Categories
Generelt Videnskab

det-misforstaede-i-den-afbalancerede-programerkl%c3%a6ring

Den hastige konklusion kan vise sig at være en katastrofe. Navnlig i akademiske kredse hersker der visse steder et underforstået ideal om det afbalancerede. Det ensidige og unuancerede har ingen troværdighed. Problemet med det afbalancerede er imidlertid, at det ofte er så tandløst, at ligegyldigheden gør sit indtog.

Mange forskere, fagfolk og akademikere kvier sig ved at deltage, uden for de faglige cirkler, i den offentlige debat. Man vil ikke i klemme i den offentlige gabestok. Men der er også andre grunde, f.eks. en vis blufærdighed og usikkerhed – man vil ikke vække anstød og få unødig opmærksomhed med sine akademiske skriblerier.

En anden mere pudsig del af problemet skyldes måske videnskabsfolks forfængelige søgen efter det autoritative svar, den endegyldige løsning af problemet. De vil så uendelig gerne være dem som finder de vises sten. Det afbalancerede synspunkt prætendere ofte indirekte at være alvidende, hvilket lige så ofte er langt fra sandheden. Det er uheldigt hvis den akademiske merit overskygger den videnskabelige nysgerrighed og diskussion.

Forskere og akademikere skal ikke være bange for at få beskidte hænder ved at give deres mening klart til kende og tage stilling. Det skal selvfølgelig ske på et redeligt og fagligt forsvarligt grundlag. De 3 abers loyalitetskultur med ikke se, ikke høre og ikke tale lugter af en gusten pragmatisme og er værst af alt undergravende for samfundsdebatten. Ã…ndens helte skal kæmpe i demokratiets navn.

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi