Categories
Irak Politik

nar-loslashgn-og-latin-presses-ned-i-formalitetens-form

Det manglende juridiske grundlag for krigen mod Irak i England igen et tema.

Belastende oplysninger om det manglende juridiske grundlag for den engelske Regerings beslutning om deltagelse i krigen mod Irak i 2003 er ved at gøre livet surt for premierminister Tony Blair. Der er tale om alvorlige beskyldninger som involverer toppen af det politiske liv i England. Lord Goldsmith, den engelske regerings top-juridiske rådgiver, som efter sigende ikke kunne finde et juridisk grundlag før i sidste øjeblik, er måske blevet groft presset ud i den situation. Goldsmith citeres bl.a. for en afgørende kovending over for parlamentet, som har haft afgørende betydning, som han tilsyneladende ikke har skrevet selv.

Grunden til at man i England var så stille omkring det juridiske grundlag for krigen imod Irak står mere og mere klart i dag. Man anede simpelthen ikke hvad man skulle sige og hvordan man skulle forsvare et klart brud med FN’s Sikkerhedsråd og international ret.

Forholdene i Danmark var efter min bedste overbevisning ikke bedre, hvilket meget tydeligt fremgår at de stærkt kritiserede juridiske notater fra Udenrigsministeriets Folkeretskontor. Notaterne bærer efter flere juridiske eksperters mening tydeligt præg af politisk forvandling fra et ikke eksisterende juridisk grundlag til det modsatte. Som i England var der formentlig ligeledes i Danmark tale om et politisk bestillingsarbejde som skulle få folketinget til at glemme alt om Danmarks forpligtelser over for FN og international ret.

Ved Folketingets Irak-høring senere i Danmark 2004 måtte Regeringen også med kyshånd tage imod Professor Greenwoods spinkle og enkeltstående juridiske efterrationalisering.

Jeg forstår godt at et skiftende flertal af befolkningen er henholdsvis apatiske eller målløse over for at Danmark uden videre kan medvirke til at angribe og besætte et andet land alene på opfordring af USA og England uden om FN. Skiftende danske juridiske eksperter i international ret og Danmarks Riges Grundlov troede også dette for umuligt ind til det rent faktisk skete. Danmark har gennem internationale aftaler, herunder navnlig gennem tiltrædelsen af FN-pagten, afstået fra krig som middel i sin udenrigspolitik. Anvendelse af militære magtmidler mod andre stater kan kun forekomme som forsvar imod angreb eller som deltagelse i sanktioner i overensstemmelse med FN-pagten. Danmark kan altså, foruden FN sanktioner, ingensinde deltage i en angribskrig mod et andet land!?

Det er alt sammen en meget pinlig affære, som leder tankene hen på magtfordrejning og viljeløs servilitet over for magten som sætter sig ud over demokratiet.

Når folketingets medlemmer i dag skriver under på at de vil respektere grundloven, ved de så overhovedet hvad de skriver under på og hvilket ansvar det indebærer?

Opfølgning:
Bush asked to explain UK war memo CNN 13. maj 2005
Blair besluttede sig for Irakkrig allerede i 2002 Politiken 1. maj 2005
Om de folkeretlige synspunkter om Irakkrigen Niels Helveg 28. marts 2005 Folketinget § 20-spørgsmål
Secret Iraq legal advice probed BBC 25. marts 2005
Straw hits back in Iraq law row BBC 24. marts 2005
Straw Facing War Advice Critics truthout.org (BBC) 24. marts 2005
Blair was told US ‘Fixed’ case for war Information Clearing House 20. marts 2005
New Charge Undermines Blair Claims on Iraq War truthout.org 27. february 2005
Goldsmith denies war advice claim BBC 25. februar 2005

Links:
Nyt pres på Blair om Irakkrig Politiken 24. februar 2005
Transcripts show No 10’s hand in war legal advice
Guardian 24. februar 2005
Forpligtet på Grundloven
Berlingske 24. februar 2005

Baggrund:
Danmarks Riges Grundlov retsinformation.dk
Høringen om Irak-Krigen i Folketinget rabarber.dk 24. marts 2004
Regeringens Irak notater

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi