Hvor er det glædeligt at der kommer en høring i Folketinget om Irak krigen. Til alle som har deltaget i det politiske arbejde uanset observans eller tilhørsforhold: ”Tusind tak for den fine opbakning og alle de gode mails!” Det er klædeligt at Folketinget vælger den løsning. Hvis ikke Irak krigen kunne danne grundlag for en høring har jeg svært ved at forestille hvad der kunne! Det er vigtigt at Folketinget, herunder befolkningen, drager læren af Danmarks deltagelse under saglige forhold på denne måde. Jeg håber at Folketinget sætter nogle gode rammer for en bred høring som tør kigge åbent på historien, nuet og fremtiden for Irak.

Flertal for en Irakhøring DR 24. oktober 2003.
Dansk høring om Irak på vej Politiken 24. okt 2003.
Irak-høring bakkes op Berlingske 24. oktober 2003.
Fogh slipper for krydsforhør Information 25. oktober 2003.

Hvor er det glædeligt at der kommer en høring i Folketinget om Irak krigen. Til alle som har deltaget i det politiske arbejde uanset observans eller tilhørsforhold: ”Tusind tak for den fine opbakning og alle de gode mails!” Det er klædeligt at Folketinget vælger den løsning. Hvis ikke Irak krigen kunne danne grundlag for en høring har jeg svært ved at forestille hvad der kunne! Det er vigtigt at Folketinget, herunder befolkningen, drager læren af Danmarks deltagelse under saglige forhold på denne måde. Jeg håber at Folketinget sætter nogle gode rammer for en bred høring som tør kigge åbent på historien, nuet og fremtiden for Irak.

Flertal for en Irakhøring DR 24. oktober 2003.

Dansk høring om Irak på vej Politiken 24. okt 2003.

Irak-høring bakkes op Berlingske 24. oktober 2003.

Fogh slipper for krydsforhør Information 25. oktober 2003.

I nyhedsgruppen dk.politik på Internet diskuteres grundlaget for Irak krigen ivrigt! I befolkningen er der diskussion. Det er glædeligt at demokratiet fungerer dér. Men hvorfor skal det ikke fungere i Folketinget når det gælder en høring om grundlaget for Irak krigen?

Indlæg: til nyhedsgruppen dk.politik d.d.

Dagbladet Information bragte lørdag den 18. Oktober en artikel af Charlotte Aagaard “Jurister angriber krigsgrundlaget”.

Regeringen har sammen med DF tidligere i Udenrigspolitisk nævn afvist en undersøgelse af grundlaget for Irak krigen fra en samlet opposition. Emnet var i onsdag oppe og vende i Folketingets præsidium. Sagen blev sent tilbage til Udenrigspolitisk nævn til genovervejelse. Det betyder i realiteten at Jens Hald Madsen fra Venstre igen kan afgøre med sig selv hvorvidt Folketinget får en høring om grundlaget for Irak krigen.

Baggrunden er at folketinget tidligere har besluttet at bruge høringer i et større omfang end hidtil som et hjælpemiddel i den politiske proces.

Krig er en alvorlig sag. Uanset hvilken politisk holdning man har til USA og de allieredes intervention i Irak kan alle forhåbentlig være enige om dette.

Ã…benhed og debat er primær forudsætning i et moderne demokrati som det danske. Lukkethed og fortielse hører autoritære styreformer til. Folketinget og den danske befolkning er bedst tjent med en høring i Folketinget om grundlaget for Irak krigen. Efter min meningen er der ikke noget i vejen for en bred undersøgelse som også inddrager moralske og politiske overvejelser som peger fremad mod fremtid for Iraks befolkning og en fremtid for Irak som en uafhængig og selvstændig nation.

Med venlig hilsen, Thomas Dyhr

Min juridiske afhandling som ligger til grund for artiklen i Information kan hentes på min hjemmeside fra nedenstående link:
http://www.dyhr.com/

Gateway til danske Internet NEWS nyhedsgrupper http://www.newsgate.dk/

I nyhedsgruppen dk.politik på Internet diskuteres grundlaget for Irak krigen ivrigt! I befolkningen er der diskussion. Det er glædeligt at demokratiet fungerer dér. Men hvorfor skal det ikke fungere i Folketinget når det gælder en høring om grundlaget for Irak krigen?

Indlæg: til nyhedsgruppen dk.politik d.d.

Dagbladet Information bragte lørdag den 18. Oktober en artikel af Charlotte Aagaard “Jurister angriber krigsgrundlaget”.

Regeringen har sammen med DF tidligere i Udenrigspolitisk nævn afvist en undersøgelse af grundlaget for Irak krigen fra en samlet opposition. Emnet var i onsdag oppe og vende i Folketingets præsidium. Sagen blev sent tilbage til Udenrigspolitisk nævn til genovervejelse. Det betyder i realiteten at Jens Hald Madsen fra Venstre igen kan afgøre med sig selv hvorvidt Folketinget får en høring om grundlaget for Irak krigen.

Baggrunden er at folketinget tidligere har besluttet at bruge høringer i et større omfang end hidtil som et hjælpemiddel i den politiske proces.

Krig er en alvorlig sag. Uanset hvilken politisk holdning man har til USA og de allieredes intervention i Irak kan alle forhåbentlig være enige om dette.

Ã…benhed og debat er primær forudsætning i et moderne demokrati som det danske. Lukkethed og fortielse hører autoritære styreformer til. Folketinget og den danske befolkning er bedst tjent med en høring i Folketinget om grundlaget for Irak krigen. Efter min meningen er der ikke noget i vejen for en bred undersøgelse som også inddrager moralske og politiske overvejelser som peger fremad mod fremtid for Iraks befolkning og en fremtid for Irak som en uafhængig og selvstændig nation.

Med venlig hilsen, Thomas Dyhr

Min juridiske afhandling som ligger til grund for artiklen i Information kan hentes på min hjemmeside fra nedenstående link: http://www.dyhr.com/

Gateway til danske Internet NEWS nyhedsgrupper http://www.newsgate.dk/