Categories
Irak Videnskab

retssag-om-danmarks-deltagelse-i-irakkrigen

Sagen er af stor vigtighed for Danmarks fremtidige deltagelse i krigshandlinger i udlandet.

Grundlovens § 19, stk. 2 siger følgende om Danmarks muligheder for at deltage i en angrebskrig: Bortset fra forsvar mod væbnet angreb på riget eller danske styrker kan kongen ikke uden folketingets samtykke anvende militære magtmidler mod nogen fremmed stat.

Der er mange ubesvarede spørgsmål i forbindelse med Danmarks deltagelse i krigen mod Irak.

I forbindelse med anlæggelse af retssagen bliver det i første omgang interessant at se om retten vurderer om sagsøgerne har den fornødne søgsmålskompetance i modsat fald afvises sagen. Sagsøgerne skal have en retlig interesse i sagens afgørelse ved retten.

Sagen skal som udgangspunkt have en konkret individuel betydning for hver enkelt sagsøger. En dansk soldat udstationeret ved fronten i Irak er f.eks. et godt eksempel eftersom krigens betydning må siges at have meget direkte konsekvenser for ham, men også andre personer må kunne komme på tale. Højesteret har i nyere tid, f.eks. i forbindelse med sagerne om EU, udvist en liberal fortolkning af begrebet, hvilket taler for en antagelse af sagen.

Opfølgning:
Grundlovssag om krig trækker ud Politiken 4. august 2006

Links:
Opgøret om Irak rykker nærmere Berlingske 13. oktober 2005
Ulovlig krig Politiken 12. oktober 2005
Per Stig afviser, at regeringen har brudt loven i Irak-krig Politiken 11. oktober 2005
Politikere, forfattere og journalister bag anmeldelse af Irak-krig Politiken 11. oktober 2005
Danskere slæber den danske stat i retten for Irak-krig Politiken 10. oktober 2005

Baggrund:
Grundlovskomitéen Sagsøger og Stævning
Retlig interesse retssal.dk 7. september 2004
Det Hvide Hus i infight om Plamegate Berlingske 13. oktober 2005

Categories
Irak

doslashde-irakere-dr%c3%a6bt-af-danske-soldater-uden-betydning

Hvorfor er det lige at sandheden har så svært ved at finde frem til Folketinget og offentligheden helt konsekvent i forbindelse med krigen i Irak.

Ifølge Politiken sagde hjemvendte soldater til Jydske Vestkysten:
“Offentligheden har fået et alt for positivt billede af situationen i Irak”

Danske soldater har været impliceret i 169 skudepisoder og har såret 23 og dræbt 12 civile irakere.

Hvornår var det lige at folketinget og offentligheden blev underrettet denne udviklingen i Irak?

Måske har den danske Regering det ligesom chefen i Irak amerikanske Paul Bremmer, at når allierede soldater myrder løs på irakerne, så er det bare ikke lige noget man holder tal på!

Links:
Kritikere: Rosenrødt billede af Irakkrig Politiken 13. oktober 2004
Rambo-soldater dukker op i Irak Jydske Vestkysten 13. oktober 2005