The big question!? ”Logik er nødvendige relationer mellem forskellige størrelser, og størrelser er det der eksisterer i kraft af sådanne relationer”.
Den største danske filosof efter Søren Kierkegaard er død. Peter Zinkernagel døde her i foråret 2003. Han nåede at blive en gammel mand inden det var for sent. Men det han ønskede mest af alt, inden det blev for sent, nåede han ikke. Han blev ikke forstået! Og verden gik glip af den ”Aha!” oplevelse som skulle medføre en tvingende forandring af vores erkendelse. Zinkernagel var en stormombrust og kontroversiel person. Han var efter sigende næsten utilnærmelig. Han mente at de fleste mennesker vrøvlede hver eneste gang de åbnede munden – hvilket var utåleligt for ham. Peter Zinkernagel var meget optaget af virkeligheden. Han havde en knivskarp, næsten umenneskelig, logisk analytisk evne. Som en kniv trænger igennem smør trængte Peter Zinkernagel ind i fundamentale menneskelige erkende situationer. Som mennesker indgår vi i en fantastisk kompliceret sammenhæng. Men hvor går grænserne for vores meningsfulde erkendelse af virkeligheden? Eller på almindeligt dansk: Hvad kan vi sige med vished? Som filosof skræmte han også folk væk. Hans filosofi blev i begyndelsen ringeagtet af mange danske fag filosoffer. Peter Zinkernagel kom først meget sent i livet til at nyde en mundfuld af den anerkendelse som hans moderne analytiske filosofi fortjener. Zinkernagels udledte humanistiske etik fra sin analytiske filosofi er stadig en gåde for de fleste – ”Politik bør respektere personers rettigheder og vi kan derfor ikke dyrke magt og vækst” – et kvantespring, men måske ikke hans vigtigste bidrag. Med tiden kom international anerkendelse fra kendte udenlandske filosoffer. Og derefter kom de tidligere smagsdommere fra Universiteterne tilbage. Peter boede i den indre by i det latinske kvarter omkring studiestræde ved den gamle del af Københavns Universitet. Jeg tænkte flere gange på at aflægge ham et visit, men jeg fik det ikke gjort inden det var for sent til min store fortrydelse! Stort set alle filosoffer bliver kun husket for enkelte sætninger i den kollektive bevidsthed. Men hvilke pragtfulde sætninger som verden har modtaget med kyshånd, husket og lært. Zinkernagels sætning har en fortryllende fyndig og logisk stringens. Æret være Peter Zinkernagel’s minde. Links:
Zinkernagel har forladt virkeligheden information 21. marts 2003 Nekrolog: Peter Zinkernagel er død af Torben Munksgaard. Mini Biografi fra http://www.litteraturpriser.dk/. 2 artiker af Peter Zinkernagel Logik for Sommerfugle og Ubehagelige Kendsgerninger offentliggjort på http://www.filosofi.net/

The big question!? ”Logik er nødvendige relationer mellem forskellige størrelser, og størrelser er det der eksisterer i kraft af sådanne relationer”.

Den største danske filosof efter Søren Kierkegaard er død. Peter Zinkernagel døde her i foråret 2003. Han nåede at blive en gammel mand inden det var for sent. Men det han ønskede mest af alt, inden det blev for sent, nåede han ikke. Han blev ikke forstået! Og verden gik glip af den ”Aha!” oplevelse som skulle medføre en tvingende forandring af vores erkendelse.

Zinkernagel var en stormombrust og kontroversiel person. Han var efter sigende næsten utilnærmelig. Han mente at de fleste mennesker vrøvlede hver eneste gang de åbnede munden – hvilket var utåleligt for ham. Peter Zinkernagel var meget optaget af virkeligheden. Han havde en knivskarp, næsten umenneskelig, logisk analytisk evne. Som en kniv trænger igennem smør trængte Peter Zinkernagel ind i fundamentale menneskelige erkende situationer. Som mennesker indgår vi i en fantastisk kompliceret sammenhæng. Men hvor går grænserne for vores meningsfulde erkendelse af virkeligheden? Eller på almindeligt dansk: Hvad kan vi sige med vished?

Som filosof skræmte han også folk væk. Hans filosofi blev i begyndelsen ringeagtet af mange danske fag filosoffer. Peter Zinkernagel kom først meget sent i livet til at nyde en mundfuld af den anerkendelse som hans moderne analytiske filosofi fortjener. Zinkernagels udledte humanistiske etik fra sin analytiske filosofi er stadig en gåde for de fleste – ”Politik bør respektere personers rettigheder og vi kan derfor ikke dyrke magt og vækst” – et kvantespring, men måske ikke hans vigtigste bidrag. Med tiden kom international anerkendelse fra kendte udenlandske filosoffer. Og derefter kom de tidligere smagsdommere fra Universiteterne tilbage. Peter boede i den indre by i det latinske kvarter omkring studiestræde ved den gamle del af Københavns Universitet. Jeg tænkte flere gange på at aflægge ham et visit, men jeg fik det ikke gjort inden det var for sent til min store fortrydelse!

Stort set alle filosoffer bliver kun husket for enkelte sætninger i den kollektive bevidsthed. Men hvilke pragtfulde sætninger som verden har modtaget med kyshånd, husket og lært. Zinkernagels sætning har en fortryllende fyndig og logisk stringens.

Æret være Peter Zinkernagel’s minde.

Links:
Zinkernagel har forladt virkeligheden information 21. marts 2003
Nekrolog: Peter Zinkernagel er død af Torben Munksgaard.
Mini Biografi fra http://www.litteraturpriser.dk/.

2 artiker af Peter Zinkernagel Logik for Sommerfugle og Ubehagelige Kendsgerninger offentliggjort på http://www.filosofi.net/