Kategorier
Nyheder Politik

tid-til-terror

Hvornr er det rimeligt at fngsle folk p ubestemt tid?

International konvention om civile og politiske rettigheder (1966) FN Artikel 9

1. Enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed. Ingen m underkastes vilkrlig arrest eller frihedsbervelse. Ingen m berves sin frihed undtagen af sdanne grunde, og i overensstemmelse med sdanne fremgangsmder, som er fastsat ved lov.
2. Enhver, der arresteres, skal ved arrestationen oplyses om grundene hertil og straks underrettes om eventuelle sigtelser mod ham.
3. Enhver, der arresteres eller tilbageholdes som sigtet for et strafbart forhold, skal ufortvet fremstilles for en dommer eller anden vrighedsperson, der ved lov er bemyndiget til at udve domsmyndighed, og skal have ret til rettergang inden for en rimelig frist eller til lsladelse. Det skal ikke vre den almindelige regel, at personer, som afventer rettergang, hensttes i varetgtsarrest, men deres lsladelse kan gres betinget af garantier for, at de giver mde under rettergangen p ethvert andet stadium af processen og i givet fald til dommens fuldbyrdelse.
4. Enhver, der berves sin frihed ved arrestation eller anden tilbageholdelse, skal have ret til at indbringe sagen for en domstol, for at denne uden ophold kan trffe afgrelse om lovligheden af hans tilbageholdelse og beordre ham lsladt, hvis tilbageholdelsen ikke er lovlig.
5. Enhver, der har vret offer for ulovlig arrestation eller anden tilbageholdelse, skal have ret til erstatning.

Terrorlovgivningen efter 11. september 2001 i lande som USA og England tilsidestter helt urimeligt den grundlggende retssikkerhed for det enkelte menneske. Men ogs i resten af EU og i Danmark er der grund til bekymring. Retssikkerheden, en af demokratiets grundpiller, er ved at forvitre i totalitr tankegang.

Topadvokat gr i protest mod terrorlov Politiken 27. december 2004
Terrormistnkte ulovligt tilbageholdt i Storbritannien Berlingske 17. december 2004
Britisk antiterrorlov 21. maj 2003
P sporet af terrorlovene Information 12. november 2002
FRIHED CONTRA SIKKERHED Morten Kjrum, Det Danske Center for Menneskerettigheder 11/9 2003
Anti-terrorpakken menneskeret.dk

Af Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi