Kategorier
Irak Politik

mine-%c2%a720-sp%c3%b8rgsmal-til-statsministeren-omkring-irak-krigen

Folketingets § 20-sprgsml, til mundtlig og skriftlig besvarelse

Sprgsml: Inden krigens begyndelse den 20. marts 2003 tilkendegav et flertal i Sikkerhedsrdet at de ikke mente at alle fredelige midler var udtmte, men at Hans Blix skulle have nogle yderlige uger som anmodet til at frdiggre sit arbejde. Der var ikke tale om en kortslutning af Sikkerhedsrdet, men blot tale om at USA og enkelte andre lande i Sikkerhedsrdet ikke delte den samme opfattelse som flertallet m.h.t. hastigheden i afvbningen af Irak efter resolution 1441 (2002). Er det muligt for Statsministeren kort at redegre for de retningslinier Regeringen fremover vil benytte nr der evt. igen skal handles uden om FN’s Sikkerhedsrd? Kan Statsministeren samtidig gre rede for hvilken rolle og autoritet Regeringen mener Sikkerhedsrdet i FN har i forbindelse med sit arbejde med bevarelsen af international fred og sikkerhed, og i den forbindelse Danmarks forhold til denne rolle.

Motivation: Alle FN’s medlemslande skal respektere Sikkerhedsrdets bestemmelser i sprgsml om bevarelse og opretholdelse af international fred og sikkerhed, se hertil FN traktatens artikel 25 og 39.

Blix afviser resolution som grundlag for Irakkrig Politiken 19. marts 2004

Ulovlig Krig for USA i Irak rabarber.dk

Just War in Iraq 2003 Speciale om Irakkrigsgrundlaget, Kbenhavns Universitet

Security Council Meeting 4726th SC/7707 FN 27. marts 2004

Sprgsml: Hvorfor m ministre, embedsmnd, efterretningstjenester og evt. andre personer tt p beslutningen herhjemme ikke udsprges om grundlaget for Danmarks deltagelse i Irak krigen under en hring om Irak?

Motivation: Det er oplagt igen at sprge Statsministeren ud omkring selve formen af hringen om Irak den 24. marts d.. I USA har ministre, embedsmnd og andre oftest pligt til at mde op til hringer og afgive forklaring under vidneansvar. Hvorfor m det ikke finde sted i Danmark? Drlige demokratiske traditioner i forbindelse med hringer br ndres for at styrke demokratiet. Mere benhed i stedet for lukkethed.

Hul p bylden rabarber.dk

Regeringens Irak notater – Erklringer om fred? rabarber.dk

Et skridt frem og et skridt tilbage – Dansen om en Irak hring rabarber.dk

Åbenhed og debat er en Ndvendighed rabarber.dk

Hring om Irak krigen FT

Sprgsml: Bush regeringen i USA har ved flere lejligheder offentligt direkte udtrykt, at formlet med krigen mod Irak var at fjerne Saddam Hussein fra magten. Mener Statsministeren at dette var et lovligt forml? Hvilken betydning har formlet med at fjerne Saddam Hussein haft for Danmarks deltagelse i koalitionen?

Motivation: Hverken USA og koaliationen, andre enkelte lande eller sgar FN har iflge folkeretten som altovervejende hovedregel lov til med militr magt at bestte et andet land eller fjerne landets statsoverhoved og Regering, se hertil FN traktatens artikel 2(4), jfr. artikel 2(7) og Nicaragua sagen I.J.C. Repports 1986, hvor USA blev dmt i forhold til sin involvering med contraerne mod den sandinistiske Regering i Nicaragua. Ved en efterflgende legitim FN aktion i Irak i stedet for det faktisk skete, kunne FN alene have srget for en hndhvelse af vbeninspektionen og de vrige betingelser i resolution 1441 (2002)! Den USA ledede totale angrebskrig mod Irak str efter omstndighederne nppe heller i et rimeligt forhold til Iraks manglende samarbejdsvilje med FN og vbeninspektionen. Venstres politiske ordfrer Jens Rohde har udtalt flgende i et interview “De hrde og blde vrdier – VK’s nste fase” til RÆSON den 8. marts 2004: “Der er det mske i virkeligheden gavnligt for os, at diskussionen mere er get over og drejer sig om nogle menneskelige aspekter – menneskerettigheder – end om massedelggelsesvben, som jo har vret et eller andet fuldstndig forfejlet mantra. I mine jne skulle FN ogs have lavet en resolution, som ikke handlede om massedelggelsesvben, men som dybest set skulle tage udgangspunkt i en diskussion om at sige til Saddam Hussein, ‘Enten s trder du tilbage fra magten og forsvinder – og s m du f asyl et eller andet sted – eller ogs kommer vi og fjerner dig’. Det havde vret dt udgangspunkt, jeg synes havde vret rigtigt.”

