Categories
Irak Nyheder Politik Videnskab

frank-grevil-for-byretten-i-fe-sagen

I dag indledtes retssagen imod Frank Grevil som lækkede FE’s Irak efterretningsreporter til Berlingske. Har Frank Grevil med sin åbenmundede udtalelser og udlevering af FE’s hemmelige trusselsvurderinger handlet i en åbenbar almeninteresse?

Dommeren skal i straffesagen tage stilling til hvorvidt Frank Grevil skal straffes efter Straffelovens § 152. Selv om dommeren i sin retlige vurdering skulle komme frem til at Frank Grevil forsærligt har brudt sin tavshedspligt efter § 152, ved som offentlig embedsmand hos FE at videregive fortrolige oplysninger til pressen, er det ikke sikkert at han kan dømmes, fordi § 152 udtrykkeligt udelukker tilfælde hvor den pågældende har handlet i en berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse.

Det må være interessant for dommeren at fastlægge hvad “en berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse” er for en retlig størrelse i denne sammenhæng.

Et andet moment må nødvendigvis være forbrydelsens grovhed. Hvor hemmelige var disse dokumenter fra FE i relation til statens sikkerhed og rigets forsvar som Frank Grevil videregav til pressen?

For mig at se, har Frank Grevil næppe handlet i egen interesse. Og Frank Grevil har måtte betale en høj pris for sit samfundssind.

Der er ingen tvivl om at det har været af afgørende betydning for Danmarks deltagelse i krigen mod Irak, hvorvidt Irak besad masseødelæggelsesvåben eller ej! Det var den altovervejende begrundelse for krigen imod Irak. Det var jo det hele sagen drejede sig om i FN. Usikkerheden om efterretningerne om Iraks besiddelse af masseødelæggelsesvåben var, og er stadigvæk, af vital offentlig interesse for både politikere og befolkning for vurderingen af Danmarks deltagelse i krigen imod Irak. Der var tale om så spinkle efterretninger om Iraks påståede besiddelse af masseødelæggelsesvåben fra andre allieredes efterretningstjenster, som ikke selvstændigt kunne bekræftes, at FE i virkeligheden overhovedet ikke kunne have en kvalificeret mening. Historien har efterfølgende bekræftet dette forhold ganske overbevisende. De seneste amerikanske undersøgelser fra oktober 2004 har konkluderet at Irak ikke besad nogle former for masseødlæggelsesvåben inden krigens begyndelse og var årevis væk fra dette. Irak udgjorde en langt større trussel i 1991 end i 2003. Problematikken er netop at FE bare overtager efterretninger ukritisk fra allierede. Og ifølge Frank Grevil lyttede FE’s ledelse og Regering heller ikke godt nok til sine egne folk, idet der ikke blev gengivet et retvisende billede eller en foretaget en tilstrækkelig nuanceret trusselsvurdering i relation til Iraks besiddelse af masseødelæggelsesvåben.

Jeg forstår godt Frank Grevils frustration, jeg forstår også godt hvorfor at det ikke gav mening at rette henvendelse til sine overordnede, fordi systemet fejlagtigt undertrykker den form for kritik, og endelig forstår jeg godt hvorfor at han valgte pressen, eftersom pressen jo netop i sådanne sager virker som demokratiets vagthund.

Er det en åbenbar almeninteresse at offentligheden får kendskab til FE’s manglende kompetencer og systemets bagvægt i en sag om Danmarks deltagelse i en krig mod 3. land? Efter min vurdering, Ja.

PS (Jeg har iøvrigt ikke kunne finde retssagen imod Frank Grevil på Københavns Byrets Retslister.)

Tidligere FE-ansat: Irak-vurderinger er noget makværk Information 14. oktober 2004
Hård kritik af FEs arbejde Berlingske 14. oktober 2004
Hård kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste Politiken 13. oktober 2004
’Trusselsvurderingerne var vores mindste bekymring’ Information 13. oktober 2004
Grevil-sagens væsentligste punkter indtil nu Berlingske 13. oktober 2004
FE-chef frygtede debat om grundlag for Irak-krig Berlingske 13. oktober 2004
Grevils grunde Information 12. oktober 2004
Grevils første dag i skranken Berlingske 12. oktober 2004
’FE var langt fra et ønskejob’ Information 12. oktober 2004
FE var vilde med Grevil Information 12. oktober 2004
FE-chef: Vi har fået alvorlige ridser i lakken Politiken 12. oktober 2004
TV Avisen kl. 21.00 DR 11.oktober 2004
Anklager kræver fængselsstraf til Grevil Politiken 11. september 2004
Grevil i opgør med efterretningstjeneste Berlingske 11. oktober 2004
Den åbenmundede spion for retten Politiken 11. september 2004
FE fandt Irak-papirer uvigtige Information 11. oktober 2004
Historien om agenten der sladrede Berlingske 11. oktober 2004

Statsadvokaten slæber Frank Grevil i retten Politiken 30. september 2004
Krav om fængsel til Frank Grevil Politiken 1. september 2004
Sigtet uden at være Spion rabarber.dk 30. juli 2004

Sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste DR
Frank Grevil og ytringsfriheden
Straffeloven retsinfo.dk
Københavns Byret

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi