Kategorier
Forretning Videnskab

en-mundtlig-aftale

Der hersker stor forvirring imellem godtfolk om hvorvidt en mundtlig aftale er retlig bindende eller ej.

Kong Christian V Danske Lov fra 1683 udtrykker det p fyndig vis sledes: Een hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl, lovet og indgaaet haver.

Aftaleloven forudstter mundtlige aftalers forbindende virkning nr der i § 1 str flgende: Tilbud og svar p tilbud er bindende for afgiveren. Og § 3, stk. 2 uddyber betydningen af den mundtlige aftale forsvidt angr accepten af tilbudet med flgende: Tilbud, som fremsttes mundtlig uden at give frist for antagelse, m antages straks.

En mundtlig aftale er alts liges retlig bindende som en skriftlig aftale.

(Det er et helt andet sprgsml om den mundtlige aftale kan bevises i nede byretten. Det kan give betydelige problemer at bevise en mundtlig aftale, sfremt der ikke er vidner til aftalen. Men omvendt forelgger der f.eks. en kutyme i branchen for mundtlige aftaler, har partnerne handlet som om aftalen eksisterede fuldt eller delvis, foreligger der andre indicier som f.eks. skriftlig korrespondance, kvittering for betaling, udfrt arbejde m.v. kan det tale for eksistensen af den mundtlige aftale. En byretsdommer vil selvflgelig tage sagens vrige omstndigheder i betragtning. Det er bevissprgsmlet som giver anledning til tvivl og ikke hvorvidt en mundtlig aftale er bindende eller ej.)

Af Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi