Categories
Politik

dansk-folkeparti-har-vundet-den-politiske-dagsorden

Det er lykkedes Dansk Folkeparti med et billigt psykologisk trick at hijacke den politiske debat i Danmark ved at gøre de fremmede til folkets fjende nr. 1.

De uoplyste har brug for en fjende i en kaotisk verden. Frygten for de fremmede raser imellem godtfolk. Ifølge en leder i Politiken beskriver talsmænd for Dansk Folkeparti ” alle muslimer som uegnede til at leve i demokratiske samfund.”

Enkeltsager som f.eks. mordet på van Gogh i Holland og mordet på den italienske turist på Nørrebro bidrager forståeligt i en negativ retning i folks bevidsthed. Krigen imod Irak og international terror har også sin fortjeneste som en bidragende faktor til frygten for de fremmede med muslimsk baggrund.

Det er ikke kun Dansk Folkeparti som ved at frygten for det fremmede har slået rod i den danske befolkning, den siddende Regering ved også at der er stemmer i mistro over for de vantro. Ifølge Politiken kom “statsministerens krigserklæring mod muslimske fanatikere og provokerende imamer tæt på at blive hovedbudskabet fra Venstres landsmøde.”

Selv i Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet er man oppe og toppes indbyrdes i partierne om kursen over for flygtningene og indvandrer.

Kun de politisk korrekte og pæne samfundsborgere vil ikke nedlade sig til at deltage i indvandrer og flygtninge debatten. De er hævet over det lave niveau. Selv om dette er forståeligt synes de dog at glemme de politiske realiteter. Det er disse idealitiske folk som bliver tabere ved det næste valg.

Flygtninge og indvandrer spørgsmålet bliver igen en eneafgørende faktor ved det kommende valg.

Snyder størstedelen af alle selvstændige indvandrer i skat og moms?
Er mange med 2. etnisk baggrund i Danmark kriminelle?
Er mange muslimmer i Danmark religiøse fanatikere?
Er størstedelen af alle flygtninge i Danmark bekvemmelighedsflygtninge?
Er størstedelen af alle flygtninge og indvandre samlet set en stor social og økonomisk belastning for det danske samfund?
Er indvandre og flygtninge i modsætning til indfødte danskere ikke rigtige demokratiske mennesker?

(Det er mere end hver 5. dansker som svarer JA til disse spørgsmål.)

Fogh: Uklog udmelding fra trossamfund Politiken 10. december 2004
Hellig krig Politiken 22. november 2004
Ytringsfrihed til at skabe had Politiken 18. novmeber 2004
Udlændinge forlader Danmark Politiken 9. november 2004
Kommissær-kritik af familiesammenføringsregler Politiken 21. oktober 2004
Dobbeltspillet om integrationen Politiken 5. oktober 2004

Opfølgning:
Alt for let spil Politiken 27. februar 2005

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi