Kategorier
Nyheder Politik

er-den-finansielle-branche-bare-pilradden

Der er storvask i den amerikanske forretningsverden. Nu er det forsikringsbranchen som står for tur. ” Den internationale forsikringsverden er i dyb chok efter de seneste sigtelser fra New Yorks statsanklager om fusk, fup og snyd.” ifølge borsen.dk.

Det er ikke kun i forsikringsbranchen at der er den slags problemer imellem kunden og rådgiverens lommer. Generelt er det ofte fristende for en finansiel rådgiver at tænke mere på sit eget provenu end på kundens interesser. Disse problemer kendes f.eks. fra ejendomsmæglerbranchen og bankverden. Ejendomsmæglers provenu afhænger af salgsprisen, og han er derfor alt andet end købers mand. Din bankrådgiver er ligeledes i en salgs situation, hvor han sigter efter at udvide bankens engagement med dig. Rådgiveren tænker selvfølgelig på sin kommission og sine salgsmål. Grænsen imellem loyal og illoyal kunderådgivning og sund forretning er hårfin.

Efter min meningen er konkurrencen imellem de forskellige aktører ikke en tilstrækkelig effektiv regulator. Det er ofte meget svært, næsten grænsende til det umulige af sammenligne de forskellige finansielle produkter i f.eks. bank og forsikringsbranchen, hvilket jo er en af de grundlæggende forudsætninger for en effektiv konkurrence. Desuden har de store spillere på de finansielle markeder ofte en form for defacto monopol alene i kraft af deres størrelse, hvilket også sætter konkurrencen ud af kraft. Gebyrjunglen er bl.a. til for at tappe kunden for penge, fordi der ikke længere nødvendigvis er i direkte sammenhæng mellem gebyr og omkostning, men den eksisterer så sandelig også ofte for at straffe kunden, hvis han skulle finde på at søge andre græsgange. Det er nemlig ofte dyrt at opsige et engagement eller anden aftale inden for en rimelig frist. Desuden minder indretningen af markedet ofte om en form for stiltiende kartel imellem de største aktører.

Det er efter min vurdering i langt højre grad nødvendigt med en bidsk vagthund til at holde øje med de store finansielle aktører end hvad tilfældet er i dag. Jeg er ikke imponeret af det offentliges evne og vilje på dette område. Konkurrencemyndighederne har ikke den magt, ressourcer og politiske opbakning som er nødvendig for at komme uhyret til livs. Der er i stort omfang ikke tale om en reel og fri konkurrence på de finansielle områder i Danmark efter min bedste overbevisning.

I USA er problemerne ofte mere groteske end i Danmark, men når man endelig tager fat fra det offentliges side, så bliver der heller ikke lagt fingre imellem, hvilket er mere end hvad man kan sige om de danske forhold. Den amerikanske statsanklager Eliot Spitzer har ry for at tage hårdt fat. Tidligere har han taget fat i sager hvor ledelse og bestyrelse i store amerikanske firmaer malkede småinvestorer for alle deres penge. Det kunne vi lære noget af i Danmark. Den danske forsikringsverden er næppe nogen fuldstændig duks i forhold til sine rødder i Amerika.

Mobilkontrakter er volapyk Politiken 7. november 2004
Tam lov skal stække monopoler Politiken 27. oktober 2004
Banker låner penge ud som aldrig før Berlingske 18. oktober 2004

Forsikringsverdenen i dyb chok efter anklager borsen.dk 17. oktober 2004

Corruption probe hits US insurers BBC 15. oktober 2004
Spitzer: Insurance scheme rigged bids usatoday.com 14. oktober 2004
Office of NYS Attorney General Eliot Spitzer
Eliot Spitzer wikipedia.org
Konkurrencestyrelsen www.ks.dk
Finanstilsynet www.ftnet.dk
Forbrugerrådet www.fbr.dk

Af Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi