Kategorier
Politik

er-der-tale-om-et-reelt-muslimsk-problem-i-frankrig

Er der med #CharlieHebdo tale om et reelt #muslimsk problem i Frankrig og i resten af EU eller er der snare tale om en sociokonomisk problemstilling i bunden af Frankrig og EU’s samfundspyramide?

Mange hader alt, hvad der er fransk 16. januar 2015 www.pol.dk

Jeg fordmmer terroraktionen p Charlie Hebdo. Der er ingen der skal sls ihjel p grund af karikaturtegninger. Jeg  forsvarer ytringsfriheden til punkt og prikke. Jeg bryder mig ikke om den tiltagende #selvcensur i den vestlige verden.  Jeg tager skarpt afstand fra brug af vold som udtryksmiddel i et demokratisk samfund. Jeg mener ikke at mordene p Charlie Hebdo’s redaktion er iscenesat.

Af Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi

8 kommentarer til “er-der-tale-om-et-reelt-muslimsk-problem-i-frankrig”

“Hvis et menneske præsenteres for et faktum, som går imod dets instinkter, vil det undersøge det grundigt, og nægte at tro på det medmindre bevisbyrden er overvældende. Hvis det på den anden side præsenteres for noget der tillader en grund til at handle i overensstemmelse med dets instinkter, vil det acceptere det uden det mindste bevis’
– Bertrand Russell

Russels udsagn er ligeså gyldigt, hvis man erstatter ordet “instinkter” med følgende ord i denne omformulering:

‘Hvis et menneske præsenteres for et faktum, som går imod massemedierne, autoriteten, lægen, regeringen, det ‘almene’ verdensbillede, etc., vil det i bedste fald undersøge det grundigt, og medmindre bevisbyrden er overvældende, vil det nægte at tro på det. Hvis det på den anden side præsenteres for noget der er i overensstemmelse med uddannelsen, massemedierne, autoriteterne, regeringen, det almene verdensbillede, vil det acceptere det uden den mindste bevisførelse.’

Vores forståelseshorisont i Vesten, specielt i Skandinavien, er langt langt væk fra denne mørke manipulerende og grusomme ulovlige statsterrorisme via efterretningstjenester, black ops, etc. – alt imens disse realiteter betragtes (ved en tragisk skæbnens ironi) som totalt uvirkelige.

Derfor er de fleste nærmest konditionerede til udifferentieret, og over en kam at fejlbedømme disse realiteter som fiktive (kognitiv dissonans). Og at opstille ”stråmandsargumenter” som tjener som psykologisk forsvarsmekanisme mod en underliggende angst for at blive trukket ud af den ”matrix” (”virkelighed”) man ”kender”

Følgelig grunden til, at prædikaterne ”konspiranoia”, ”vås”, etc. helt autonomt slynges ud (og mange akademikere er ingen undtagelse, tværtimod er uddannelsesskaden hos dem størst). Det er rationalisering som følge af kognitiv dissonans.

Man kan også vælge at tie om det bør siges……

Det er jo faktisk en spændende problemstilling som du berører! Hvad kan man vide med sikkerhed. Og i denne sammenhæng: Hvad kan man vide med sikkerhed omkring faktiske begivenheder som har fundet sted i det vi kalder virkeligheden. Jeg tror at hverken du eller jeg var direkte impliceret eller vidne til #CharlieHebdo episoden, hvilket jo allerede svækker vores position ganske betragteligt. Men selv om vi havde været direkte impliceret eller et godt placeret centralt vidne med kamera ville heller ikke med 100% sikkerhed kunne redegøre for de objektive begivenheder. Endnu værre står det til selvfølgelig til omkring sammenhængen. Og selv om den franske efterretningstjeneste, den franske præsident eller en reptil-general stod frem og vedkendte sig ansvaret for #CharlieHebdo massakren ville vi ikke kunne vide det med 100% sikkerhed. Lad mig sige det på en anden måde. Smider jeg et et korn i luften er der en varierende sandsynlig for at kornet falder til direkte til jorden, bliver blæst væk med vinden, spist af en fugl i luften, havner på den anden side af jordkloden, bliver til en mark på toppen af rundetårn, bliver grebet af et rumskib og fløjet i sikkerhed i et andet univers. Det usandsynlige med de mest vanvittige hypoteser har formodningen imod sig. Den enkleste og mest naturlige forklaring har formodningen for sig. Occams ragekniv. Dermed ikke sagt at usandsynlige ting ikke finder sted fra tid til anden. Men bevisbyrden ændres dramatisk alt efter hvor usandsynligt et tilfælde der er tale om. Lad mig give dig et historisk eksempel. Hvilke krav til beviser tror du de overlevende fra Hitlers holocaustlejre, som har været med til at hive døde ud fra gaskamrene og bagefter har været med til at begrave eller brænde deres egne jødiske slægtninge, ville stille til holocaust benægtere, som påstår at det de selv var vidne til aldrig fandt sted? Kan du med dine spekulationer overbevise de overlevende tegnere og de efterladte om at deres egen præsident stod bag Charlie Hebdo massakren?

