Categories
Irak Nyheder

en-mand-af-abenbar-almen-interesse-frank-grevil

Det store spørgsmål i Landsretten er selvfølgelig om Frank Grevil’s handlinger i forbindelse med offentliggørelsen af FE’s trusselsvurderinger af Irak’s påståede besiddelse af masseødelæggelsesvåben er af tilstrækkelig åbenbar almen interesse til at være en lovlig undskyldning.

Er det af åbenbar almen interesse at efterretningsgrundlaget for at sende landet i krig ikke var så skråsikkert som Regeringen fremlagde det over for Folketinget og befolkningen?

Er det af åbenbar almen interesse at Danmark ikke havde tilstrækkeligt klart efterretningsgrundlag til at gå i krig mod Irak? ( Er det af relevans for offentligheden at vide at FE uden videre overtager de allieredes krigsargumentation i en “ready made” form af USA og England uden kritisk brug af andre kilder eller anden verificering?)

Jeg synes at det er rigtigt og modigt af Frank Grevil på det pågældende tidspunkt at vælge at informere offentligheden mere nuanceret om FE’s meget usikre grundlag og stærkt tvivlsomme arbejdsmetoder i forbindelse med trusselsvurderingerne af Irak før krigens udbrud.

At sende landet i krig er en særdeles alvorlig sag, som der ikke skal tages let på, eftersom krigsdeltagelse har grave konsekvenser på mange planer i samfundet. Det koster at deltage i en angrebskrig i længere tid. Prisen på olie er steget betydeligt i forhold til før krigen. Urimelige tortursager er opstået i kølvandet på krigen. Danmark er nu i kraft af krigen en oplagt måltavle for gengældelsesterror.

At forsvare landet mod en angribende fjende er en sag. Men at sende Danmark ind i en angribskrig mod et andet fjerntliggende land uden rimelig og lovlig grund er en helt anden og for folkestyret fuldstændig uacceptabel sag.

Efter min vurdering har Frank Grevil uanset sine personlige motiver handlet i åbenbar almen interesse.

Frank Grevil reagerer tilsyneladende bl.a. fordi der er et betydeligt misforhold imellem de trusselsvuderinger af Irak, som han selv har siddet og arbejdet med, og deres udlægning af Regeringen i medierne.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen og Udenrigsminister Per Stig Møller er begge ude med bastante og skråsikre udtalelser før krigen om Iraks påståede besiddelse af masseødelæggelsesvåben. Hvor har de disse skråsikre informationer fra hvis ikke fra FE?

Selv om man tager den generelle usikkerhed i betragtning, som FE’s trusselsvurderinger normalt vil være behæftet med i en tilsvarende situation, synes de konkrete trusselsvurderingerne fra FE, om Iraks besiddelse af masseødelæggelsesvåben at være mere end utilstrækkelige. Tilbage står det klare indtryk at FE faktisk ikke anede hvad de talte om for så vidt angår Iraks besiddelse af masseødelæggelsesvåben.

Er det af åbenbar almen interesse at vide at FE ikke aner hvad de taler om og at Regeringen groft fordrejer de hemmelige trusselsvurderingers spinkle konklusioner i sit eget politiske spil?

Er det af åbenbar almen interesse at offentligheden får kendskab til beslutningsgrundlaget for at sende Danmark i krig? I mit inderste sjælekammer føler jeg at det er i åbenbar almen interesse for befolkningen og folkestyret i Danmark at vide at beslutninger om at sende landet i krig foregår på et tilstrækkeligt oplyst grundlag i overensstemmelse med grundlæggende danske demokratiske spilleregler, værdier og traditioner.

Magtfordrejning og ansvarforflygtigelse er fy ord som alle borgere, embedsmænd, politikere og dommere bør komme i hu.

Det må ikke være muligt for hverken embedsmænd eller politikere at tabe ansvaret for en korrekt sagsbehandling imellem departementer og ministerier. Beslutninger skal altid søges foretaget på det mest sandfærdige og oplyste grundlag.

Blev Folketinget ordentlig informeret om det stærkt tvivlsomme juridiske grundlag for krigen? Blev Folketinget ordentlig informeret om FE’s faktiske viden om Iraks besiddelse af masseødelæggelsesvåben? Blev der for foretaget en rimelig og loyal vurdering af FE’s trusselsvurderinger af Irak som der er saglig dækning for i informereingen af Folketinget? Bidrog Regering og embedsværk tilstrækkelig loyalt og sandfærdigt i oplysningen af Folketinget?

Eller var der i virkeligheden tale om en ren politisk anretning, hvor der blev lagt de “normale” politiske forventninger (tilstrækkelige pres) på embedsværket til at komme med Regeringens forhåndsløsning – et spil for galleriet!? Således at FE’s ledelse skånsomt tilpassede sin retorik til Regeringen, ligesom Regeringen tilpassede sin over for Foletinget som skulle sælges en krig til “alles bedste”!? Er det det som man forstår ved loyal og sandfærdig informering af Folketinget i en sag om Danmarks deltagelse i en angrebskrig?

Fakta er at Irak ikke besad nogen masseødelæggelsesvåben og var 10 år fra kunne det, hvilket bl.a. USA efterretningstjeneste har måtte indrømme på baggrund af deres egne økonomiske analyser af Iraks økonomi under Saddam Hussein.

Udenrigsministeriet og Regeringen undlod at informere Folketinget om det mildest talt kontroversielle juridiske grundlag. FN’s generalsekretær Koffi Annan har kaldt krigen mod Irak direkte ulovlig, hvilket ikke kom bag på flertalet af internationale jurister i ind- og udland, men kun kom bag på Regeringen og det danske embedsværk.

Den magen virak og efterfølgende diskussion i Folketing og medier af grundlaget for Danmarks deltagelse i krigen mod Irak synes at tale sit eget tydlige sprog.

Opfølgning:
Fond klar med penge til Grevil Politiken 23. september 2005
Venstre: Udeluk Grevil fra debatmøde JP. 23. september 2005
‘Min samvittighed er i orden’ Information 17. september 2005
Grevil i retten: Jeg er stolt Berlingske 16. september 2005
Anklager: Offentligheden vandt intet ved Grevil-sag Politiken 16. september 2005
Grevil-sagen kan ende med frifindelse Information 15. september 2005
Hvorfor en Grevil-sag? Information 14. september 2005

Links:
Ingen hemmelige Irak-papirer på bordet i Grevil-sagen Berlingske 14. sepetember 2005
Grevil var ikke FE’s eneste muldvarp Politiken 14. september 2005
Grevil for landsretten i dag Politiken 12. september 2005
Intet hemmeligt i Grevils lækkede rapporter Politiken 12. september 2005
Grevil-sag styrer mod lukkede døre Politiken 12. september 2005
Villy Søvndal vigtig brik i Grevils forsvar Berlingske 11. september 2005
FE vil forfølge nye Grevil-afsløringer Politiken 9. september 2005
Anklager overvejer ny sag mod Frank Grevil Politiken 8. september 2005
FE har lært af Irak-krigen Information 8. september 2005
Landsretten kasserer Grevil-vidner Information 1. september 2005

Tidligere:
Fængsel til Grevil rabarber.dk 30. november 2004

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi

1 reply on “en-mand-af-abenbar-almen-interesse-frank-grevil”

Lukket for kommentarer.