Regeringens ideologi hviler fejlslagent på et puritansk værdigrundlag fra det 19århundrede. Og puritanismens korstogsriddere holder med statens klamme hånd politiske kættere nede.

Borgerskabets dyder som flid, mådehold, og andægtighed rejste sig som kors på den nøgne hede i 1800 tallet. En ny samfundsklasse kom til magten i frihedens navn. Politiske ideologer og ideologier skød op som paddehatte i underskoven. Læren om at penge er magt kom nu til gå forud for stand og adelig herkomst. Med borgerskabets sæde i magtens kabinet fulgte en forenkling og forfladigelse af magtens hidtidige traditionelle værdier. Magtens nåde udspringer ej længere af guds vilje til den enevældige konge. Ridderlighedens værdier er afløst af nidkær bogholdermoral.

Nu er magten bundet til penge. Penge er den guldvægt hvor på alt omhyggeligt vejes og måles. Pengepurren tæller gerrigt sine veksler, sedler, mønter og guld i mørket væk fra andres blikke. Hvad sparet er tjent. Penge og magt føles bedst i borgerskabets lommer. Frihedens pokal står øverst på værdiernes piedestal. Frihedsbegrebet er ikke kun bankgaranti på borgerrettigheder, men også en frihed for statens indblanding. Idealet om natvægterstaten er en naturlig følge af borgerskabets revolution mod stat og konge. Statens hvasse klør skal holdes væk fra borgerskabets maskerade på magtens tinde. Borgerskabet vil have frit spil over for den gamle adelige overklasse og det usle proletariat.

Vi lever i en mørk tid.
Der var en grund til at middelalderen i Europa blev kaldt mørk. Før middelalderen nåede civilisationen store højder. Menneskeligt overskud fandt guddommelig inspiration og skabte himmelske værker. Demokrati, videnskab og kultur stod i fuldt flor. Med ét blev alt sort. Civilisationen sank tilbage til fortids mørke. Ved indgangen til middelalderen standsede alle fremskridt brat. Demokratiets, videnskabens og kulturens frugter blev trådt under fode. Menneskeligt overskud forsvandt. Bøger blev brændt. Tænkemåder blev revset ud af syndere. Videnskabsmænd blev kaldt kættere. Selv gudfrygtige tænkere blev forfulgt af inkvisitionen. Jævne kvinder og mænd blev brændt på bålet som hekse og troldkarle. Tilbageskridtet blev hyldet som det moralsk attråværdige. Guds ord som var større end alt andet var kommet ned på jorden. Ud af munden på munke, præster, biskopper og paven selv kom en fortolket lavastrøm af Guds reglement for menigmand. Det var nu syndigt at vise sit legeme for Herren ved at bade med stank og sygdom til følge. Mennesker slæbte sig igennem denne periode i pjalter med en livløs sjæl i vederkvægelse . Alt sammen på grund af nogle få puritanere som troede de sad til højbords ved gud den almægtiges side.

Penge og Økonomi er vor tids jernbur.
I dag er det ikke nødvendigt at sætte anderledes tænkende på hjul og stejle. Hvor tids våben mod ukristelige er ingen morgenstjerne eller glødende jernhandske. Bevillinger er det bedste våben at stække sine modstandere med. Man fjerner let bevillinger og eksistensgrundlag fra vor tids kættere. Lad deres meninger, holdninger og kvide dø i stilhed. I de lange knives nat efter regeringen overtog magten nedlagde man straks en masse råd, nævn og udvalg hvori modstandere af regerings ny puritanske politik befandt sig. Puritanerne kaldte de anderledes tænkende meningstyranner. Hvad man siger om andre siger ofte mere om én selv. De virkelige tyranner var dem som tog over. Hvad man havde bygget op for en moderne velværdstat over en generation skulle nu nedbrydes på måneder uden synlig grund. Beskyttere af moderne værdier blev sat fra bestillingen af ny puritanismens vogtere. En strategisk genistreg fra den moderne inkvisition.

Hvordan kan man i det 21århundrede sætte lid til en regering som bekender sig til et puritansk værdigrundlag fra det 19århundrede?
Vor tid er båret af kreativitet, fornyelse og forandring. Tiden for nationalisme, kolonialisme og religiøs puritanisme er forbi. Samarbejde, udvikling og forståelse mennesker og lande imellem driver et moderne samfund. Der er ikke længere dét modsætningsforhold mellem stat og befolkning som der var i det 19århundrede. Værdierne er nogle andre. Økonomi er ikke al tings målestok. Mange opgaver i samfundet varetages bedst af det offentlige. Det offentlige bør i større omfang gå foran og investere mere risikovilligt i fremtiden i overensstemmelse med moderne værdier. I konjunktur nedgang skal det offentlige investere og skabe arbejdspladser når det private initiativ fejler. Det er udtryk for en forældet og utidssvarende puritansk tankegang når den nuværende regering tror at den kan spare landet rigt. Ved at piske og straffe de svageste i samfundet opnås intet. Som om det var denne udsatte gruppes ansvar at holde landet oppe. Grip i egen barm. Ny puritanismen har som den tidlige middelalder intet godt præsteret. Lad os ikke håbe at denne middelalder varer for længe. Opdate:
Fogh afviser vækst i råd og nævn Politiken 8. maj 2007

Regeringens ideologi hviler fejlslagent på et puritansk værdigrundlag fra det 19århundrede. Og puritanismens korstogsriddere holder med statens klamme hånd politiske kættere nede.

Borgerskabets dyder som flid, mådehold, og andægtighed rejste sig som kors på den nøgne hede i 1800 tallet. En ny samfundsklasse kom til magten i frihedens navn. Politiske ideologer og ideologier skød op som paddehatte i underskoven. Læren om at penge er magt kom nu til gå forud for stand og adelig herkomst. Med borgerskabets sæde i magtens kabinet fulgte en forenkling og forfladigelse af magtens hidtidige traditionelle værdier. Magtens nåde udspringer ej længere af guds vilje til den enevældige konge. Ridderlighedens værdier er afløst af nidkær bogholdermoral.

Nu er magten bundet til penge. Penge er den guldvægt hvor på alt omhyggeligt vejes og måles. Pengepurren tæller gerrigt sine veksler, sedler, mønter og guld i mørket væk fra andres blikke. Hvad sparet er tjent. Penge og magt føles bedst i borgerskabets lommer. Frihedens pokal står øverst på værdiernes piedestal. Frihedsbegrebet er ikke kun bankgaranti på borgerrettigheder, men også en frihed for statens indblanding. Idealet om natvægterstaten er en naturlig følge af borgerskabets revolution mod stat og konge. Statens hvasse klør skal holdes væk fra borgerskabets maskerade på magtens tinde. Borgerskabet vil have frit spil over for den gamle adelige overklasse og det usle proletariat.

Vi lever i en mørk tid.

Der var en grund til at middelalderen i Europa blev kaldt mørk. Før middelalderen nåede civilisationen store højder. Menneskeligt overskud fandt guddommelig inspiration og skabte himmelske værker. Demokrati, videnskab og kultur stod i fuldt flor. Med ét blev alt sort. Civilisationen sank tilbage til fortids mørke. Ved indgangen til middelalderen standsede alle fremskridt brat. Demokratiets, videnskabens og kulturens frugter blev trådt under fode. Menneskeligt overskud forsvandt. Bøger blev brændt. Tænkemåder blev revset ud af syndere. Videnskabsmænd blev kaldt kættere. Selv gudfrygtige tænkere blev forfulgt af inkvisitionen. Jævne kvinder og mænd blev brændt på bålet som hekse og troldkarle. Tilbageskridtet blev hyldet som det moralsk attråværdige. Guds ord som var større end alt andet var kommet ned på jorden. Ud af munden på munke, præster, biskopper og paven selv kom en fortolket lavastrøm af Guds reglement for menigmand. Det var nu syndigt at vise sit legeme for Herren ved at bade med stank og sygdom til følge. Mennesker slæbte sig igennem denne periode i pjalter med en livløs sjæl i vederkvægelse . Alt sammen på grund af nogle få puritanere som troede de sad til højbords ved gud den almægtiges side.

Penge og Økonomi er vor tids jernbur.

I dag er det ikke nødvendigt at sætte anderledes tænkende på hjul og stejle. Hvor tids våben mod ukristelige er ingen morgenstjerne eller glødende jernhandske. Bevillinger er det bedste våben at stække sine modstandere med. Man fjerner let bevillinger og eksistensgrundlag fra vor tids kættere. Lad deres meninger, holdninger og kvide dø i stilhed. I de lange knives nat efter regeringen overtog magten nedlagde man straks en masse råd, nævn og udvalg hvori modstandere af regerings ny puritanske politik befandt sig. Puritanerne kaldte de anderledes tænkende meningstyranner. Hvad man siger om andre siger ofte mere om én selv. De virkelige tyranner var dem som tog over. Hvad man havde bygget op for en moderne velværdstat over en generation skulle nu nedbrydes på måneder uden synlig grund. Beskyttere af moderne værdier blev sat fra bestillingen af ny puritanismens vogtere. En strategisk genistreg fra den moderne inkvisition.

Hvordan kan man i det 21århundrede sætte lid til en regering som bekender sig til et puritansk værdigrundlag fra det 19århundrede?

Vor tid er båret af kreativitet, fornyelse og forandring. Tiden for nationalisme, kolonialisme og religiøs puritanisme er forbi. Samarbejde, udvikling og forståelse mennesker og lande imellem driver et moderne samfund. Der er ikke længere dét modsætningsforhold mellem stat og befolkning som der var i det 19århundrede. Værdierne er nogle andre. Økonomi er ikke al tings målestok. Mange opgaver i samfundet varetages bedst af det offentlige. Det offentlige bør i større omfang gå foran og investere mere risikovilligt i fremtiden i overensstemmelse med moderne værdier. I konjunktur nedgang skal det offentlige investere og skabe arbejdspladser når det private initiativ fejler. Det er udtryk for en forældet og utidssvarende puritansk tankegang når den nuværende regering tror at den kan spare landet rigt. Ved at piske og straffe de svageste i samfundet opnås intet. Som om det var denne udsatte gruppes ansvar at holde landet oppe. Grip i egen barm. Ny puritanismen har som den tidlige middelalder intet godt præsteret. Lad os ikke håbe at denne middelalder varer for længe.

Opdate:
Fogh afviser vækst i råd og nævn Politiken 8. maj 2007

I dagens aviser er der ofte grove meningsforstyrrende sprogfejl. Graverende stavefejl fylder op over alt i både brødtekst og selv i overskrifter! Måske kan de ikke stave til stavekontrol. Når man færdes i medierne inddrages man uafværgeligt i et hæsblæsende tempo og man føler sig som et pindsvin der krydser en motorvej . Vel at mærke en motorvej befolket med 18årige langturschauffører i et racerløb med stupiditeten som mål. Selv om man på DR ikke længere er interesseret i rigtig redelig kritisk og dybdeborende journalistik, og kun går op i at underholde med en overfladisk gengivelse af nyhederne fra andre kilder, så kan TV avisens ankermænd og kvinder heller ikke en gang klare at bøje ganske almindelige danske verber når de fylder æteren med gylle. Mit råd er: ”Slå op på noget godt, Slå op i Retskrivningsordbogen”.

Fra Dansk Sprognævns hjemmeside kan der slås op i
Retskrivningsordbogen.

I dagens aviser er der ofte grove meningsforstyrrende sprogfejl. Graverende stavefejl fylder op over alt i både brødtekst og selv i overskrifter! Måske kan de ikke stave til stavekontrol. Når man færdes i medierne inddrages man uafværgeligt i et hæsblæsende tempo og man føler sig som et pindsvin der krydser en motorvej . Vel at mærke en motorvej befolket med 18årige langturschauffører i et racerløb med stupiditeten som mål. Selv om man på DR ikke længere er interesseret i rigtig redelig kritisk og dybdeborende journalistik, og kun går op i at underholde med en overfladisk gengivelse af nyhederne fra andre kilder, så kan TV avisens ankermænd og kvinder heller ikke en gang klare at bøje ganske almindelige danske verber når de fylder æteren med gylle. Mit råd er: ”Slå op på noget godt, Slå op i Retskrivningsordbogen”.

Fra Dansk Sprognævns hjemmeside kan der slås op i

Retskrivningsordbogen.

En sexkilling og feme fatale som hærgede fransk og amerikansk film fra 50’erne helt op til begyndelsen af 70’erne. Al verdens mænd faldt på stribe. Og når mændene fik rejst sig op slæbte de sig straks som desperate søvngængere mod biograffernes lærred. Jeg forstår dem godt. I mine øjne stråler hun stadig, skønt jeg kommer fra en anden tidsalder. Hvad ville jeg ikke give for at falde i søvn og vågne op i hendes arme. Bare én enkelt dag og nat med Bardot.

Links:
BBardot en fin fransk fansite med flere fotos af La Bomba.

En sexkilling og feme fatale som hærgede fransk og amerikansk film fra 50’erne helt op til begyndelsen af 70’erne. Al verdens mænd faldt på stribe. Og når mændene fik rejst sig op slæbte de sig straks som desperate søvngængere mod biograffernes lærred. Jeg forstår dem godt. I mine øjne stråler hun stadig, skønt jeg kommer fra en anden tidsalder. Hvad ville jeg ikke give for at falde i søvn og vågne op i hendes arme. Bare én enkelt dag og nat med Bardot.

Links:BBardot en fin fransk fansite med flere fotos af La Bomba.