Categories
Politik

vanunu-israel-rader-ulovligt-over-a-vaben

Er det en hemmelighed at Israel råder over Mellemøstens største arsenal af A-våben? Er det en hemmelighed at systemkritikere i Israel ikke nyder den samme demokratiske beskyttelse som i andre lande?

Det er et faktum at Israel råder over tilstrækkelig med atomsprængkraft til at sætte alle de omkringliggende arabiske lande ud af spillet – såfremt det kom til stykket.

Israel trodsede ikke-spredningsaftalen om masseødlæggelsesvåben ved defacto at erhverve, udvikle og vidreudvikle A-våben imod alle internationale aftaler. Og i modsætning til Irak, havde Israels erhvervelse af atomvåben ingen mærkbare konsekvenser. USA har ikke på noget tidspunkt overvejet en militær intervention på det internationale samfunds vegne; men har til enhver tid passivt godtaget Israels forsikringer om at de skam ikke har eller vil erhverve A-våben.

Det er en ufattelig dobbeltmoral som jeg godt kan forstå er medvirkende til at skabe had imod USA og Israel i Mellemøsten.

Israels Frank Grevil, Mordechai Vanunu, dokumenterede Israels erhvervelse af A-våben over for en måbende international offentlighed og betalte med sin frihed. Den israelske efterretningstjeneste foretog en af sine mange ulovlige aktioner i udlandet for at lukke munden på sandhedsvidnet Mordechai Vanunu.

Mordechai Vanunu udstod tappert sin urimeligt hårde straf på 18 års fængsel, hvoraf mange foregik i næsten fuldstændig isolation fra omverden, med oprejst pande. Når man har udstået sin straf i fængslet er man normalt en fri mand. En borger med på lige fod med alle andre i samfundet. Men sådan er det ikke for Mordechai Vanunu. Han har ikke samme rettigheder og pligter som andre. Han kan ikke bevæge sig frit. Han kan ikke tale med hvem som helst. Han har ikke samme borgerrettigheder som andre israelere.

Nu anklages Mordechai Vanunu for at have talt med udenlandske medier og for brud på sit rejseforbud. De israelske myndigheder har dog af skræk for den offentlige opinion ikke turde anholde Vanunu endnu.

Israel sidder stort set alle påtaler fra det internationale samfund, herunder FN, overhørig. Israel vil f.eks. næppe heller tøve med at bruge A-våben hvis de var ved blive løbet over ende i en konventionel krig. Og der et faktum at Israel hårdhændet undertrykker systemkritikkere, som f.eks. Mordechai Vanunu, igennem trusler og fratagelse af rettigheder.

Med Israels demokratiopfattelse på flere centrale områder, krigeriske og trodsige indstilling over for det internationale samfund udgør de lige så stor en sikkerhedsrisiko som mange af de lande som USA sætter på ondskabens akse.

Israels besiddelse af A-våben i forbindelse med Mordechai Vanunu sagen er en skandale af rædselsregimeagtige dimensioner for et “demokrati” som Israel.

Vanunu charged for media contacts BBC 17. marts 2005
Police keep Vanunu in Jerusalem BBC 25. december 2004
Bishop ‘angry’ over Vanunu arrest BBC 11. novmeber 2004

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi