dk. Mit website, rabarber.dk, er min personlige afløser for talen på ølkassen i Fælledparken en tilfældig regnvejrsdag før 1. maj. Efter min vurdering minder rabarber.dk derfor ikke nævneværdigt om politiken.dk. Og rabarber.dk står næppe heller i noget egentligt konkurrenceforhold til politiken.dk Efter min vurdering er der således på ingen måde tale om snylteri eller illoyal brug, når rabarber.dk bruger dybe links til politiken.dk 😉

Du har sikkert opdaget at vores lille dialog har sat en debat i gang på nettet, hvilket jeg synes at vi skal glæde os over, eftersom det er i alles bedste interesse at grænserne for brugen af dybe links fastlægges bedst muligt!

Med venlig hilsen, Thomas J. Dyhr

Opfølgning:
Belgien slår ned på Google Politiken 18. september 2006
Eniro Nyhedssøning

Referencer:
Deep Linking: Reklame eller Krænkelse FDIH 27. maj 2004
DYBE LINKS TIL DEBATTØRER journalisten.dk nr. 7/2004
Pas på med at linke til Politiken Arbejderen 20. marts 2004
Dybe links – et demokratisk værktøj DONA marts/april 2004
Keld Bach Sagen Keld Bach’s Web Journal
Advokater har 13 ord for links vertikal.dk
Hvornår er det forbudt at linke dybt? Center for Journalistik og Efteruddannelse
11. september 2003
Deep Linking Lunacy (alm. kritik af newsboosterdommens præmisser med gode referencer) searchenginewatch.com 2002
Kronik: Uklarhed om dybe links Computerworld Online 4. februar 2002
Mediejurist: Afgørende forskel på et dybt link – og mange dybe links DONA 21. november 2001

Juridisk baggrundsmateriale:
Dr. jur. STEPHAN A. OTT, Urheber- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Linking und Framing, Diss. 2004
Links and Law Dr. jur. STEPHAN A. OTT
IT-reten.dk, 11.4. Linking, framing og robottering Professor Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet
Linkning Metatagging Lars Hartmann Juridisk Speciale KU 2001
Linking Dorthe Hald Andersen & Andreas Bøgsted-Møller Juridisk Speciale KU 2000
Links and Law Tim Bernes-Lee 3w.org 1997

NB! (Red. Kommentarer: De mange gode kommentarer er desvære gået tabt i forbindelse med flytningen til wordpress og en ny internetudbyder og database. Øv!)

Bogklubben Dansk Undergrund og dens første tegneserieudgivelse er den foreløbige kulmination på anstrengelserne for at få en dansk oversættelse af ”Addicted to War” på gaden.

”Addicted to War” er en anden version af den amerikanske historie end den, man normalt hører i medierne. Den er skrevet og tegnet af Joel Andreas, der selv lever midt i løvens hule.
Joel Andreas lader ofte citaterne fra amerikanske statsmænd og kapitalister tale for sig – og historien, de fortæller, er om et USA, hvis økonomi er bundet op på en selvforståelse og en udenrigspolitik, der for tiden udleves i den berygtede ”Krig mod Terror”.
Det er sorte ting, der kommer frem – tal, begivenheder, citater og forklaringer – bundet sammen af tegninger og små fotocollager. Tankerne falder på den kendte amerikanske samfundskritiker og sprogforsker Noam Chomsky’s veldokumenteredes hudfletning af amerikansk udenrigspolitik og historie.

Tegneserien udkommer i et oplag på 1000 stk. og forventes på gaden d. 19. april – men allerede nu kan der forudbestilles eksemplarer til 45 kr./ stk. for ikke-medlemmer på
www.danskundergrund.dk – Medlemmer af Bogklubben Dansk Undergrund får ”Afhængig af Krig” tilsendt gratis.
Tegneserien tilbydes desuden fredsbevægelsen til kostprisen. De kan frit videresælge bogen.

Bogklubben Dansk Undergrund
Bogklubben Dansk Undergrund er opstartet for at skabe forudsætningerne for små og dybt uprofitable udgivelser fra den danske tegneserie-undergrund. Vi håber på at opbygget en stor og engageret medlemsskare, der står på spring, når et nyt stjerneskud er på vej op.

Medlemskab – uden dikkedarer
Til forskel fra kuponhæfternes bogklubber har Dansk Undergrund ingen skjulte købekrav eller problemer med en evt. udmeldelse – man lader simpelthen være med at betale.
Det koster 120 kr. om året at være medlem af Bogklubben Dansk Undergrund – det udløser en gratis tegneserie om året, medlemsblad og specielle tilbud på andre udgivelser, plakater, signerede tegninger, originaler mm.
Hvis du når at melde dig ind inden udgivelsen af ”Afhængig af Krig”, så modtager du også en gratis A3-plakat, tegnet af Ulrik Szkobel.

”Understrøm”
Medlemsbladet ”Understrøm” udkommer 2-4 gange årligt og i april bringes de første 7 sider af Henrik Rehrs og Cav Bøgelunds fortolkning af ”Blodbryllup” – et teaterstykke af af spanieren Garcia Lorca. Der er også mulighed for at se de første sider af Ulrik Szkobels ”Ulriks tur til helvede” – endda i flere versioner.
”Understrøm” tilsendes medlemmerne gratis – andre skal slippe 150 kr. om året for den fornøjelse alene!
Afhængig af Krig, af Joel Andreas
Original title: Addicted to War – www.addictedtowar.com
Oversat til dansk af Gitte Christensen og håndtekstet af Ulrik Szkobel.
Udgives på forlaget Progressive Publishing ( www.prognet.dk ) i samarbejde med Bogklubben Dansk Undergrund ( www.danskundergrund.dk )
Udgivelsesdato: 19. april 2004
72 sider, fast ryg.
Oplag: 1000 stk.
Tegneserien er oprindeligt udgivet i USA, hvor den er genoptrykt flere gange, samt i Japan. I alt er der trykt mere end 70.000 eksemplarer.

Yderligere information og distribution:
www.danskundergrund.dk

Bogklubben Dansk Undergrund og dens første tegneserieudgivelse er den foreløbige kulmination på anstrengelserne for at få en dansk oversættelse af ”Addicted to War” på gaden.

”Addicted to War” er en anden version af den amerikanske historie end den, man normalt hører i medierne. Den er skrevet og tegnet af Joel Andreas, der selv lever midt i løvens hule.

Joel Andreas lader ofte citaterne fra amerikanske statsmænd og kapitalister tale for sig – og historien, de fortæller, er om et USA, hvis økonomi er bundet op på en selvforståelse og en udenrigspolitik, der for tiden udleves i den berygtede ”Krig mod Terror”.

Det er sorte ting, der kommer frem – tal, begivenheder, citater og forklaringer – bundet sammen af tegninger og små fotocollager. Tankerne falder på den kendte amerikanske samfundskritiker og sprogforsker Noam Chomsky’s veldokumenteredes hudfletning af amerikansk udenrigspolitik og historie.

Tegneserien udkommer i et oplag på 1000 stk. og forventes på gaden d. 19. april – men allerede nu kan der forudbestilles eksemplarer til 45 kr./ stk. for ikke-medlemmer på www.danskundergrund.dk – Medlemmer af Bogklubben Dansk Undergrund får ”Afhængig af Krig” tilsendt gratis.

Tegneserien tilbydes desuden fredsbevægelsen til kostprisen. De kan frit videresælge bogen.

Bogklubben Dansk Undergrund

Bogklubben Dansk Undergrund er opstartet for at skabe forudsætningerne for små og dybt uprofitable udgivelser fra den danske tegneserie-undergrund. Vi håber på at opbygget en stor og engageret medlemsskare, der står på spring, når et nyt stjerneskud er på vej op.

Medlemskab – uden dikkedarer

Til forskel fra kuponhæfternes bogklubber har Dansk Undergrund ingen skjulte købekrav eller problemer med en evt. udmeldelse – man lader simpelthen være med at betale.

Det koster 120 kr. om året at være medlem af Bogklubben Dansk Undergrund – det udløser en gratis tegneserie om året, medlemsblad og specielle tilbud på andre udgivelser, plakater, signerede tegninger, originaler mm.

Hvis du når at melde dig ind inden udgivelsen af ”Afhængig af Krig”, så modtager du også en gratis A3-plakat, tegnet af Ulrik Szkobel.

”Understrøm”

Medlemsbladet ”Understrøm” udkommer 2-4 gange årligt og i april bringes de første 7 sider af Henrik Rehrs og Cav Bøgelunds fortolkning af ”Blodbryllup” – et teaterstykke af af spanieren Garcia Lorca. Der er også mulighed for at se de første sider af Ulrik Szkobels ”Ulriks tur til helvede” – endda i flere versioner.

”Understrøm” tilsendes medlemmerne gratis – andre skal slippe 150 kr. om året for den fornøjelse alene!

Afhængig af Krig, af Joel Andreas

Original title: Addicted to War – www.addictedtowar.com

Oversat til dansk af Gitte Christensen og håndtekstet af Ulrik Szkobel.

Udgives på forlaget Progressive Publishing ( www.prognet.dk ) i samarbejde med Bogklubben Dansk Undergrund ( www.danskundergrund.dk )

Udgivelsesdato: 19. april 2004

72 sider, fast ryg.

Oplag: 1000 stk.

Tegneserien er oprindeligt udgivet i USA, hvor den er genoptrykt flere gange, samt i Japan. I alt er der trykt mere end 70.000 eksemplarer.

Yderligere information og distribution:

www.danskundergrund.dk