Kære venner,
Tak for råd og dåd! Efter knap 6 måneders arbejde foreligger mit juridiske speciale på Københavns Universitet ”
Just War in Iraq 2003”. Specialet er afleveret til bedømmelse den 9/10 d.å. Det er skrevet på engelsk, og er en analyse og vurdering af det juridiske grundlag for USA og de allieredes intervention i Irak. Det har været en spændende og sjov tid som jeg kommer til at savne. Som min vejleder på KU, Adjunkt Ole Spiermann, siger ”det ville være trist, om det kun fik to læsere”[ham og censor]. Specialet kan findes på dyhr.com
Thomas,

Kære venner,

Tak for råd og dåd! Efter knap 6 måneders arbejde foreligger mit juridiske speciale på Københavns Universitet ”Just War in Iraq 2003”. Specialet er afleveret til bedømmelse den 9/10 d.å. Det er skrevet på engelsk, og er en analyse og vurdering af det juridiske grundlag for USA og de allieredes intervention i Irak. Det har været en spændende og sjov tid som jeg kommer til at savne. Som min vejleder på KU, Adjunkt Ole Spiermann, siger ”det ville være trist, om det kun fik to læsere”[ham og censor]. Specialet kan findes på dyhr.com

Thomas,