Lad mig komme dig lidt i møde på en måde! Lad mig starte med at sige at jeg faktisk ikke er enig med Betrand Russel som du citerer i begyndelsen af din kommentar. Det står meget mere grelt til end som så! Stort set alle mennesker, herunder almindelige mennesker, men også dem som mener selv at være uden for normen, tænker ikke, men søger faktisk kun deres egne fordomme bekræftet. Er man i grunden socialdemokrat af overbevisning bliver alt set i dette lys, er man religiøs forholder man sig ud fra dette grundsyn på livet, er man materialist forholder mig sig ud fra dette syn, er man hårdkogt videnskabelig rationalist præger dette selvfølgelig ens udsyn på livet. Det givne er meget mere komplekst end vi overhovedet evner at erkende. Vi tager alle sammen parti på forskellig vis og ingen kan med rette undsige sig! Dette gælder selvfølgelig også konspirationsteoretikere! Det umuliggør på mange måder en virkelig samtale, for de fleste har altid en mere eller mindre stupid dagsorden som de gerne vil have bekræftet. Verden vil nødvendigvis aldrig kunne rummes i røde Gerts kikkert. Og ofte er selv de skarpeste tænkere ufattelig endimensionelle. Det der gør dem geniale, er ofte også det som gør dem til idioter. Jeg har endnu ikke mødt eller hørt om nogle fritænkere som rummer sandheden i al sin enkelhed. Vis mig et voksent menneske som ikke er præget på nogen måde. Både Einstein og Buddha var på afveje! Og lad for Guds skyld vær med at gå rundt og tro at du holder lyset op for en klode i mørke. Jeg frygter ikke sandheden, men jeg frygter dem som mener at vide den!

Den upersonlige Zen Hammer’s lange smøre:

Ang. selve blog-posten:

Ingen er blevet slået ihjel pga. karikaturtegninger. Den logiske kæde der leder fra årsag (karikaturtegninger) til effekt (drab) er lang, hvis den overhovedet er sand, hvilket er meget, meget tvivlsomt.

Hvordan kan man forsvare “ytringsfriheden til punkt og prikke”? Ytringsfrihed er at kan kunne sige det man vil, altså det ens forstands og samvittigheds funderede vilje byder én at sige. Ytringsfrihed er ikke at sige hvad man lyster, at være fræk, at krænke, osv. Frihed til at ytre sig er fraværende hvis man undlader at sige hvad der burde siges, pga. frygten for repressalier. Frihed (der burde kaldes fridom) er at kunne gøre hvad man vil, uden at frygte repressalier. Man kan ikke forsvare ytringsfrihed – man kan gøre brug af den ved ikke at undlade at tie når man burde ytre sig. Ytringsfrihed kan der ikke gøres brug af på en måde der er foreskrevet af noget regelsæt; man kan ikke gøre brug af eller forsvare ytringsfrihed “til punkt og prikke”.

Hvad vides der om hvorvidt selvcensur er tiltagende eller ej? Man kan ikke tælle antallet af ytringer der ikke udtales, ligesom man ikke kan tæller antallet af terrorhandlinger der ikke fandt sted. Hvis jeg kører en tur i mit automobil, og undlader at kører ind i 27 fodgængere, 12 cyklister og diverse biler der kører på vejene, så har min ansvarlige adfærd som bilist forhindret at et stor antal trafikulykker, som hypotetisk set kunne have fundet sted. Hvor mange ulykker er undgået som følge af min proaktive adfærd? Nonsens! Desuden er korrekt og passende selvcensur grundlæggende et udtryk for civiliseret adfærd, og det er en dyd at praktisere selvcensur, tilbageholdenhed i ens ytringer, at vælge sine ytringer med omhu, osv.

Enten blev medlemmer af Charlie Hebdo’s redaktion myrdet, eller også blev de ikke. Jeg tror ikke forstandspersoner endnu har luftet spekulationer om det emne, af den simple årsag at det ikke foreligger ret mange fakta om hvad der skete i bygningen, til at overvejelserne kan føre til konklusioner.

Hvordan kan “mordene” være “iscenesatte” – betyder det at mordene var intentionelle? I så fald kan jeg afsløre, at den slags kan forekomme – man kalder den slags for “overlagt mord”.

Eller menes der, er ingen mord fandt sted?

Uanset de to mulige betydninger, hævdes dets negation, hvilket i begge tilfælde ender i nonsens. Kan virkelige mord (som må være overlagte mord) være ikke-iscenesatte, altså ikke planlagte og overlagte? Hvis man tror mordene på redaktionsmedlemmerne faktisk fandt sted, kan man jo sige dét, i stedet for at bakke snavvendt på kryptisk vis.

Hele det nedeste afsnitt er gentagelse af floskler, der matcher de standard-ytringer vil kender til siden 2006. Når nogen anvender floskler, er det en indikator for at de ikke har tænkt selv. Afsnittet kan man kalde pladder, ammestuesnak, papegøjesnak og meget andet, men et udtryk for selvstændig tænkning kan det umuligt være.

Hvad kan formålet med afsnittets pladder være, andet end et forsøg på at gardere sig mod kritik? Der er jo ingen egentlig tanke, der kommer til udtryk i afsnittet (end ikke bag flosklerne), og afsnittets tilblivelse er derfor ikke et spørgsmål om aktion, men reaktion.

Udsagnet fremstår blot som en afstandtagende ‘disclaimer’ til artiklen, en holdning,
for-dom, refleks.

—-

Ang. kommentaren:

Russell: “Hvis det på den anden side præsenteres for noget der tillader en grund til at handle i overensstemmelse med dets fordomme ( instinkter/konditionering/what have you_____),
vil det acceptere det uden det mindste bevis’

Du skriver: “Stort set alle mennesker… søger faktisk kun deres egne fordomme bekræftet.”

Det er faktisk det Russell siger.

Så udsagnet; at du er uenig med ham, er ikke kun en modsigelse – du bekræfter det ved at være enig med ham (selvom du modsigende udsiger, at du ikke er).

Dit første udsagn igen:

“… jeg faktisk IKKE er enig med Betrand Russel som du citerer i begyndelsen af din kommentar.”

Den logiske fejl er her en art “selvperformativ Ignoratio Elenchi” – du både erklærer dig uenig med Russell, selvom der er identitet med Russell’si betydningsindhold i det du skriver
( mennesker,..søger.. kun deres egne fordomme bekræftet) – og laver pludselig et skjult for dig selv diskontinuert jump ved at postulere, at det er værre end Russell – en benægtelse, som i virkeligheden er en bekræftelse (“Hvis det ..præsenteres for noget..i overensstemmelse med dets fordomme ( instinkter/konditionering/what have you_____) vil det acceptere det uden det mindste bevis’

Hvad dette er, kan vi kalde ignoring and comfirming your own refutation, hvilket er Double-Think, hvilket igen netop netop er forårsaget af for-domme/konditionering, kognitiv dissonans – se [1].

Lad mig omskrive Russell igen mht. Hebdo (betydningsindholdet er det samme, blot med Hebdo in mente):

‘Hvis et menneske præsenteres for massive anomalier i Charlie Hedbo-epsisoden som går imod massemediernes og regeringens udlægning, vil det undersøge dem grundigt ]i bedste fald, hvilket sjældent sker], og medmindre bevisbyrden er overvældende, vil det nægte at tro på det. Hvis det på den anden side præsenteres for noget der er i overensstemmelse med massemediernes og regeringens udlægning af Hedbo-episoden, vil det acceptere det uden den mindste bevisførelse.’

Ikke nok med, at de som godtager den officielle forklaring gør det per refleks (Russells pointe),for-dom, men de har i langt de fleste tilfælde ikke undersøgt anomalierne ang. Hebdo f.eks. (og det har du sandsynligvis heller ikke), og har derfor intet konkret sammenligningsgrundlag – i modsætning til de såkaldte ‘konspirationsteoretikere’ (hvor har dette ord dog retarderet mennesker – i sig selv et opfundet ord af CIA for at miskreditere Warrenkommissionens kritikere – oh, the epic irony), som kan se forskellen, sammenligne, og se diskrepansen mellem det officielle og udeladelser, anomalier, etc.

Konklusionen i posten, ‘jeg tror’, er ikke en konklusion, men netop en ‘tro’, en trosbekendelse
– bagefter i kommentaren rationaliserer man ved at opfinde ord som ‘sandsynlig’ og ‘usandsynlig’ ud af det blå, hvor implikationen er, at ‘sandsynlighed’ er lig med den officielle forklaring, og indikationer for, at det er en hullet Schweizerost, kalder man ‘usandsynlig’ – UDEN at have undersøgt anomalierne, hvilket jo netop er en for-dom. Occams razor kommer efter undersøgelser, ikke før. Nu har jeg hørt Occams razor som en evindelig floskel i 20 år.
Modgiften er i øvrigt fra Einstein: “Make things as simple as possible, but not simpler”

Og ‘konspirationsteoretikere’ [læs: humanister, pionerer, aktivister, akademikere, whistleblowers, researchers, top-jurister, efterretningsfolk, etc.] har åbenbart ikke de samme ‘for-domme’ – og om de er ‘demokrater’, republikanere, skomagere, etc. er ikke dér snittet ligger – og de behøves kun at vide, hvor den officielle historie ikke matcher de observerbare facts i hht. deres (massemediernes/regeringens ) egen fortælling – EFTERFØLGENDE er der derfor en dom, ikke en for-dom – f.eks. hvad sandheden i en officiel historie i hvert fald IKKE er [læs: manges konsensus ved logisk deduktion ang. mange anomalier]

Og der er i øvrigt plenty plenty plenty præcedens ved deklassificerede arkiver og andet ved den slags svineri af værste skuffe (Iran 1953, Vietnamkrigen blev startet på en løgn, etc.), så ‘usandsynligt’ er det ikke;

NEVER forget: Governments ADMIT the use of false flag state-sponsored terror operations to manipulate populations and subvert countries
http://www.washingtonsblog.com/2014/09/false-flag-3.html

The Guardian: ‘Government agents ‘directly involved’ in MOST high-profile US terror plots’ – 2014
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/21/government-agents-directly-involved-us-terror-plots-report?commentpage=3

New York Times: Most Terrorist Plots, Hatched by the F.B.I.
http://disquietreservations.blogspot.dk/2012/05/truthers-rejoice-cia-leaks-after.html

FBI organizes almost all terror plots in the US — RT USA
http://rt.com/usa/fbi-terror-report-plot-365-899/

Og den seneste i denne måned fra USA;
FBI Thwarts Terror Plot on Capitol (That They Planned)
http://www.activistpost.com/2015/01/fbi-thwarts-terror-plot-on-capitol-that.html

Ang. begrebet konspirationsteori – eksempel:

“Ifølge den officielle redegørelse fandt angrebene 11. september sted på
grund af en sammensværgelse (konspiration) mellem muslimer, hvor Osama
bin Laden er hovedkonspiratoren. Revisionister afviser den teori, i
hvert fald som en tilstrækkelig redegørelse for,hvad der skete, og
fastholder, at angrebene ikke kan forklares til en tilfredsstillende
grad uden postulatet om en sammensværgelse blandt de amerikanske
embedsmænd, i hvert fald ved at tillade at angrebene lykkedes. Valget
ligger altså mellem (en udgave af) den antagede konspirationsteori og
(en udgave af) den revisionistiske konspirationsteori.

BEGGE ER KONSPIRATIONSTEORIER

Man kan ikke inddele folk i to grupper; dem, der accepterer
konspirationsteorier og dem, der afviser dem. Opdelingen af folk på
dette område involverer simpelthen kun spørgsmålet om, hvilke
konspirationsteorier de accepterer, og hvilke de afviser”

Det er [derfor] forkert at antage, at de, der påstår, at angrebene fandt
sted på grund af myndighedernes medskyldighed, er
konspirationsteoretikere”, mens de, der accepterer den officielle
redegørelse ikke er.

Folk har forskellige holdninger til dette emne udelukkende på grundlag
af hvilken konspirationsteori, de mener er rigtig, eller i det mindste
mest sandsynlig.”

– David Ray Griffin

Og dette:

“Conspiracy is a very well-recognized crime in American law, taught to every first-year law school student as part of their basic curriculum. … Indeed, even Obama’s information tzar – who advocates using the power of the state to shut down talk of conspiracies – admits:

! Some conspiracy theories, under our definition, have turned out to be true … The Watergate hotel room used by Democratic National Committee was, in fact, bugged by Republican officials, operating at the behest of the White House. In the 1950s, the CIA did, in fact, administer LSD and related drugs under Project MKULTRA, in an effort to investigate the possibility of ‘mind control.’”
http://www.washingtonsblog.com/2011/05/daniel-ellsberg-%E2%80%9Csecrets-can-be-kept-reliably-for-decades-%E2%80%A6-even-though-they-are-known-to-thousands-of-insiders%E2%80%9D.html

Hvis f.eks. det dræbende skud mod politimanden med AK47 ikke er et headshot, hvad alle observerbare facts på den officielle video indikerer, samtidigt som ALLE mainstreamkilder siger, at det ER dødsårsagen – så behøves vi f.eks. ikke vide motiv, baggrund, identitet, sammensvorn/ikke-sammensvorne, etc, for at konstatere, at headshot IKKE er årsagen. Vi behøves kun dette ene via AK47s egenskaber og den offentlige video, lyden der ikke matcher AK47’s meget distinkte ‘klak’-lyd, manglende rekyl ved skud, ingen bevægelse af kroppen ved kort skudafstand med så høj kaliber, og specielt dette: intet blod ved skud til hovedet, for at konkludere, at headshot er umuligt. Skuddet – som ALLE mainstream angiver som skud i hovedet med døden til følge, kan ikke lade sig gøre, da det som bør være tilstedeværende karakteristika (rekyl, blod, bevægelse af kroppen, fravær af meget distinkt lyd af AK47, etc), er fraværende. Ergo er der mismatch mellem video og forventede karakteristika. Dette er det primære i dén detalje (nok så store detalje)

AK47 på den afstand med skud til hovedet er = splatter (i mindre eller større grad), hvilket mange ballistics eksperter, amerikanere, veteraner fra Afghanistan – som har set videoen – er ovenud bevidste om, dertil er de kyndige i AK47’s egenskaber; de kender til lige netop dette fra praksis og i krig, hvor man fejlagtigt til at starte med troede, at Russerne brugte dum-dum kugler i Afghanistan qua AK47’erens uhyggelige skade, derudover er der excessiv våben-liderlighed – mange amerikanere kender indgående til og ELSKER AK47’ere i praksis i øvrigt.

Firearms expert Mark S. Mann: Shooting of the police officer is staged.
Charlie Hebdo massacre. The image from the moment before the “head shot” was distributed and used by the mockingbird mainstream media worldwide the day after the massacre. And now the full video showing the shooting of the officer is being scrubbed from You Tube and edited elsewhere. We wonder, why?
https://www.youtube.com/watch?v=JOhsvDKN0rc

Comment: Basic physics: velocity/mass, target density & width of projectile’s passage if the weapon was an AK-47 (w/ ~ 7.62x39mm/123gr projectile)..and considering the distance from muzzle to target, being less than 1 meter or thereabouts..projectile velocity would maybe fall somewhere between +1900-2100fps if it were an AK-74 (+/- 60gr or so 5.45 x 39mm)..velocity approaches +2800fps or more. In EITHER case, per a hardened steel-core bullet, the jacket & lead filler around the core would have likely maintained sufficient energy, while fragmenting/tumbling..to punch thru roughly 12-13 inches thickness (tops)..of the victim w/ a class-3 vest.Researching the Soviet/Afghan conflict long ago, per the wounds received by the Afghans, courtesy of Russian AK-74s..revealed that the steel-core rounds tumbled almost IMMEDIATELY, upon impact! Thus, they perceived the Russians were using “exploding ammunition” – so ghastly were the wounds! Just something to think about.

Der er karakteristika der bør være fraværende, men som er nærværende, og karakteristika som bør være nærværende, men som er fraværende. Skuddet tilhører den sidste kategori.

Derudover; de som f.eks. vil gendrive Charlie Hedbo-kritikernes centrale påstande som falske, skal selvfølgelig kende disse påstande, og kunne debunke dem som falske i hvert eneste tilfælde, i de tilfælde hvor hver enkelt central påstand udfordrer den officielle histories centrale påstande. Hvis blot ET ENKELT BÆRENDE ELEMENT i den officielle historie er falsk, er den officielle historie bragt i tvivl.

Kritikere behøver IKKE vise, at hvert eneste element i den officielle historie er falsk.
Logisk set behøver de kun at vise at vise at blot ét bærende element er løgn.

Logikken er fuldstændigt MODSAT for forsvarerne som forsøger at debunke kritikpunkterne af den officielle teori.

Kritikpunkterne som betvivler den officielle teoris centrale elementer i Charlie Hedbo-episoden, falder ikke ved, at blot NOGLE Charlie Hedbo-kritikpunkter gendrives eller er ubeviste. De må ALLE gendrives.

Fra en anden artikel, og dette er måske essensen:

One of the only premises preventing people from waking up is disbelief based on an erroneous belief that governments and mainstream media wouldn’t lie and deceive to such a murderous extent as they have. Such disbelief becomes the inadvertent ally of evil (for a lack of a better word).

Jeg håber inderligt jeg tager fejl, men intet tyder på det, da alt kun har bekræftet dette, ikke som for-dom eller confirmation bias,

Confirmation bias ‘skaber’ ikke efterfølgende deklassificerede arkiver f.eks.

Vietnamkrigens start var en false flag løgn, og dette blev valideret af ‘konspiranoikere’ mange år før, at NSA hovedarkivar deklassificerede og bekræftede logik og observation. Det samme med mange andre ting. Hvis ens hypoteser valideres ‘ude i landskabet’, succesfuldt og successivt gennem mange år, og det via deklassificerede regeringsdokumenter om hemmelig statsterrorisme + ‘peer review’ via årvågne organisationer og drevne dissidenter, flere af dem fremragende akademikere med upåklagelige akkreditiver, så er det altså ikke ‘selvopfyldende profetier’.

