Categories
Generelt Politik

befri-os-i-vor-egen-selvrus

I det liberale ligger ordet “liber” gemt – hvilket betyder fri! Frihed er vor tids dogme og sine qua non for demokrati. Frihed til at vælge. Frihed til selv at bestemme. Frihed fra et formynderi.

Frihed betyder ikke mindst tiltro til andre. Tiltro til at andre forstår hvad frihed indebærer i et moderne samfund. Det betyder ikke nødvendigvis narcissisme og egotrip. Og det betyder slet ikke manglende empati og indlevelse i andre menneskers liv.

Ã…rtiers narkopolitik har spillet fuldstændig og aldeles fallit. De som ved bedre på andres vegne har ikke formået at diske op med nogen brugbare løsninger som kommer narkoproblemerne til livs. Det liv som en narkoman lever på vrangsiden af samfundet skal åbenbart helst være usselt for at vi kan bevare en ambivalent sympati og foragt til samfundets bedste.

I en periode blev landets narkomaner udpeget som samfundets fjende nummer 1. Fuldstændig som indvandrerne i dag må påtage sig skylden for al ondt i samfundet sådan blev narkomanerne udstillet. De skulle stresses og jages væk fra gadebilledet. Det eneste resultat man kunne opvise over for en måbende offentlighed, som en direkte følge af politiets indsats, var en større dødelighed blandt narkomaner.

En meget stor andel af al berigelseskriminalitet og indbrudskriminalitet er beviseligt relateret til narkomaner, som dagligt skal skaffe sig store beløb til at købe hårde stoffer til overpris hos narkoligaen i Danmark. Politiet magter med al tydelighed ikke at løse den narkorelaterede kriminalitet. Som borger skal man være heldig vis politiet overhovedet har ressourcer til at komme og besigtige ens bolig efter et indbrud.

Løsningen er ikke den klassiske sorte politik med mere politi, hårde domme og kriminalisering af stadigt nye typer af stoffer. Det giver måske moralsk velbehagelighed men savner salig videnskabelig relevans.

Forbud har ingen betydning for en anløben moral. Løsningen er en afkriminalisering af handlen med narkotika. Lad os dog fratage de kriminelle en lukrativ indtægtskilde som baseres på andre menneskers fordærv. Lad de kriminelle købe deres narko under kontrollerede forhold til reelle priser så følgekriminaliteten forsvinder. Forsikringsselskaber, samfundet som helhed og ikke mindst narkomanerne vil være godt tjent med denne løsning. Samfundet ville spare mange penge og narkomanerne ville få muligheden for at føre et bedre liv uden kriminalitet.

Det er efter min mening vidtløftigt at tro at frigivelse af hash eller narko skulle betyde en markant stigning i brug af euforiserende stoffer. Selv om der er fri adgang til lim og fortynder er det trods alt de færreste som sniffer dette. Man vil måske se en kort midlertidig stigning, men brug af narko vil hurtigt finde et beskedent normalleje.

Lad moralisterne blive til velfærdsprofeter i stedet. Det er intet i vejen med oplysning eller forbud mod markedsføring af videnskabeligt beviste usunde stoffer eller forbrugsgoder. Og der er ingen der siger at narko skal på slikhylderne i supermarkederne sammen med Bacardi softdrinks. Forbud har til alle tider kun gjort det forbudte mere spændende i stedet for at virke præventivt.

Tobak, alkohol, dårlige spisevaner og for lidt motion er langt farligere dræbere og betydeligt dyre for samfundet end narkotikaproblemet. Men her skal vi være frie til at vælge selv. Man skal selvfølgelig have lov til at ryge, drikke eller æde sig selv ihjel.

Lad os starte med at frigive hashen, og forbyde den fede dobbeltmoral. Principielt bør alle mennesker frit kunne vælge at leve deres liv som de vil. Sky diving, dybdehavsdyk eller euforiserende maratonløb.

Opfølgning:
Mexico vil legalisere narko Politiken 29. april 2006

Links:
Regeringen vil slå hårdt ned på narkokriminalitet Politiken 25. nov 2003
Regeringen foreslår modernisering af straffeloven Justitsministeriet 25. nov 2003
Unge på jagt efter nye grænser Politiken 22. nov 2003
Fri hash lig med større forbrug Margrethe Vestager, Berlingske Tidende 5. oktober 2003
Radikale går ind for fri hash Politiken 14. september 2003
Nej til fri narko i Schweiz Politiken 29. november 1998

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi