ArtRevolver.dk i København er et internet baseret galleri for nutidskunst og driver kunsthandel for en lang række særprægede danske og udenlandske kunstnere. Der formidles salg til, og arrangeres udstillinger af kunst for private, kunstforeninger, gallerier, museer, og virksomheder. Ud over at være net-galleri arrangeres også kunstudstillinger udenfor den virtuelle verden. Ny og særegen dansk kunst er ArtRevolver’s speciale. På sitet findes både malerier, tegninger, skulpturer, installationer, kunstfotografier og grafik.

Art Revolver er et uopsætteligt alternativ til øvrige gallerier og kunst-auktioner, og af særlig interesse for de som søger noget helt exceptionelt.  (jcs04)

J E A N – C H A R L E S  S E V E R I N   ArtRevolver.dk

Priv: +45 33 11 06 33 / Mob: +45 28 77 93 01

artrevolver@hotmail.com / artrevolver@get2net.dk

ArtRevolver.dk i København er et internet baseret galleri for nutidskunst og driver kunsthandel for en lang række særprægede danske og udenlandske kunstnere. Der formidles salg til, og arrangeres udstillinger af kunst for private, kunstforeninger, gallerier, museer, og virksomheder. Ud over at være net-galleri arrangeres også kunstudstillinger udenfor den virtuelle verden. Ny og særegen dansk kunst er ArtRevolver’s speciale. På sitet findes både malerier, tegninger, skulpturer, installationer, kunstfotografier og grafik.

Art Revolver er et uopsætteligt alternativ til øvrige gallerier og kunst-auktioner, og af særlig interesse for de som søger noget helt exceptionelt.  (jcs04)

J E A N – C H A R L E S  S E V E R I N   ArtRevolver.dk

Priv: +45 33 11 06 33 / Mob: +45 28 77 93 01

artrevolver@hotmail.com / artrevolver@get2net.dk