Jyllands-Posten bagvasker måske den tidligere FE-ansatte Major Frank Søholm Grevil i et forsøg på svække hans troværdighed i offentligheden. Måske tænker Regeringen og FE sådan her: “Hvis vi ikke kan få Major Frank Søholm Grevil til at forsvinde som den irakiske general, så må vi i det mindste slå hans omdømme ihjel”. Karaktermord er en effektiv måde at myrde sin modstander på i offentligheden. Hvad skal man gøre når ens ry og røgte er ødelagt? Holde sin kæft i fremtiden? Eller bare acceptere sin skæbne? Det er som taget ud af en dårlig amerikansk politisk thriller eller som taget ud af den amerikanske valgkampagne. Jeg synes at der er nogen som burde få røde ører på Jyllands-Posten. Hvad har Frank Grevil’s nabofejde eller dårlige spøg med sin nabo i 1990 at gøre med noget som helst? Såfremt Frank Grevil har brudt sin tavshedspligt hos FE så skal han straffes af domstolene. Men det kan ikke være rimeligt at Frank Grevil skal finde sig i at få endevendt sit privatliv i Jyllands-Postens gabestok. Artiklen om Frank Grevils nabostridigheder offentliggøres sammen med referencer til FE-sagen på JP’s website. Selv om der måske ikke er tale om ulovlig bagvaskelse, så er Jyllands-Postens fremfærd over for Frank Grevil efter min vurdering i det mindste næppe i overensstemmelse med god presseetik. Og spørgsmålet er om ikke Frank Grevil skulle lade sin advokat og senere domstolene kigge på sagen? Links: Rigspolitichef skal undersøge læk i Grevil-sag Politiken 26. april 2004 Folkehelten blev smudset til Berlingske 19. april 2004 Kamp om troværdighed i FE-sag Politiken 19. april 2004 Fortidens synder graves frem i FE-sag JP 18. april 2004 FE-mand fyret efter misbrug JP 18. april 2004 FE-mand bestilte falsk dødsannonce JP 17. april 2004 Baggrundsartikler: Skal alle personlige svagheder og dumheder frem? CFJE 22. april 2004 Farlige forbindelser Berlingske 18. april 2004 Besvarelse af spørgsmål nr. 47 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del – bilag 41) Vejledende regler for god presseskik Pressenævnet Redaktør dømt for at offentliggøre irrelevante oplysninger om private forhold fra et retsmøde CFJE Mediejura Hvornår er det berettiget at offentliggøre private forhold? CFJE Mediejura Hvad hører til privatlivet? CFJE Mediejura Begrænsninger i menneskerettighederne menneskeret.dk Freds- og ærekrænkelser Straffelovrådets betænkning

Jyllands-Posten bagvasker måske den tidligere FE-ansatte Major Frank Søholm Grevil i et forsøg på svække hans troværdighed i offentligheden.

Måske tænker Regeringen og FE sådan her: “Hvis vi ikke kan få Major Frank Søholm Grevil til at forsvinde som den irakiske general, så må vi i det mindste slå hans omdømme ihjel”.

Karaktermord er en effektiv måde at myrde sin modstander på i offentligheden. Hvad skal man gøre når ens ry og røgte er ødelagt? Holde sin kæft i fremtiden? Eller bare acceptere sin skæbne?

Det er som taget ud af en dårlig amerikansk politisk thriller eller som taget ud af den amerikanske valgkampagne.

Jeg synes at der er nogen som burde få røde ører på Jyllands-Posten. Hvad har Frank Grevil’s nabofejde eller dårlige spøg med sin nabo i 1990 at gøre med noget som helst? Såfremt Frank Grevil har brudt sin tavshedspligt hos FE så skal han straffes af domstolene. Men det kan ikke være rimeligt at Frank Grevil skal finde sig i at få endevendt sit privatliv i Jyllands-Postens gabestok.

Artiklen om Frank Grevils nabostridigheder offentliggøres sammen med referencer til FE-sagen på JP’s website.

Selv om der måske ikke er tale om ulovlig bagvaskelse, så er Jyllands-Postens fremfærd over for Frank Grevil efter min vurdering i det mindste næppe i overensstemmelse med god presseetik. Og spørgsmålet er om ikke Frank Grevil skulle lade sin advokat og senere domstolene kigge på sagen?

