Categories
Jura Politik

10-ar-efter-irakkrigen

Ifølge DR/Ritzau ønsker den tidligere universitetsprofessor og folkeretsjurist, Ole Spiermann, ikke at tage stilling Irakkrigens lovlighed.

Jeg vil meget gerne se og høre de valide folkeretlige argumenter for lovligheden af Irakkrigen i 2003. Jeg ledte med lys og lygte efter alle valide juridiske argumenter i forbindelse med udarbejdelsen af mit speciale “Just War in Iraq 2003“. Til min store frustration kunne jeg ikke finde valide folkeretlige argumenter som talte for en angrebskrig imod Irak. Der var nemlig ikke nogen valide juridiske argumenter for Irakkrigen den gang – og det er der heller ikke nu! Ole Spiermann taler altså imod bedre viden. I realiteten var der tale om et klart brud på folkeretten og FN traktaten.

Ole Spiermann påstår, at var der valide argumenter for krigens lovlighed, og der var valide argumenter imod. Men det passer jo netop ikke! Hvad taler han om? Ved bare at sige, at vi ikke ved om krigen er lovlig eller ej efter folkeretten, legitimerer Ole Spiermann, med sin “non-decision” jo indirekte krigen mod Irak – idet det så pludselig bliver et rent politisk spørgsmål! Det er en kortslutning som ikke har juridisk basis.

Det styrker næppe Ole Speirmann, at han står hvis ikke alene, så iblandt en yderst beskeden skare af folkeretsjurister med den holdning i Danmark og i resten af verden.

Folkeretskontoret lavede en politisk tilpasset redegørelse til Folketinget fuld af fejl, mangler og udeladelser. Udenrigsministeriets Folkeretskontor oplyste ikke, som de har pligt til, sagen tilstrækkeligt og redeligt i folkeretlig henseende over for Folketinget. Folketinget blev ført bag om lyset af den daværende Regering med Statsminister Anders Fogh Rasmussen i spidsen.

Den demokratiske kontrol af Danmarks deltagelse i Irakkrigen blev reelt sat ud af spillet. Det er en skandale uden sidestykke i Danmarks udenrigspolitiske historie. Folketinget sendte Danmark i krig på et forkert folkeretligt grundlag. At Folketinget ikke vidste bedre – gør det kun endnu mere problematisk i mine øjne!

Suverænitetsprincippet – de enkelte landes ret til selvbestemmelse på eget territorium – er fundamental og nærmest ukrænkelig i Folkeretten. Folkeretten hjemler ikke ret til at fjerne andre landes regeringer og politiske ledere med vold uden videre. Folkeretten legitimerer ikke retfærdige angrebskrige uden om FN’s sikkerhedsråd.

De fredelige midler i FN’s Sikkerhedsråd var ikke udtømte i forbindelse med Iraks overholdelse af våbeninspektionerne. USA og de allierede styrker, herunder Danmark, havde ikke et mandat fra FN’s sikkerhedsråd til at gå krig imod Irak. USA og de allierede handlede på egen hånd. Der var tale om selvtægt.

Irak’s diktator, Sadam Hussein, var ikke alieret med Al-Qaeda. Irak havde ingen kemiske eller atomare masseødelæggelsesvåben.

Ingen af begrundelserne for Irakkrigen har vist sig at holde vand! Men var snarere en vel iscenesat løgn. Det er veldokumenteret igennem talrige artikler, bøger og høringer i udlandet, herunder ikke mindst i både England og USA.

I Danmark kunne Forsvarets Efterretningstjeneste’s (FE) egen analytiker på området, Frank Grevil, ikke komme igennem med sandheden om den manglende troværdighed af oplysningerne om masseødelæggelsesvåben. Det forholdt sig i FE ikke sådan at de vidste at Irak besad masseødelæggelsesvåben, sådan som både den daværende Statsminister Anders Fogh Rasmussen og Udenrigsminister Per Stig Møller tilsyneladende vidste. Per Stig Møller udtalte f.eks. d. 28. marts 2003 fra Folketingets talerstol: “Vi er gået ind for at afvæbne ham for hans masseødelæggelsesvåben”. Når FE’s analytiker, Frank Grevil, så sig nødsaget til at gå Berlingske med sine afsløringer, for at få sandheden ud om FE’s viden (ikke viden) om Irak’s masseødelæggelsesvåben, må det nødvendigvis give stof til eftertanke.

Det kostede den ærlige Frank Grevil sin ære, sit job i FE og en tur i fængsel at sige sandheden højt. I Danmark er retten og pligten til at stå frem med ulovligheder nærmest ikke eksisterende på trods af et solidt grundlag i lovgivningen. Det er en sørgelig retstilstand – noget Folketing, embedsværk og domstole skulle sætte sig i skammekrogen over. Jeg er overbevist om at FE’s Frank Grevil vil få fuld oprejsning i fremtiden.

Danmarks begrundelse som den fremstår i B118 adskiller sig i realiteten ikke mærkbart fra USA og Englands, selv om nogen gerne vil påstå noget andet, og mest bemærkeelsesværdigt hviler Danmarks begrundelse heller ikke på et legitimt folkeretligt grundlag. Der er tale om en politisk begrundelse med en skygge af et retligt grundlag, hvilket er helt vanvittig med tanke på, at det skulle bruges til at sende Danmark ind i en angrebskrig mod Irak.

FN’s daværende general sekretær, Koffi Annan, har da også efterfølgende udtalt, direkte og uden omsvøb, at krigen mod Irak var ulovlig!

Der var ikke noget ikke noget bæredygtigt juridisk grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler imod Irak.

10 år efter Irakkrigen, utællelige lidelser og hundredetusindvis af døde irakere senere, er det “befriede” og såkaldt demokratiserede Irak, tilsyneladende og på sørgelig vis, igen ved at falde tilbage til en diktaturstat!

Cui bono? Jeg kan ikke lade være med at tænke på hvem som har vundet og tabt krigen mod Irak? Er løgnen mere virkelig end sandheden hvis den bliver fortalt nok gange? Er det en naturlov at hele befolkninger skal lide til fordel for et fåtal af personer og virksomheder?

Jeg tænker at det bliver spændende at se Irak-kommissionens konklusioner og præmisser når den en gang bliver færdig med sit arbejde.

Ofte må forskere og journalister iøvrigt til udlandet, herunder USA, for få aktindsigt i dansk udenrigspolitik. Den besynderlige lukkethed i Danmark er en torn i øjet på demokratiet.

Jeg håber ikke at kommisionsrapporten bliver ét stort sort hul; omkring hvilket de ansvarlige embedsmænd og politikere får lov at vaske hænder.

Aktuelle:
Wikileaks og de hemmelige Irak-dokumenter dokumentar dr.dk 22. marts 2013
’Hvordan kan vi skabe en sammenhængende, meningsfuld fortælling om de seneste ti år?’ Information.dk/ Le Monde 20. marts 2013
NB! Dokumania: Bush, Blair og Fogh – Krigskampagnen dr.dk 19. marts 20.30 2013
Jurister er enige: Irak-krigen var ulovlig Information 19. marts 2013
Jurister: Irak-krigen var ulovlig dr.dk 19. marts 2013
Irak bevæger sig mod diktatur – ikke demokrati information.dk 19. marts 2013

Links:
»Irakerne må vurdere, om det var det værd« b.dk 17. marts 2013
»Valget faldt på Irak« b.dk 16. marts 2013
Irak på vej mod ny borgerkrig dr.dk 16. februar 2013
Medierne og Irak-krigen b.dk 16. februar 2013
De allierede b.dk 16. februar 2013
Irak år 10 b.dk 16. februar 2013
Over 162.000 blev dræbt i Irak-krigen dr.dk 2. januar 2013

Irak- og Afghanistan-Kommissionen:
Nedsættelse af Irak- og Afghanistankommissionen justitsministeriet 7. november 2012
Kommissorium for en undersøgelseskommission om den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan (pdf) justitsministeriet.dk 7. november 2012
Hvad skal vi med en kommission? 12. april 2012 information.dk

Baggrund:
Det hemmelige Irak af Sam Collyns dr.dk
Ny dokumentar kulegraver krigsbeslutning ekko.dk 8. marts 2013
Irak b.dk
Irak 10 år efter information.dk
Beviserne, der ikke holdt i byretten information.dk 29. oktober 2008
Manden som løj verden i krig dr dokumentar 2010
Bush & Co. fortalte 935 løgne op til Irak-krig b.dk 23. januar 2008
FN, nye trusler og militær magtanvendelse Peter Viggo Jakobsen og Jens Elo Rytter DIIS 2005
Regeringens Irak Notater 27. november 2003 rabarber.dk
Vurdering af dokumenter fra UD om det retlige grundlag for Irak krigen 2003 rabarber.dk cand. jur. Thomas J. Dyhr
Dokumenter fra Folketinget og Udenrigsministeriet m.m. dyhr.com
Just War in Iraq 2003 Københavns Universitet
B 118 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak. ft.dk
Irak wikipedia.org

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi

10 replies on “10-ar-efter-irakkrigen”

Jeg synes, at det er underligt at de danske online aviser, ikke har deres gamle online artikler tilgængelige på nettet. Mange af de gamle artikler, hvis ikke alle, i forbindelse med Irakkrigen er pist væk! Det er uheldigt for den offentlige debat. Vores alle sammens offentlige hukommelse er kort nok i forvejen!

Justitsministeriets hjemmeside “http://justitsministeriet.dk/” er nede lige som jeg skulle checke kommissoriet for Irak- og Afghanistan-kommissionen!

Jeg har sendt følgende spørgsmÃ¥l til direktøren for DR2: ‘Hvorfor er Dokumania’s “Bush, Blair og Fogh – Krigskampagnen” ikke tilgængelig pÃ¥ dr.dk’s hjemmeside eller i en søgning pÃ¥ dr.dk mens debatten for 10 Ã¥ret for Danmarks deltagelse i Irakkrigen raser? Jeg synes at det meget uheldigt!

Jeg ser frem til at høre en god forklaring.’

Det er da lidt mærkeligt når udsendelsen blev vist igår aftes kl. 20.30 på DR2 og alle de andre tidligere Dokumania udsendelser er tilgængelige!

En kritik af ‘Hubris’ (USAs flagskib på MSNBC – en pendant til DRs/Boris Bertrams film om Irak) og de massemedier, der nu forsøger at lancere sig selv som ‘kritiske’, er, at de var medvirkende til det bedrag de afslører.

Pointen er, at selvransagelsen leveret af MSNBC, giver en illusorisk opfattelse af, at journalistikken i USA tjener som den 4rde statsmagt, når den selv var aktivt medvirkende til det bedrag den postulerer, at den afslører.

Endvidere giver den derfor et falsk alibi til sig selv, som vagthund, når medierne var medvirkende til det som de nu forsøger at afsløre som et bedrag. De var SELV bedragere!

Det er en stor gang hvidvaskning, et forsøg på ‘selvransagelse’ og positionering som den 4rde statsmagts i USA vagthunds-rolle overfor magten, når den i virkeligheden var en integral del af dette massemorderiske bedrag af offentligheden. ‘Hubris’ udelader og manipulerer, hvilket gør hele ‘selvransagelsen’ endnu mere kvalmende.

Om danske medier var dybt uvidende, dumme, eller medskyldige i den kritik der rettes mod ‘Hubris’ er et godt og tvetydigt spørgsmål….

” ‘MSNBC vært og Obama-promotor Rachel Maddow introducerede endda en løgn i ‘Hubris’ ved at pege på en anden krigsløgn – Tonkinbugt hændelsen, der ikke eksisterede – og en demokrats krigsløgn i denne sag. Tilsvarende løgne kan findes omkring enhver krig, der nogensinde har været”

Dissident Voice: Hubris Isn’t the Half of It
http://dissidentvoice.org/2013/02/hubris-isnt-the-half-of-it/

Udenrigsministeriets nuværende officielle position pÃ¥ Irakkrigen: “Under Saddam Husseins et-parti-diktatur blev politiske modstandere tvunget i eksil eller ryddet af vejen. Forfatningen og landets love blev ikke respekteret. I stedet blev statsapparatet misbrugt af regimet til at sikre egen overlevelse og velstand pÃ¥ befolkningens bekostning. Irak var en international paria, som verdenssamfundet havde vedtaget sanktioner imod.

Den 17. marts 2003 måtte USA og en række allierede konkludere, at det var udsigtsløst at forvente væsentlige resultater gennem våbeninspektionerne, fordi Irak ikke ville samarbejde. Det irakiske regime havde gennem de seneste 12 år bevidst undladt at efterleve talrige FN-resolutioner, der bl.a. krævede fuldt irakisk samarbejde i bestræbelserne på afvæbning af Irak. Derfor indledte USA den 20. marts, støttet af en koalition af lande, en militær aktion mod Irak med henblik på at genoprette fred og stabilitet.

Den 21. marts 2003 traf Folketinget beslutning om dansk deltagelse i den multinationale indsats i Irak. Det skete med vedtagelsen af beslutningsforslag B 118, der opregnede 13 specifikke forhold, som regeringen lagde afgørende vægt pÃ¥. Kernebegrundelsen var, at Irak ikke efterlevede kravene fra FN’s sikkerhedsrÃ¥d om omgÃ¥ende, betingelsesløst og aktivt at samarbejde med FN’s vÃ¥beninspektører.”

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/international-politik/globalt/mellemosten/irak/

En sønderlemmende kritik af USA’s officielle historie om Irakkrigens efterspil. Virkeligheden var drab pÃ¥ hundredetusindvis af civile, ligegyldighed over for udbredt brug af tortur og medvirken til en barbarisk eskalation af vold i Irak – efterladende Irak i ragnarok lysÃ¥r fra et Demokrati.

Alt sammen baseret pÃ¥ facts fra USA’s egne styrker i lækkede dokumenter fra wikileaks.

http://www.dr.dk/tv/program/wikileaks-og-de-hemmelige-irak-dokumenter

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.