Har de alle sammen den samme præcision og diagnostik af alvorlige problemer, af false flags, m.m.m. og i konsensus, som en kollektiv hallucination, og ofte uafhængigt af hinanden, når de den samme specificitet om identiske hændelser, uafhængigt af hinanden? Me don’t think so….

Nej, virkeligheden (pædofili blandt toppolitikere, infiltration af pressen, undertrykkelse af ‘fri energi’, m.m.m.m.m.) er det som er langt langt værre.

Bedre at vågne op nu end senere, for dér bliver det meget meget svært at deale med det….

———-

[1] Double-Think, konditionering, kognitiv dissonans, logiske fejl, m.m. – sammensurium af tidligere skrivelser (nogle gentagelser):

Som tendens (eller generelt) godtager man det som er i overenstemmelse med massemediernes fortælling, med skolingen, uddannelsen/uddannelsesskaden, konditioneringen, landkortet, og frafiltrerer – bevidst elle ubevidst – det som ikke findes på kortet. Man forveksler landkortet med landskabet – det som erkendelsesteoretikeren Gregory Bateson kaldte error in logical typing. Dette er også forklaringen på, at de fleste reagerer med vantro og ubehag, når de bliver konfronteret med ny information, som er uforeneligt med det de ‘ved’ (kognitiv dissonans) via massemedier.

Kognitiv dissonans er ubehaget ved at blive konfronteret med viden som er i modstrid med det man ‘kender’. Vi kan sikre kognitiv konsonans (undgå kognitiv dissonans der kan være angstprovokerende) ved at undgå informationer, der strider mod den viden ‘vi har’ i forvejen.Kognitiv dissonans er resultatet af selve konditioneringen. Konditioneringen, autoritetstroen (overfor staten) trancen, betyder oftest, at ethvert modsætningforhold, som mentalt burde gennemskues som modsætning, ikke bliver gennemskuet, hvilket er double-think, og som er grunden til, at kognitiv dissonans ikke opstår eller ikke er vedvarende (fordi man falder tilbage i double-think)..

Double-think er det modsatte af kognitiv dissonans:

“Somewhat related but almost the opposite is cognitive dissonance, where contradictory
beliefs cause conflict in one’s mind. Doublethink is notable due to a lack of cognitive
dissonance — thus the person is completely unaware of any conflict or contradiction.”
-Doublethink- Wikipedia, the free encyclopedia

Hvis man udfordrer double-think trancen på sokratisk metodisk vis, ved at præsentere
modsætningsforhold mellem indbyrdes modstridende, logisk uforenelige forklaringer på
et fænomen, forsøger man at ophæve double-think, og kognitiv dissonans hos tilhørerne vil
oftest opstå.

Personen der udfordres på verdensbilledet, må så vælge en position; enten fortsat
rationalisere deres gamle double-think position (hvilket i værste fald er lig med nyttig idioti,
stockholmsyndrom, komiske ali, etc.) eller – foranlediget af den momentane kognitive
dissonans – ende op i en ny position, hvis den gamle ikke holder i retten, men dette resulterer
i yderligere uvished og utryghed, da erkendelsen af modsigelsen kun avler flere spørgsmål,
som man ikke umiddelbart kan besvare (eksempel: hvorfor har Big Pharma, regeringer,
massemedier manipuleret i så morderisk grad som de har?).

Som oftest foranlediger dette folk til på desperat vis at fastholde double-think for at slippe for uvisheden.

Konfronteret med påstande om, at staten og medierne manipulerer, er årsagen til at de emotionelt reaktive negative reaktioner opstår, når den kognitive dissonans melder sig, og derfor oftest øjeblikkelig kontra-forsøg på invalidering (‘det passer ikke’) af den nye information gennem rationalisering , forsvar af ugyldigt verdensbillede – og derfor fejl i logisk typologi; forveksling af landkortet (det man ‘ved’/for-dom) med landskabet.

Stockholmsyndrom melder sig, og til sidst – i den sidste fase før verdensbilledet kollapser – vil Komiske Ali-argumenter komme på banen (man benægter det åbenlyse). Vi benægtede påstanden at, Irak ikke havde WMD, fordi vi fik fortalt at de havde det, man tilpassede fabrikerede efterretninger til et fourplanlagt mål – det kostede millioner af Irakere livet.

Et illustrerende citat i denne sammenhæng, kan kaste lys over årsagen til skepsis, samt trygheden ved det familiære:

“Hvis et menneske præsenteres for et faktum, som går imod dets instinkter, vil det undersøge det grundigt, og nægte at tro på det medmindre bevisbyrden er overvældende. Hvis det på den anden side præsenteres for noget der tillader en grund til at handle i overensstemmelse med dets instinkter, vil det acceptere det uden det mindste bevis’
– Bertrand Russell

Russels udsagn er ligeså gyldigt, hvis man erstatter ordet “instinkter” med følgende ord i denne omformulering:

‘Hvis et menneske præsenteres for et faktum, som går imod massemedierne, autoriteten, lægen, regeringen, det ‘almene’ verdensbillede, etc., vil det i bedste fald undersøge det grundigt, og medmindre bevisbyrden er overvældende, vil det nægte at tro på det. Hvis det på den anden side præsenteres for noget der er i overensstemmelse med uddannelsen, massemedierne, autoriteterne, regeringen, det almene verdensbillede, vil det acceptere det uden den mindste bevisførelse.’

Vores forståelseshorisont i Vesten, specielt i Skandinavien, er langt langt væk fra denne mørke manipulerende og grusomme ulovlige statsterrorisme via efterretningstjenester, black ops, etc. – alt imens disse realiteter betragtes (ved en tragisk skæbnens ironi) som totalt uvirkelige.

Derfor er de fleste nærmest konditionerede til udifferentieret, og over en kam at fejlbedømme disse realiteter som fiktive (kognitiv dissonans). Og at opstille ”stråmandsargumenter” som tjener som psykologisk forsvarsmekanisme mod en underliggende angst for at blive trukket ud af den ”matrix” (”virkelighed man ”kender”)

Følgelig grunden til, at prædikaterne ”konspiranoia”, ”vås”, etc. helt autonomt slynges ud (og mange akademikere er ingen undtagelse, rværtimod er uddannelsesskaden hos dem størst). Det er rationalisering som følge af kognitiv dissonans.

Kognitiv dissonans gælder ikke den anden vej i samme grad, hvis overhovedet, for ‘konspirationsteoretikere’ (humanister, pionerer, aktivister, akademikere, whistleblowers, researchers, top-jurister, efterretningsfolk, etc. på tværs af observanser), da det påståes – via den traditionelle psykologiske og antropologiske forklaring – at ‘konspirationsteoretikere’ har ønsketænkning, som årsag – men dette er i sig selv et produkt af ulogisk rationalisering:

De fleste seriøse mennesker som accepterede den alternative forklaring, ofte efter lang tids research, ofte smertefuldt og meget modvilligt, havde nemlig til at starte med accepteret den langt mere emotionelt trygge officielle forklaring [for-dom}. Først EFTER at have undersøgt anomalierne kom de (og vi taler om meget dygtige mennesker, ikke at man behøves at være det) modstræbende, ofte smertefuldt, til den konklusion [dom], at mange officielle udlægninger er BS. Løgn og højkriminalitet findes (Irak WMD-svindlen f.eks., wink wink)

Mange mennesker som er blevet ‘omvendt’ var initialt skeptiske overfor disse såkaldte konspirationsteorier (crap findes også, men det er ikke pointen). Hvis det var ønsketænkning for disse, kan man spørge sig selv, hvorfor en sådan pludselig kovending i overbevisning, en sådan horribel overbevisning, ikke er kontrabalanceret af den ønsketænking som siger, at regeringen ikke skjuler noget? At ønsketænking skulle være bestemmende for disse overbevisninger om statsterror, massemanipulation (Irak, Snowden, wink wink), etc. betyder jo, at langt flere mennesker føler ubehag ved den ikke-officielle forklaring (som oftest er emotionelt destabiliserende ad H til) – dvs. overbevisningen om, at staten og medier er manipulerede i morderisk grad – end den langt mere behagelige overbevisning (ignorant bliss) om, at den officielle forklaring er sand, hvilket er en behagelig illusion – i modsætning til de som betvivler det behagelige narrativ.

Af samme grund gælder Saul Bellows udsagn ikke for dem, men gælder for de ønsketænkende [for-dom];

‘A great deal of intelligence can be invested in ignorance when the need for illusion is deep.’

Eksempel på absurde reaktioner og logiske fejl pga. ønsketænkning og kognitiv dissonans, der leder til tilpasning af ‘landskabet’ til ‘landkortet’ – blot mit bud på fænomenet fra en diskussion jeg havde med en ‘klog’ fyr:

Eksempel på logiske fejl, Stockholm syndrom, komiske-ali, etc:

Min påstand: Mobiltelefoner er farlige:

Konsumeren: ‘Mobiltelefoner er sikre, ellers ville de ikke være tilladte, der er lavet mange undersøgelser, bla, bla…”

Min Respons: I en iPhone’s menu – dybt begravet med meget lille tekst – advarer Apple om, at man aldrig skal bære en iPhone i lommen.

‘Apple warns customers to never use or carry an iPhone in your pocket’
http://consumers4safephones.com/apple-warns-customers-to-never-use-or-carry-an-iphone-in-your-pocket/ May 27, 2012

Konsumeren: “Jo, men det er jo godt og ansvarligt, at de advarer forbrugeren’

Pointen er her flyttet fra spørgsmålet om de er sikre eller ej, til at advarsel er godt – uden, at personen kan se, at målstolperne er flyttet/glidebane og red herring, nemlig spørgsmålet om skade i sig selv til, at advarsel om skade er godt og ansvarligt, alt imens vedkommende mangler erkendelse om, at den første påstand (‘Mobiltelefoner er sikre, ellers ville de ikke være tilladte) er modsagt af indrømmelsen af den anden ( “Jo, men det er jo godt og ansvarligt, at de advarer forbrugeren’) – og uden at kunne se, at dette er modsigende galmandsværk/fordummelse, point of irrelevance og uden at kunne se, at målstolperne er fjernet.

Der er sikkert flere logical fallacies men Ignoratio elenchi, irrelevant conclusion, missing the point stikker frem.

Videre i dialogen:

Min Respons:(den EGENTLIGE grunden til advarsel): Firmaerne advarer ikke for forbrugerens skyld, men for at beskytte sig selv mod erstatningssager.

“The companies want to legally protect themselves,” says Robert Cleveland Jr., a former FCC official who worked on setting the current cellular-phone radio-frequency standard.
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2029493,00.html,Time Magazine

Se i øvrigt også, hvordan man finder en legal disclaimer dybt begracet i en iPhone’s menu – med meget små bogstaver:

Casualty Catastrophe Cell Phones and Child Brains – The Truthseeker – RT News
(tidskode: fra 5.23)
https://www.youtube.com/watch?v=yjiiGTV4e6c

Videre i dialogen:

Konsumeren svarer: ‘Ja, men det skal de jo gøre – det gør ethvert firma jo’

Igen ser vi, hvordan, at diskussionen flyttes fra spørgsmålet om, at det er en advarsel som antages at afspejle beskyttelse, anstændighed, ansvarlighed, for forbrugerens skyld – en falsk antagelse – til at det nu pludselig bliver et spørgsmål om det ‘fornuftige’ i firmaets selvbeskyttelse, ikke beskyttelse for forbrugeren. Igen; ønsketænking pga konditionering, autoritetstro, mediernes udeladelse, og Bertrand Russells pointe, det samme som foroven, m.m.

Konsumeren hopper fra

1) benægtelse af farlighed – men konfronteret med Apple’s egen indrømmelse – til
2) skjult ubevidst accept af farlighed, qua forbigåelse af dette til
3) falsk antagelse om, at advarslen er til for forbrugerens sikkerhed, som så – konfronteret med, at advarslen skyldes firmaets selvbeskyttelse – ender op med
4) at firmaet selvsagt skal beskytte sig selv, som noget alment acceptabelt eller ukontroversielt

Han kan ikke se, at der springes fra de samtlige falske antagelser om, at det er ufarligt til > advarsel om fare er til for forbrugerens skyld til > . at det er ukontroversielt, at firmaet beskytter sig selv. hvilket er ønsketænking, point of irrelevance, ignoratio elenchi, stockholm syndrom, komiske ali, etc.

Årsagen er netop tilpasning af landskabet til et forudintaget konditioneret landkort/verdensbillede, og dette må være årsag til logical fallacies i mangt og meget, her blot beskrevet med andre ord.

Sekvensen foroven viser, hvordan landskabet (virkeligheden) tilpasses til landkortet (verdensbillede, antagelser, ønsketænkning, m.m.), selvom det burde være omvendt. Ergo Stockholm-syndrom, nyttig idioti, komiske ali og andre retarderinger, der er farlige for en selv, og andre også. Sekvensen foroven er meget typisk for et bestemt segment af befolkningen, hvis tænkeevne er eroderet pga. konditionering. Hedbo er ingen undtagelse.

Knowledge is power, hvad man ikke ved, kan skade dig. Hvad man ikke ved, kan ikke skade dem (som skader dig, mens du forsvarer dem – uhyggeligt grotesk og absurd), und so weiter…..

Hvad Voltaire og andre mente med dette udsagn (‘Cherish those who seek the truth but beware of those who find it.’ ), var ikke, at sandhed om løgne ikke findes – det gør de, og de kan afsløres og bliver afsløret konstant.

Lys (sandhed) findes i mørket (løgne), og nogle har altid båret det, mens de har samtidens pile i ryggen, for derefter at få genoprejsning….

Hvis man ikke tror tror på sandhed, tror man ikke på løgn heller.

Ytringsfrihed er ikke noget arbitrært begreb som du selv kan definere efter forgodtbefindende. Ytringsfrihed er en rettighed. Og efter min mening så både kan og skal frihedsrettigheder forsvarers til punkt og prikke, fordi de netop er tilkæmpede rettigheder i demokratisk samfund og derfor hurtigt kan erodere til fordel for magthaverne. Se hertil første del af Danmarks Grundlov’s § 77: “Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene.”

Med selvcensur i ovenstående sammenhæng, mener jeg selvfølgelig, at vi i vesten er begyndt at give køb på vores ytringsfrihed, af frygt for at blive udsat for terror.

Vedrørende Bertrand Russel: “Hvis et menneske præsenteres for et faktum, som går imod dets instinkter, vil det undersøge det grundigt..” Når Bertrand Russel påstår, at ukonventionelle fakta undersøges grundigt inden de forkastes, er jeg bare ikke enig! Jeg mener at de afvises pr. automatik pga. fordomme. De er ikke genstand for nogen form for grundig undersøgelse. Der er altid en dagsorden. Her er jeg altså semantisk uenig. Ja, han har fat i noget, men jeg påstår at det står mere grelt til! “Det mindre i det mere” er fuldstændig konsistent logisk og banal matematisk mængdelære, hvortil bl.a. Bertrand Russel bidrog, så mon ikke han havde forstået den manglende kongruens imellem disse 2 påstande!

Det er derfor jeg skrev ‘i bedste fald’, men det ændrer ikke på pointen med konditioneringen, hjernevask, uddannelsesskade, autoritetstro; ‘…medmindre bevisbyrden er overvældende, vil det nægte at tro på det. Hvis det på den anden side præsenteres for noget der er i overensstemmelse med uddannelsen, massemedierne, autoriteterne, regeringen, det almene verdensbillede, vil det acceptere det uden den mindste bevisførelse.’

Det samme princip finder vi talløse udsagn – her med omvendt fortegn fra Twain:

”Statsmænd vil opfinde billige løgne, beskylde og bebrejde den nation som angribes, og mennesker vil stille sig tilfreds med disse samvittighedsdulmende falskheder. De vil omhyggeligt studere disse og nægte at undersøge ethvert modbevis; således vil de overbevise sig selv om at krigen er retfærdig, og takke Gud for den fortjente søvn man nyder, efter dette forløb af grotesk selvbedrag”
– Mark Twain

I begge tilfælde er -det konditioneringen, hjernevask, uddannelsesskade, autoritetstro som er det centrale element, med skæbnesvangre konsekvenser (Irak [wink wink], Afghanistan, Libyen, nu Syrien, next stop Iran, og med alt andet:

EVERYTHING YOU KNOW IS WRONG!

Everything is backwards.
We now live in a world where everything is upside-down

Doctors destroy health, but claim they protect it
And diseased people protect doctors anytime doctors are exposed as diseased…
You trust them…

Psychiatrists destroy the mind, but claim they sanitize it
And insane sheople sanitize psychiatrists anytime psychiatrists are exposed as insane…
You trust them…

Courts destroy justice, but claim they legitimize it
And unjust people legitimize courts anytime courts are exposed as unjust…
You trust them…

Universities destroy knowledge, but claim they preserve it
And ignorant people preserve universities anytime universities are exposed as ignorant
You trust them…

The mainstream media destroy information, but claim they propagate it
And disinformed people propagatemainstream media anytime mainstream media are exposed as disinformers…
You trust them…

Scientists destroy truth, but claim they seek it
And untruthful people seek science anytime scientists are exposed as untruthful…
You trust them…

Banks destroy the economy, but claim they enrich it
And impoverished people enrich banks anytime banks are exposed as impoverishers
You trust them…

Governments destroy freedom, but claim they defend it
And imprisoned people defend governments anytime governments are exposed as imprisoners…
You trust them…

Religions destroy spirituality, but claim they save it
And unspiritual people save religions anytime religions are exposed as unspiritual…
You trust them…

And now when we see it…we can undo it!

http://paradigmet.blogspot.dk/2014/05/everything-you-know-is-wrong.html
______________________

The prisoner returns to the cave, to inform the other prisoners of his findings.
They do not believe him and threaten to kill him if he tries to set them free.
– on Plato’s Cave and Socrates

We are accustomed to use our eyes only with the memory of what other people before us have thought about the object we are looking at.
– Guy de Maupassant

‘The mass psychology of accepting information indiscriminately, of giving prompt mass obedience to imposed limitations of personal liberty, without due understanding of the underlying reasons, and the consequent blind following of leaders, will only come to an end through the intelligent fostering of individual recognition of selfhood and the assertions of the individual as he seeks to express his own ideas.’
– Alice Bailey

‘The real hopeless victims of mental illness are to be found among those who appear to be most normal. Many of them are normal because they are so well adjusted to our mode of existence, because their human voice has been silenced so early in their lives, that they do not even struggle or suffer or develop symptoms as the neurotic does.” They are normal not in what may be called the absolute sense of the word; they are normal only in relation to a profoundly abnormal society. Their perfect adjustment to that abnormal society is a measure of their mental sickness. These millions of abnormally normal people, living without fuss in a society to which, if they were fully human beings, they ought not to be adjusted.’
– Aldous Huxley – Brave New World Revisited

Happy slaves are the bitterest enemies of freedom
– Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach

I freed a thousand slaves I could have freed a thousand more if only they knew they were slaves
– Harriet Tubman

‘The ultimate tyranny in a society is not control by martial law. It is control by the psychological manipulation of consciousness, through which reality is defined so that those who exist within it do not even realize that they are in prison. They do not even realize that there is something outside of where they exist.’
– ‘Bringers of the Dawn’

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.
– Krishnamurti

Historically, the most terrible things – war, genocide, and slavery – have resulted not from disobedience, but from obedience.
– Howard Zinn

‘All this was inspired by the principle–which is quite true within itself–that in the big lie there is always a certain force of credibility; because the broad masses of a nation are always more easily corrupted in the deeper strata of their emotional nature than consciously or voluntarily; and thus in the primitive simplicity of their minds they more readily fall victims to the big lie than the small lie, since they themselves often tell small lies in little matters but would be ashamed to resort to large-scale falsehoods. It would never come into their heads to fabricate colossal untruths, and they would not believe that others could have the impudence to distort the truth so infamously. Even though the facts which prove this to be so may be brought clearly to their minds, they will still doubt and waver and will continue to think that there may be some other explanation.’
– Adolf Hitler, Mein Kampf

We live now in an era where normal values have been displaced. The good is called bad, the bad – good.
– Anna Politkovskaya.

The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.
– Bertrand Russell

‘The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity.’
– Yeats

‘The powers that be not only try to control events, but they try to control our memory and understanding of these events, which is part of controlling the events themselves.’
– Michael Parenti.

‘The struggle of freedom against tyranny is the struggle of memory against forgetting.’
– Milan Kundera.

‘We laugh at sheep because sheep just follow the one in front. We humans have out-sheeped the sheep, because at least the sheep need a sheep dog to keep them in line. Humans keep each other in line.’
– David Icke

Science is the belief in the ignorance of experts
– Richard Feynman

Men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education
– Bertrand Russell

Education is a system of imposed ignorance
– Noam Chomsky

The only thing that interferes with my learning is my education
– Einstein

Strange as it seems, one meets independent thinking today only in the few people who have not been to school much
-Rudolf Steiner

‘Puzzlement and doubt are, however, already crimes in the totalitarian state. The mind that is open for questions is open for dissent. In the totalitarian regime the doubting, inquisitive, and imaginative mind has to be suppressed. The totalitarian slave is only allowed to memorize, to salivate when the bell rings.’
– Joost A. M. Meerloo: The Rape of The Mind.

‘To governments that control with fear, the truth is the enemy of the state. Propaganda, censorship, and mass mind control produce homogenized thinking conforming to the will of the Controllers.’
– Tarra Light: Angel of Auschwitz: A Spiritual Memoir of Forgiveness & Healing

‘All the power and policy of man cannot continue a system long after its truth has ceased to be acknowledged, or an establishment long after it has ceased to contribute to utility. It is equally vain, as to expect to preserve a tree, whose roots are cut away. It may look as green and flourishing as before for a short time, but its sentence is passed, its principle of life is gone, and death is already within it.’
– Anna Letitia Barbauld

‘Anyone who shirks the labors, sacrifices, and dangers that his people must undergo is a coward. But no less a coward and traitor is the man who betrays the principles of thought to material interests, who, for example, is willing to let the holders of power decide how much is two times two. To sacrifice intellectual integrity, love of truth, the laws and methods of thought to any other interest, even that of the fatherland, is treason. When in the battle of interests and slogans the truth, like the individual, is in danger of being devalued, disfigured, and trampled under foot, our one duty is to resist and to save the truth–or rather, the striving for truth–for that is our highest article of faith.’
– Hermann Hesse: Reflections

‘There are two parts to the human dilemma. One is the belief that the end justifies the means. That push-button philosophy, that deliberate deafness to suffering, has become the monster in the war machine. The other is the betrayal of the human spirit: the assertion of dogma that closes the mind, and turns a nation, a civilization, into a regiment of ghosts–obedient ghosts or tortured ghosts.’
– Jacob Bronowski.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.