Categories
Irak Politik

icc-toget-ud-af-straffedomstolen-for-usa

Jeg har endnu ikke mødt nogen som hverken på skrift eller i tale har kunnet forklare mig hvorfor USA som det eneste land i verden skal have særstatus i forhold til Den Internationale Straffedomstol.

USA sikre sig igennem politisk og økonomisk pres i bilaterale aftaler med andre lande at amerikanske soldater ikke skal kunne stilles for Den Internationale Straffedomstol. I FN får USA igennem ad hoc aftaler med Sikkerhedsrådet samme særstatus.

Hvorfor skal amerikanske soldater og officer som er mistænkt for krigsforbrydelser i forbindelse med torturen af tilbageholdte i Irak om nødvendigt ikke kunne stilles for Den Internationale Straffedomstol?

U.S. Immunity in Iraq Will Go Beyond June 30 24. juni 2004
Avis: USA-styrkers immunitet i Irak forlænges Politikken 24. juni 2004
Annan backs US immunity decision BBC 24. juni 2004
USA opgiver at få fritaget sine soldater for straf Politikken 24. juni 2004
FN kritiserer USA‘s særstatus Politikken 18. juni 2004
FN udskyder resolution om beskyttelse af USA-soldater 25. maj 2004

Baggrundsartikler:
Q&A: International Criminal Court BBC 23. juni 2004

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi