Du lille Andenoer,
Hvi døde Du saa snart?
Hvis Du var bleven stor
Og voxet i en Fart,
Du vilde bleven her
– Saa menes af Enhver –
Til noget rigtigt Rart;
Kun jeg har mine egne Tanker;
Saa, hør da, hvad der vanker:
Ei Lykken Dig det Allermindste loved’,
Saasom de føies kun, der fødes uden Hoved.

Ambrosius Stub

Du lille Andenoer,

Hvi døde Du saa snart?

Hvis Du var bleven stor

Og voxet i en Fart,

Du vilde bleven her

– Saa menes af Enhver –

Til noget rigtigt Rart;

Kun jeg har mine egne Tanker;

Saa, hør da, hvad der vanker:

Ei Lykken Dig det Allermindste loved’,

Saasom de føies kun, der fødes uden Hoved.

Ambrosius Stub