Links:
Rigspolitichef skal undersøge læk i Grevil-sag Politiken 26. april 2004
Folkehelten blev smudset til Berlingske 19. april 2004
Kamp om troværdighed i FE-sag Politiken 19. april 2004
Fortidens synder graves frem i FE-sag JP 18. april 2004
FE-mand fyret efter misbrug JP 18. april 2004
FE-mand bestilte falsk dødsannonce JP 17. april 2004

Baggrundsartikler:
Skal alle personlige svagheder og dumheder frem? CFJE 22. april 2004
Farlige forbindelser Berlingske 18. april 2004
Besvarelse af spørgsmål nr. 47 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del – bilag 41)
Vejledende regler for god presseskik
Pressenævnet
Redaktør dømt for at offentliggøre irrelevante oplysninger om private forhold fra et retsmøde CFJE Mediejura
Hvornår er det berettiget at offentliggøre private forhold? CFJE Mediejura
Hvad hører til privatlivet? CFJE Mediejura
Begrænsninger i menneskerettighederne menneskeret.dk
Freds- og ærekrænkelser Straffelovrådets betænkning

Så kom der endnu en lille kornfed høne ind i gården. Selv om vi i Europa i vores opblæsthed bilder os noget andet ind, så har de ny-konservative ideologer i USA ret, når de beskedent antyder at Europa er uden reel indflydelse på verdens gang. I Europa er vi ikke meget klogere end den stupide hane, der forsøger at rede hønse fra ræven i hønsegården, ved puste fjerne op.

Det virker som at vi i Europa i vores handlingslammelse, kun synes at det er rimeligt og bedst for alle i verden, at amerikanerne som udgør mindre end 5 % af verdens befolkning, i friheden, demokratiets og filantropiens navn bestemmer det hele. Det er en naivitet som grænser til stupiditet.

De ny-konservatives ideolog Robert Kagan udstiller uden omsvøb Europa og europæerne i det anerkendte udenrigspolitiske tidsskrift Foreign Affairs.org marts/april 2004. Vi er faldet sammen om sig selv. Vi er politisk svage i Europa. Vi er nærmest naragtige i vores tro på indflydelse på den storpolitiske scene.

Efter min vurdering er det tydeligt at Robert Kagan ingen dybtgående respekt har for FN heller. Og dog kan det tåbelige FN virke som olie på vandene for at dæmpe en utilfreds verdens opinion. De små stater i kejserriget skal have lidt gøgl og en bid kage til TV showet “Sådan napper vi en lille olierige stat i mellemøsten”. Robert Kagan er næsten befriende oprigtig i sin hovne og machiavelliske magtideologi.

Det virker på mig som om at Robert Kagan kun kan bekymres når USA’s magt og dominans i verden trues. På en eller anden perfid måde er rå magt og styrke ærligt i sit udtryk på trods af masken af forloren frihed, humanisme og demokrati. Det er tankevækkende at slet skjult maskepi ikke får os til at reagere sammen i EU.

Hvilken rolle skal FN spille i Irak? Jeg synes at der er mange problematiske forhold og spørgsmål som melder sig og trænger sig på med styrke.

Det stærkeste argument som taler for et hurtigt og mere bredt FN engagement, er hensynet til den irakiske befolkning. Og det er også det argument som USA og koalitionen bruger i sit forsøg på at genoplive FN fra sin tornerosesøvn.

Den danske udenrigsminister, Per Stig Møller, citeres i denne sammenhæng i Politiken for følgende snedige udtalelse: “Hvis vi ønsker, at dette skal være verdenssamfundets opgave, så er det også vigtigt, at man ikke overlader det hele til USA”. Der er dog næppe tale om et reelt udenrigspolitisk kursskifte i forhold til USA og en styrkelse af udenrigspolitikken i EU.

Udviklingen i Irak tyder på at det let kan blive særdeles uheldsvangert for FN at overtage oprydningen efter de allierede styrkes hærgen i Irak.

Irak skal på fode igen. Men hvordan gøres det bedst muligt?

Kan det overhovedet lade sig gøre at komme ude fra og trække demokrati ned over det traditionelle irakiske stammesamfund? Hvis flertallet af irakerne gerne vil have en styreform, hvor islamisk lov og religion ikke er adskilt fra det politiske liv, tilkommer det så nogen at blande sig i dette? Hvad sker der hvis irakerne ikke vil acceptere de 14-15 påtænkte faste Amerikanske militærbaser i landet? Når besættelsesmagten, udover at hjælpe med genopbygningen i Irak, gør sine langvarige økonomiske og strategiske interesser gældende i Irak, er det så uden videre i orden?

Efter min vurdering skal FN skal passe på med legitimere USA og koalitionens besættelse af Irak. Hvorfor? Fordi staternes enegang svækker FN – og dybest set fører tilbage til anarki og kaos.

Ægte frihed, velstand og demokrati i verden må nødvendigvis indbefatte alle verdens lande.

Men måske er det i virkeligheden fint at United Fox Inc. bider hovedet af hanen og løber med alle hønse én efter en. Eller måske gør resten af verden sig selv en bjørnetjeneste ved at lade ræven gå løs i hønsegården.

’USA udvider NATO ihjel’ Information 18. april 2004
EU-vrede over Per Stig Møllers »moralprædiken« Politiken 17. april 2004

Baggrundsartikler:
America’s Crisis of Legitimacy foreignaffairs.org marts/april 2004
Europa’s afmagt – USA’s magt rabarber.dk 29. januar 2004
The Military-Industrial-Think Tank Complex Multinational MONITOR jan/feb 2003
Split og Vind eller Tudefjæs rabarber.dk 22. oktober 2003

Så kom der endnu en lille kornfed høne ind i gården. Selv om vi i Europa i vores opblæsthed bilder os noget andet ind, så har de ny-konservative ideologer i USA ret, når de beskedent antyder at Europa er uden reel indflydelse på verdens gang. I Europa er vi ikke meget klogere end den stupide hane, der forsøger at rede hønse fra ræven i hønsegården, ved puste fjerne op.

Det virker som at vi i Europa i vores handlingslammelse, kun synes at det er rimeligt og bedst for alle i verden, at amerikanerne som udgør mindre end 5 % af verdens befolkning, i friheden, demokratiets og filantropiens navn bestemmer det hele. Det er en naivitet som grænser til stupiditet.

De ny-konservatives ideolog Robert Kagan udstiller uden omsvøb Europa og europæerne i det anerkendte udenrigspolitiske tidsskrift Foreign Affairs.org marts/april 2004. Vi er faldet sammen om sig selv. Vi er politisk svage i Europa. Vi er nærmest naragtige i vores tro på indflydelse på den storpolitiske scene.

Efter min vurdering er det tydeligt at Robert Kagan ingen dybtgående respekt har for FN heller. Og dog kan det tåbelige FN virke som olie på vandene for at dæmpe en utilfreds verdens opinion. De små stater i kejserriget skal have lidt gøgl og en bid kage til TV showet “Sådan napper vi en lille olierige stat i mellemøsten”. Robert Kagan er næsten befriende oprigtig i sin hovne og machiavelliske magtideologi.

Det virker på mig som om at Robert Kagan kun kan bekymres når USA’s magt og dominans i verden trues. På en eller anden perfid måde er rå magt og styrke ærligt i sit udtryk på trods af masken af forloren frihed, humanisme og demokrati. Det er tankevækkende at slet skjult maskepi ikke får os til at reagere sammen i EU.

Hvilken rolle skal FN spille i Irak? Jeg synes at der er mange problematiske forhold og spørgsmål som melder sig og trænger sig på med styrke.

Det stærkeste argument som taler for et hurtigt og mere bredt FN engagement, er hensynet til den irakiske befolkning. Og det er også det argument som USA og koalitionen bruger i sit forsøg på at genoplive FN fra sin tornerosesøvn.

Den danske udenrigsminister, Per Stig Møller, citeres i denne sammenhæng i Politiken for følgende snedige udtalelse: “Hvis vi ønsker, at dette skal være verdenssamfundets opgave, så er det også vigtigt, at man ikke overlader det hele til USA”. Der er dog næppe tale om et reelt udenrigspolitisk kursskifte i forhold til USA og en styrkelse af udenrigspolitikken i EU.

Udviklingen i Irak tyder på at det let kan blive særdeles uheldsvangert for FN at overtage oprydningen efter de allierede styrkes hærgen i Irak.

Irak skal på fode igen. Men hvordan gøres det bedst muligt?

Kan det overhovedet lade sig gøre at komme ude fra og trække demokrati ned over det traditionelle irakiske stammesamfund? Hvis flertallet af irakerne gerne vil have en styreform, hvor islamisk lov og religion ikke er adskilt fra det politiske liv, tilkommer det så nogen at blande sig i dette? Hvad sker der hvis irakerne ikke vil acceptere de 14-15 påtænkte faste Amerikanske militærbaser i landet? Når besættelsesmagten, udover at hjælpe med genopbygningen i Irak, gør sine langvarige økonomiske og strategiske interesser gældende i Irak, er det så uden videre i orden?

Efter min vurdering skal FN skal passe på med legitimere USA og koalitionens besættelse af Irak. Hvorfor? Fordi staternes enegang svækker FN – og dybest set fører tilbage til anarki og kaos.

Ægte frihed, velstand og demokrati i verden må nødvendigvis indbefatte alle verdens lande.

Men måske er det i virkeligheden fint at United Fox Inc. bider hovedet af hanen og løber med alle hønse én efter en. Eller måske gør resten af verden sig selv en bjørnetjeneste ved at lade ræven gå løs i hønsegården.

’USA udvider NATO ihjel’ Information 18. april 2004

EU-vrede over Per Stig Møllers »moralprædiken« Politiken 17. april 2004

Baggrundsartikler:

America’s Crisis of Legitimacy foreignaffairs.org marts/april 2004

Europa’s afmagt – USA’s magt rabarber.dk 29. januar 2004

The Military-Industrial-Think Tank Complex Multinational MONITOR jan/feb 2003

Split og Vind eller Tudefjæs rabarber.dk 22. oktober 2003

Le grand ciel est ouvert! les mystères sont morts
Devant l’Homme, debout, qui croise ses bras forts
Dans l’immense splendeur de la riche nature!
Il chante… et le bois chante, et le fleuve murmure
Un chant plein de bonheur qui monte vers le jour! …
– C’est la Rédemption! c’est l’amour! c’est l’amour!…

Citat fra
SOLEIL ET CHAIR af den store franske poetiske symbolist Arthur Rimbaud

Le grand ciel est ouvert! les mystères sont morts

Devant l’Homme, debout, qui croise ses bras forts

Dans l’immense splendeur de la riche nature!

Il chante… et le bois chante, et le fleuve murmure

Un chant plein de bonheur qui monte vers le jour! …

– C’est la Rédemption! c’est l’amour! c’est l’amour!…

Citat fra SOLEIL ET CHAIR af den store franske poetiske symbolist Arthur Rimbaud

Held in the Landstingsal at the Danish Parliament on April 15th, 2004 Grundlovskomitéen 2003

The english and danish speeches from the hearing can be heard with Windows Media Player. Click “Læs mere” below to listen to the sound files.

Morning Session (English)

Introduction
 
Hans-Christof von Sponeck
Former UN Assistant General Secretary and Humanitarian Coordinator
in Iraq (1998 – 2000)

Abdel Bari Atwan
Editor of Al Quds newspaper

Jan Øberg
Director, International Foundation for Peace and Future Research

Ray McGovern
Former CIA analyst and advisor to George Bush sr., member of Veteran Intelligence Professionals for Sanity

Katharine Gun
Former employee at the GCHQ (and whistle-blower)
 
Afternoon Session (Danish)

Lars Erslev Andersen
Seniorforsker i terror og sikkerhed

Henning Koch
Prof., dr. jur.

Bjørn Elmquist
Advokat, tidl. MF

Thomas Dyhr
Jurist, speciale om folkeretten og Irakkrigen.

Den “rigtige” Irak høring i Folketinget 15. april 2004 rabarber.dk 2. april 2004

Held in the Landstingsal at the Danish Parliament on April 15th, 2004 Grundlovskomitéen 2003

The english and danish speeches from the hearing can be heard with Windows Media Player. Click “Læs mere” below to listen to the sound files.

Morning Session (English)

Introduction

 

Hans-Christof von Sponeck

Former UN Assistant General Secretary and Humanitarian Coordinator

in Iraq (1998 – 2000)

Abdel Bari Atwan

Editor of Al Quds newspaper

Jan Øberg

Director, International Foundation for Peace and Future Research

Ray McGovern

Former CIA analyst and advisor to George Bush sr., member of Veteran Intelligence Professionals for Sanity

Katharine Gun

Former employee at the GCHQ (and whistle-blower)

 

Afternoon Session (Danish)

Lars Erslev Andersen

Seniorforsker i terror og sikkerhed

Henning Koch

Prof., dr. jur.

Bjørn Elmquist

Advokat, tidl. MF

Thomas Dyhr

Jurist, speciale om folkeretten og Irakkrigen.

Den “rigtige” Irak høring i Folketinget 15. april 2004 rabarber.dk 2. april 2004