Toni og andre Blr fortstter i samme vanvittige spor rabarber.dk

Den retfrdige krig i Nicaragua rabarber.dk

Sprgsml: Hvad var Regeringens hovedbegrundelser for at g med i koalitionen med USA i krigen mod Irak? Og hvordan var disse begrundelser om krigsdeltagelse prioriteret af den danske regering?

Sprgsml: Statsministeren og Regeringen har tidligere anfrt at man i Danmark gik i krig mod Irak p andet grundlag end flere af de store koalitionslande som f.eks. England og USA. Hvordan kan Danmark, som et af de mindste lande i koalitionen, deltage i krigen mod Irak p et andet grundlag end de store krigsfrende lande?

Motivation: Det er nok s interessant endnu en gang at f Regeringen til at prioritere begrundelserne for krigen mod Irak eftersom det meste af grundlaget er vk i dag. Der er ikke blevet bevist nogen vsentlige substantielle forbindelser mellem Saddam Hussein’s regime og Al Qaida. USA egen vbeninspektr David Kay har offentligt afvist at Irak skulle have siddet inde med lagre af massedelggesesvben. Residualbegrundelsen om at USA og koalitionen gjorde verden en tjeneste ved at fjerne Saddam Hussein (den humanitre begrundelse) er meget sammensat og problematisk – bl.a. p af ovenstende forhold om ulovlig indgriben i Iraks politiske uafhngighed og territoriale selvstndighed – men ogs fordi der ikke var tale om nogen overhngende humanitr katastrofe som kunne berettige i et indgreb. Der var sledes i Irak ikke tale om en situation som f.eks. kunne sammenlignes med situationen i Kosova. Se uddrag af interview med Jens Rohde ovenfor.

Troen p den nostalgiske imperialisme rabarber.dk

Intervention i Irak p et humanitrt grundlag? rabarber.dk

Hvordan kan Danmark g i krig p et andet grundlag? rabarber.dk

Sprgsml: Kender Statsministeren til USA’s plan i folkemunde kaldet Bush doktrinen som danner det strategiske grundlag for krigen mod terror for USA? Bakker statsministeren og den danske regering op omkring Bush doktrinens principper i krigen mod terror?

Motivation: Bush doktrinen (The National Security Strategy of the United States of America) markerer et afgrende brud med FN’s grundlggende principper. Tom J. Farer udtrykker dette forhold meget rammende i sin artikel “Beyond the Charter Frame: Unilateralism or Condominium?” i det ansete folkeretlige tidsskrift American Journal of International Law, AJIL (2002) Vol. 96, p. 359: “The Bush Doctrine, to the extent it implies unilateral action, cannot be contained within the UN Charter norms that have served as the framework of international relations for the past half century..” Det samme gr FN’s General Sekretr Kofi Annan i sin tale til FN’s Generalforsamling den 23. september 2003 “Secretary-General’s address to the General Assembly

Solana: EU er ikke i krig mod terrorister Politiken 21. marts 2004

Did Bush Press For Iraq-9/11 Link? CBS 60 minutes 20. marts 2004

Sprgsml: Kan Statsministeren afvise en konomisk og strategisk begrundelse for USA til besttelsen af Irak anden end den som fremgr af FN’s Sikkerhedsrds resolutioner? Hvordan vil Regeringen sikre sig at USA ikke stter sig dominerende p Iraks konomi og politiske landskab fremover? Statsministeren og Regeringen ser mske ligefrem disse perspektiver om en strk amerikansk tilstedevrelse i Irak p lngere sigt som vrende fornuftige og ndvendige for den fremtidige udvikling i omrdet? Hvordan passer Danmarks udenrigspolitik ind i dette billede?

Motivation: Der er ind til flere politiske iagttagere som har vret fremme med synspunkter om at USA lnge har get med overvejelser om en invasion af Irak af stragtegiske og konomiske rsager. Disse iagttagere pstr at USA har klare interesser i olien og i andre ressourcer i Irak sammen med interesser om p lngere sigt at fastholde militre baser i Irak.

14 `enduring bases’ set in Iraq Chicago Tribune 23. marts 2004

Den retfrdige krig i Nicaragua rabarber.dk

Var Saddam Hussein ikke bare Mellemstens John Wayne?

N sdan! rabarber.dk

All In The Family rabarber.dk

Opflgning:

Folketingets formand afviser 102 Irak-sprgsml Information 24. marts 2004

Referencer:

State Responsibility Electronic Archive FN’s Internationale Lovkomission

DECLARATION ON FRIENDLY RELATIONS FN

CHARTER OF THE UNITED NATIONS FN

Af Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi