Categories
Politik

hvem-er-jp

Jyllandspostens David Gress stiller spørgsmålet “Hvem er amerikanerne?” i en meget lang tankevækkende essay lignende artikel med baggrund i Samuel P. Huntingtons ny bog “WHO ARE WE?” Det vil jeg også gerne vide; altså hvem amerikanerne er? Men måske er spørgsmålet i virkeligheden: “Hvem er Jyllandsposten?”

Der findes vel næppe et bedre eksempel på en multietnisk succes. USA var de fattige og udstødtes land. Historisk kom indvandrerne fra alle verdens hjørner til USA for at skabe et nyt liv. USA udgøres af et sandt fyrværkeri af forskellige kulturer. Og mon ikke drivkraften i USA netop bør tilskrives denne diversitet af skaberånd!

Er den progressive Samuel P. Huntington ikke bare blevet en gammel mand som føler at verden falder sammen omkring ham? Og bruger Jyllandsposten ikke bare Samuel P. Huntington som et påskud til at hælde benzin på de primitive forestillinger om frygten for det fremmede? Tanken er jo nærliggende med JP’s journalistiske linie, hvor de fremmede i form af asylansøgere og indvandrerne ses som 1. kolonne før Danmarks knæfald for Islam.

Hvem er amerikanerne? JP 12. august 2004

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi