I Nicaragua sagen i 1986 blev USA dømt ved Den Internationale Domstol for et tilsvarende brud på FN pagten som de angiveligt har begået i Irak krigen. Det er godt at huske at FN ikke er nogen kaffeklub som mange går rundt og bilder sig ind i deres hjerner og hjerter. De enkelte medlemslande er forpligtet af FN aftalen. USA påberåbte sig selvforsvar under retssagen i forbindelse med den omfattende og aktive støtte til Kontraerne imod den Sandinistiske regering. Men da USA kunne mærke at det gik den forkerte vej trak de sig ud af retssagen med halen mellem benene – og ville nu ikke længere anerkende Den Internationale Domstols kompetence. Senere kom en anden sandhed dog frem.

En US Lapsus
Som en lapsus kom USA’s egentlige motiv senere frem. Der var slet ikke tale om selvforsvar! USA’s erklærede formål havde hele tiden været at vælte den USA fjendtlige regering i Nicaragua. Enkelte landes politiske uafhængighed og territoriale integritet er som en naturlig selvfølge direkte beskyttet af FN pagten. Andre lande og regeringer rundt omkring i verden har selv i nyere tid mærket USA despotiske udenrigspolitik. USA synes selv at kalde det retfærdighed fra oven i friheden og demokratiets tjeneste. Den internationale domstol hører under FN. USA er kede af FN fordi folk i farverige gevandter fra resten af verden har noget at skulle have sagt. USA hegemoni har medført en radikal ændring af deres indstilling til det internationale samfund. Når man svæver i skyerne er det kun naturligt at undersåtterne kaster sig i støvet i ydmyg servilitet.

Herren i det høje
Som det eneste land påberåber USA sig nu med fanatisk styrke og med umådeholdet pres over mindre lande, at det selvfølgelig er rimeligt at deres borgere ikke skal kunne stilles til ansvar for eventuelle krigsforbrydelser. Den Internationale Krigsforbryderdomstol gælder for alle andre borgere i verden – altså med undtagelse af det brave militærfolk fra USA. Det er vel strategisk finurligt smart fra USA side med tanke på hvad verden har i vente. Vi må jo bøje os for herren i det høje.

Links:
FN beskytter hjælpearbejdere artikel fra Politiken 27. aug 2003 – en illustrativ udløber af USA politik i forbindelse med internationale krigsforbrydelser.
Nicaragua sagen kort resumé: Nicaragua v. the United States of America

I Nicaragua sagen i 1986 blev USA dømt ved Den Internationale Domstol for et tilsvarende brud på FN pagten som de angiveligt har begået i Irak krigen. Det er godt at huske at FN ikke er nogen kaffeklub som mange går rundt og bilder sig ind i deres hjerner og hjerter. De enkelte medlemslande er forpligtet af FN aftalen. USA påberåbte sig selvforsvar under retssagen i forbindelse med den omfattende og aktive støtte til Kontraerne imod den Sandinistiske regering. Men da USA kunne mærke at det gik den forkerte vej trak de sig ud af retssagen med halen mellem benene – og ville nu ikke længere anerkende Den Internationale Domstols kompetence. Senere kom en anden sandhed dog frem.

En US Lapsus

Som en lapsus kom USA’s egentlige motiv senere frem. Der var slet ikke tale om selvforsvar! USA’s erklærede formål havde hele tiden været at vælte den USA fjendtlige regering i Nicaragua. Enkelte landes politiske uafhængighed og territoriale integritet er som en naturlig selvfølge direkte beskyttet af FN pagten. Andre lande og regeringer rundt omkring i verden har selv i nyere tid mærket USA despotiske udenrigspolitik. USA synes selv at kalde det retfærdighed fra oven i friheden og demokratiets tjeneste. Den internationale domstol hører under FN. USA er kede af FN fordi folk i farverige gevandter fra resten af verden har noget at skulle have sagt. USA hegemoni har medført en radikal ændring af deres indstilling til det internationale samfund. Når man svæver i skyerne er det kun naturligt at undersåtterne kaster sig i støvet i ydmyg servilitet.

Herren i det høje

Som det eneste land påberåber USA sig nu med fanatisk styrke og med umådeholdet pres over mindre lande, at det selvfølgelig er rimeligt at deres borgere ikke skal kunne stilles til ansvar for eventuelle krigsforbrydelser. Den Internationale Krigsforbryderdomstol gælder for alle andre borgere i verden – altså med undtagelse af det brave militærfolk fra USA. Det er vel strategisk finurligt smart fra USA side med tanke på hvad verden har i vente. Vi må jo bøje os for herren i det høje.

Links:

FN beskytter hjælpearbejdere artikel fra Politiken 27. aug 2003 – en illustrativ udløber af USA politik i forbindelse med internationale krigsforbrydelser.

Nicaragua sagen kort resumé: Nicaragua v. the United States of America