Kategorier
Irak Politik

er-privatiseringen-af-tortur-vejen-ud-for-usa-i-irak

Det er normalt staten som har monopol på magtudøvelse i et demokratisk samfund. Og det er normalt kun i særtilfælde at private lovligt kan anvende fysisk magt over for andre mennesker. Mindst 20% af alle krigsopgaver forbundet med krigen i Irak løses efter sigende af private firmaer. Efter min vurdering er den stigende privatisering af USA‘s krig i Irak problematisk.

Krig er sørgeligt nok en god forretning for private firmaer. Private virksomheder overtager stadig flere krigsopgaver som ellers normalt kun varetages af militæret. Private forhørsledere af irakiske krigsfanger kan ifølge Politiken tjene op til kr. 700.000,- årligt.

Ikke kun moralsk klinger det falsk efter min vurdering hvis Danmark f.eks. undlod at sende forsvaret til Irak men i stedet sendte A.P. Møller eller ISS.

Selv om en privatisering af traditionelle militære opgaver formentlig vil betyde besparelser er det næppe en farbar vej på længere sigt efter min vurdering. Ansvaret og kontrollen med militæret må ikke glide ud under stolen på de folkevalgte og den siddende Regering.

Hvis der er problemer med lidt moderat tortur, en smule død og ødelæggelse, er det ikke godt nok eller acceptabelt at politikerne så bare kan fyre det pågældende firma og kræve erstatning.

Den private sikkerhedsvirksomhed er væsensforskellig fra det offentlige forsvar. Der varetages grundlæggende forskellige hensyn som ikke er umiddelbart forenelige. Private sikkerhedsfirmaer er pr. definition ikke underlagt samme regelsæt, samme tilsyn og kontrol som det traditionelle offentlige forsvar.

USA‘s retsforfølgelse af torturkrigsforbrydelserne, høringerne i Senatet og Collin Powell’s undskyldning over for den danske befolkning i Politiken den 23. maj er et godt tegn, men det er ikke nok for det internationale samfund.

Den amerikanske Regering bliver med god grund nød til at iværksætte omfattende politiske og praktiske forebyggende foranstaltninger imod en bred tortur kultur både inden og uden for forsvaret. Og USA bliver nød til at bakke op om tortur tillægsprotokollen og den internationale straffedomstol. Tilliden til USA i relation til overholdelsen af af den humanitære folkeret har med krigen i Irak næsten nået det absolutte nulpunkt.

Privatiseringen af militære sikkerhedsopaver i Irak peger i den forkerte retning.

Efter min vurdering er der fare for at privatiseringen af militære opgaver i Irak kan blive brugt som en løngang for USA og koalitionen i relation til ansvar og tilregnelighed.

Når private firmaer som i tilfældet i Irak overlades mange sikkerhedsopgaver af den amerikansk ledede koalition, hvordan sikres så tilsynet, kontrollen og ansvarligheden med disse private firmaer?

Privatiseringen af militære opgaver i Irak må ikke blive vejen ud for USA og koalitionen i relation til ansvarligheden for overholdelsen af den humanitære folkeret.

Iraq Jail Contractor Contradicts Generals New York Times 15. juni 2004
USA-general blåstemplede tortur 12. juni 2004
Firmaer anklages for tortur 11. juni 2004
Private firmaer løser militære opgaver i Irak Politiken 25. maj 2004
Who commands the private soldiers? Guardian 17. maj 2004
Privatised wars ‘need new laws’ BBC 10. maj 2004

Baggrundsartikler:
Loyalitet over for USA kan være risikabel Politiken 27. maj 2004
Fogh vil være kritisk over for Bush Berlingske 27. maj 2004
Fogh vil have George W. Bush til at ændre kurs Politiken 26. maj 2004
Rapport: Fangemishandling er udbredt Politiken 26. maj 2004
US prisoner abuse ‘widespread’ BBC 26. maj 2004
Amnesty: Al-Qaeda tager fokus Politiken 26. maj 2004
Still wrong Guardian 25. maj 2004
Powell siger undskyld for tortur Politiken 23. maj 2004
Det blinde øje for tortur – Information Management rabarber.dk 16. maj 2004
Private military companies in Iraq: profiting from colonialism WSWS 3. maj 2004
Private Wars Occupation Watch 23. april 2004
A new kind of private war Spiked Politics 16. april 2004

Af Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi