Categories
Irak Nyheder Politik

en-ulovlig-krig-i-irak-siger-fns-koffi-annan

FN’s Generalsekretær , Koffi Annan, har i dag over for offentligheden i direkte og utvetydige vendinger udtalt, at krigen mod Irak var ulovlig ifølge FN’s charter. FN’s Generalsekretær lægger vægt på at USA og Storbritannien ikke fik Sikkerhedsrådets godkendelse igennem en ny nødvendig resolution.

Man kan så spørge hvilken betydning en sådan en efterfølgende udtalelse fra Koffi Annan har. Den ændrer jo ikke på det skete eller den nuværende situation. FN har efterfølgende stillet sig til rådighed i forbindelse med sikkerheden og genopbygningen af Irak. Det er i den forbindelse værd at bemærke at FN på intet tidspunkt har godkendt den af USA ledede intervention i Irak, i modsætning til interventionen i det tidligere Jugoslavien, som efterfølgende blev godkendt af FN’s Sikkerhedsråd.

Efter min vurdering er der tale om et meget vigtigt udenrigspolitisk signal, som politikere verden over gør klogt i at tage ad notam. Verdenssamfundet vil og må ikke acceptere at enkeltlande foretager selvtægt efter forgodtbefindende; uanset i hvor god en ret disse lande selv synes at være i. En generel accept af en politik i FN og en ny retsorden som giver enkelte lande særlige privilegier til retshåndhævelse uden om Sikkerhedsrådet vil betyde en helt uholdbar situation. Det vil på ganske kort sigt fuldstændig underminere alt hvad FN står for. Og dette vil næppe være i Danmarks interesse. I dansk udenrigspolitik fremføres Danmarks fulde tilslutning og opbakning til FN fra både Regering og opposition.

Der er heller ingen tvivl om at udtalelser fra FN’s Generalsekretær tillægges væsentlig juridisk betydning i forbindelse med fortolkninger af FN traktaten og Sikkerhedsrådets bestemmelser.

USA og koalitionen har ved flere lejligheder måtte indse at vigtigheden af FN’s støtte. Ligesom USA også på egen hånd har måtte sande at de hverken økonomisk eller militært har mulighed for påtage sig rollen som verdens politibetjent . Der er med andre ord brug for FN i en usikker verden.

Samlet må Koffi Annan’s udtalelse nødvendigvis mane til forsigtighed og eftertanke i det internationale samfund.

Finland kritiserer dansk støtte til Irak-krig Politiken 22. september 2004
Annan: Menneskeretten er taberen i krigen mod terror Politiken 21. september 2004
Bush forsvarer krigen i Irak Politiken 21. september 2004

Ellemann: Helveg årsag til faldende Irak-tilslutning Politiken 21. september 2004
SF: Bush, Blair og Fogh har et forklaringsproblem Politiken 17. september 2004
USA: Irak havde ikke masseødelæggelsesvåben Politiken 17. september 2004
U.S. Weapons Inspector: Iraq Had No WMD New York Times 17. september 2004

Annan: Irak-invasion var ulovlig DR 16. september 2004
Kofi Annan: Irak-krigen var ulovlig Politiken 16. september 2004
S og V: Annans udtalelse ændrer intet DR 16. september 2004

Iraq war allies lash out at Annan BBC 16. september 2004
The arguments over the invasion’s legality live on BBC (.ram realPlayer) Alex Bushill BBC 16. september 2004

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi