Categories
Irak Politik Videnskab

irak-krigen-og-folkeretten-som-forsvandt-for-kun-at-dukke-op-igen

Animus revertendi – åndens tilbagevenden. Slaget om Irak i juridiske kredse i Danmark er tilsyneladende først lige begyndt. Først er der lys og ingen ko på isen når man går i krig, bagefter slukkes lyset noget for krigens advokater. Disse artikler er dog alle oplysende for dem som søger sandheden imellem statuer af generaler, ministre og præsidenter.

Irak-krigen i folkerettens lys Lektor Ole Spiermann, Københavns Universitet, Juristen nr. 1, 2004
Irakkrigen og FN-Pagten Lektor Jens Elo Rytter, Københavns Universitet, Juristen nr. 3, 2004
Irakkrigen i folkerettens skygge Cand.jur. Lise-Lotte Skovsager Gümoes, Juristen nr. 3, 2004

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi