Kategorier
Generelt Politik

split-og-vind-eller-tudefj%c3%a6s

Dette bedste middel til at stække Europa er at spille de enkelte EU lande ud mod hinanden. Har man blot en lille smule forståelse for strategi vil dette være indlysende – selv om man ikke har læst hverken Sun Tsu eller fyrsten af Machiavelli.

Hvornår opgiver Europa sin offerrolle? Europa fremstår som vægelsindet og uden beslutningsevne. Det er en utilladelig lapsus hvis man vil have indflydelse. Storpolitisk står Europa ufatteligt svagt i forhold til hvad der kunne være tilfældet. Andre magt konstellationer har for let held til at dele Europa i små bidder i væsentlige spørgsmål.

Vi skal nødvendigvis have et stærkt Europa. Hvis vi ikke kan overbevise hinanden inden for EU hvordan skal vi så kunne uden for? Alle de rød/grønne socialister må vågne op og indse nødvendigheden af et stærkt samlet Europa i alle henseender. Der er ikke plads til tudefjæs på den storpolitiske arena.

Vi skal have en altomfattende EU traktat med et stærk og kompetent parlament som kan agere frit og bestemt i internationale forhold. Nationalstaten som vi forstår den i Europa har for længe siden mistet sin betydning. Vi er borgere i et verdenssamfund bestående af større enheder og konstellationer. Det national romantiske bør overlades til æstetik, kultur og skolepolitik. Der skal kunne handles målrettet og uden tøven på internationale områder af betydning som f.eks. fred, samarbejde og udvikling med 3. lande, økonomi og handels politik, og i miljø spørgsmål.

Selv om amerikanerne ikke bryder sig om det sammen sine servile EU generaler som tidens tand har skabt. Og selv om pacifismens ignoranter ikke bryder sig om det! Så skal EU selvfølgelig have sin egen hær og sine egne atomvåben. Som konsekvens må vi naturligvis afvikle NATO. USA har altid skudt Europa i skoene at vi ikke vil tage nok ansvar. Her er det på tide at Holger Danske vågner og kaster lænken til fortiden. Styrke kommer af sammenhold og overskud udad til, noget som EU modstanderne nok aldrig kommer til at fatte! Stod Europa samlet ville vi genvinde den historiske indflydelse i verden som i dag kun er en våd drøm. Skal vi i Europa dukke hovederne i resten af verdenshistorien?

Af Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi