Categories
Nyheder Politik Videnskab

professor-danmark-er-en-politistat

Professor Vagn Greve fra Københavns Universitet peger faretruende på at “udviklingen i de senere år er gået bort fra retsstaten og henimod politistaten”.

Hvis man hører til dem som mener at kriminelle generelt bliver straffet for mildt i Danmark, hvis man hører til dem som mener at kriminelle og mistænkte bare skal udvises og udleveres til andre lande uden videre, burde man lige læse Professor Vagn Greves jordskævlsartikel “Får eller Ulve” inden man gør sin mening klar.

Vagn Greve er ikke hr. hvem som helst. Vagn Greve har brugt et helt menneskeliv på at studere udviklingen af strafferetten især i Danmark, men han har også fulgt med i udviklingen i norden og helt generelt i vesten. Han sætter ord på noget som er fornemmelser hos følsomme og observante borgere. Det kan være svært at se tingene i perspektiv mens de sker.

Politikere snakker om “signalværdi” når straffe skærpes uden almen præventiv effekt; retsgarantier og frihedsrettigheder fjernes på bekostning af borgernes retssikkerhed. Vagn Greve mener at vi skal passe på: “Af den oplyste menneskeopfattelse fulgte, at enhver unødvendig brug af straf er en uretfærdig straf.”

Opfølgning:
Mere vold trods hårdere straffe Politiken 21. januar 2005

Links:
Får eller ulve (pdf) Vagn Greve JFT 3—4/2004 s. 294—310
Den borgerlige retsstat udhules (pdf) Professor Lars Bo Langsted kommentar til Vagn Greves artikel – JP 4. oktober 2004
Hævnens renæssance Information 21. juli 2004
Forsvar for retsstaten Information 1. juni 2004
Fra land til folk Information 20. august 2003

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi