Categories
Generelt Irak Politik

regeringens-irak-notater-erkl%c3%a6ringer-om-fred

Den seneste udvikling omkring Udenrigsministeriets notater til Statsministeriet rejser meget alvorlig tvivl om troværdigheden af Regeringens påståede sikre folkeretlige grundlag for landets deltagelse i krigen mod Irak.

Tvivl omkring Regeringens vidende om det folkeretlige grundlag for krigsdeltagelse inden Irakkrigens begyndelse og Danmarks tilslutning. Tvivl om afstemning af argumenter fra de krigsførende lande USA og England mod bedre vidende. Tvivl om Regeringens direktiver til Folkeretskontoret . Tvivl om hvorvidt beslutningen om at føre Danmark i krig overhovedet foregik på et oplyst og sagligt forsvarligt grundlag.

Det er en tvivl som ikke er til at leve med. Nødvendigheden af en Irak-høring er nu hævet over enhver tvivl. Fra politisk hold må der nu stilles krav om en skærpet høringsform, hvor ministre og embedsmænd må stå til ansvar og redeligt forklare hele sags- og hændelsesforløbet. Det kan ikke være rigtigt at vi i Danmark ikke skal have den samme demokratiske kontrol som i andre demokratiske lande. Hvad er det for noget at Udenrigsministeriet skal medvirke til at udpege eksperter til en høring? Hvad er det for noget at hverken ministre eller embedsmænd må udspørges? Hvad er det som ikke kan tåle dagens lys?

I de to store krigsførende lande USA og England har der været og er stadig en debat om disse problemer. Det er beskæmmende for demokratiet hvis denne debat skal undertrykkes herhjemme. Såfremt der ikke kan opnås den fornødne åbenhed og kontrol omkring Danmarks deltagelse i krige i 3. lande og overholdelse af internationale retsregler, slås der på meget uheldig vis skår i en traditionel dansk udenrigspolitik. En udenrigspolitik som hidtil har været præget af åbenhed, integritet og respekt for demokratiske spilleregler på alle leder og kanter – kan i løbet af ganske kort tid blive lukket og autoritær.

En sådan uheldig udvikling risikere at opildne til brug af udemokratiske midler, når magthaverne ikke selv formår at leve op til demokratiske spilleregler. En fredelig udvikling, sameksistens og retsorden på jorden er ikke kun truet af international krig og terrorisme, men er også truet af de midler som tages i anvendelse for at bekæmpe og opretholde international fred og sikkerhed. Det er ikke alle midler som helliger målet.

Irak-jura var også politik Information 17. december 2003.

Per Stig afviser at have ændret Irak-notater Ekstrabladet 16. december 2003

Ã…bent samråd Udenrigsudvalget 16-12-03 .mp3 eller .mov ca. 4 MB Lydfil fra Folketinget

Når betingelserne bøjes Kronik af Lektor Tonny Brems Knudsen Information 16. december 2003

Et gratis vredesudbrud Information 6. december 2003

Om Udenrigsministeriet har manipuleret med notater om principperne for dansk deltagelse i Irakkrigen. Svar på § 20-spørgsmål i Folketinget 3. december 2003.

Ikke urent trav i Irakkrig Politiken 3. december 2003

Notits af 2. december 2003: Sammenligning mellem notater af 14. februar og 17. marts 2003 vedrørende det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak: Informations artikel af 26. november 2003 (pdf) Udenrigsministeriet 2. december 2003.

Farligt fifleri Information 28. november 2003

Regeringen skal stå til regnskab for Irak-jura Information 27. nov 2003

Oprindelige betingelser for Irak-krigen slettet i juridiske notater Information 26. nov. 2003

Vurdering af dokumenter fra UD om det retlige grundlag for Irak krigen 2003 (pdf) Thomas Dyhr 1. nov 2003

Notater fra UD til Statsministeriet om retsgrundlaget for Irakkrigen Information fakta.information.dk/notat/

Baggrundsartikler:

Den nødvendige hvidbog Ekstrabladet 8. oktober 2003

Løgnen om Irak-krigen Ekstrabladet 5. oktober 2003

Jagten på sandheden Information 16. juli 2003

Danmark er besættelsesmagt i Irak Politiken 24. april 2003

I strid med FN og folkeretten Politiken 22. marts 2003

Ekspert kritiserer krigsnotat Politiken 18. marts 2003

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi