Categories
Nyheder Politik

triste-tal-fra-et-nationalsocialistisk-danmark

Mantraet fra højrefløjen om at de vantro er kommet for at overtage landet, er gået fra rabiat utopi til markedsført sandhed. Opinionen er dannet. Fjenden er i landet. De har det fra tv og aviserne. Og det er ganske sandt i store tal: “De vil ikke lære vort sprog, de vil ikke underordne sig vor kultur, de er religiøse fundamentalister, de vil ikke arbejde og de er kriminelle.” De ved ingenting, de tænker og gør hvad de får besked på. Kender du sandheden?

Ifølge Udlændingestyrelsen fik kun 167 flygtninge asyl i årets første 10 måneder.

De beskedne tal taler deres eget tydelige sprog. Danmark svigter sine forpligtelser over for det internationale samfund i flygtningespørgsmålet. Og Danmark mister sin værdighed i en verden præget af uro, undertrykkelse og krig.

Det mørke billede om at mennesker som flygter fra deres eget land kun er bekvemmelighedsflygtninge er tilsyneladende slået helt igennem hos Udlændingestyrelsen.

Regeringen og højrefløjen i Danmark har kronende dage. Det danske hjerterum som før fandtes alle steder er svundet ind. Vore hjerter rummer efterhånden kun frygt. De fremmede er landets fjende nr. 1. De rigtige nationalpatriotiske danskere er nu tapre modstandsfolk hos Dansk Folkeparti, Regering og embedsværk.

Bundrekord: Kun 167 fik asyl Politiken 26. december 2004

9 % af afsylansøgerne fik tildelt asyl i 2004 Dansk Flygtningehjælp 22. december 2004
Tal på asylområdet Udlændingestyrelsen

Asyl til udvist torturoffer Information 7. december 2004

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi