Categories
Irak Nyheder Politik

den-retf%c3%a6rdige-krigs-h%c3%a6slige-fj%c3%a6s-planlagt-spil-om-irak

Der kommer mere og mere skidt frem i lyset af Irakkrigen. Den retfærdige krig har stukket sit hæslige fjæs frem af historien.

Der har længe været spekulationer om krigen mod Irak ikke var planlagt længe før marts 2003, og således ikke, som ellers påstået af USA og koalitionen, blev besluttet i sidste øjeblik.

Det giver en trist næring til påstanden om, at resolutionerne i FN’s Sikkerhedsråd om Irak, egentlig bare var et beskidt påskud til en amerikansk magtpolitisk demonstration uden om FN. Ulovligheden af krigen vil efter min vurdering herefter desværre ikke en gang være til diskussion.

FN blev grundlagt på et ønske om fred mellem verdens nationer. Og dette skulle opnås via forhandling i videst muligt omfang. Alle fredelige midler skulle være udtømte før end FN kunne gribe til militære midler. For de enkelte lande vedtog FN et forbud mod at anvende magt, som kun blev brudt af retten til selvforsvar. Dette var læren af 1. og 2. Verdenskrig.

USA, England og andre lande er tilsyneladende ved at bombe verden tilbage til en tilstand før 1. Verdenskrig, hvor den såkaldte retfærdige krig – bellum justum – var grundlaget for kolonialisme, magtstræb og dominans.

I tiden før første 1. Verdenskrig blev retten til at benytte krig som magtmiddel i det store hele betragtet som en legitim attribut til en stats suverænitet. Frie selvstændige stater og deres ledere kunne i realiteten starte en krig efter deres forgodtbefindende. Niccolo Machiavelli siger det meget rammende: Krig er bare en nødvendighed.

De krigsførende parter kunne i reglen nøjes med at finde en grund til krigen som de selv synes var tilfredsstillende. I flere århundreder var krig i det internationale samfund bare en måde at vurdere en stats juridiske rettigheder og en måde at forfølge nationale interesser på. Krig blev brugt som middel til at beskytte nationale interesser i udlandet, til at tvinge en regering fra magten i et andet land, til at erhverve kolonier og til at annektere en eller flere nabostaters territorier.

Mange stater ville have en bid af den store kage som den øvrige verden bestod af. Og hvad man ikke kunne erhverve af fredelig vej via forhandling eller erhverve lovligt, tog man om nødvendigt med magt. Selvhjælp, eller med et mere passende udtryk selvtægt, var særdeles udbredt. I realiteten var der ikke noget forbud imod krig, så de enkelte stater og statsoverhoveder var frie til at benytte krig som et legitimt magtpolitisk middel.

Er det sådan vi gerne vil have at det 21. århundrede skal forme sig? Skal selvretfærdige krige være vores testamente?

Sandhedsvidne mod Bush Information 6. maj 2004
Rice afviser forløbet Berlingske 20. april 2003

Bush Began to Plan War Three Months After 9/11 Washington Post 17. april 2004
Bush gjorde klar til Irakkrig i november 2001 Politiken 17. april 2004
Bush og Blair indgik hemmelig pagt om Irak-krig Politiken 4. april 2004
Bush and Blair made secret pact for Iraq war The Observer 4. april 2004
Straw: war won’t change UN charter Guardian 30. marts 2004
The President’s nemesis Guardian 28. marts 2004

Baggrundsartikler:
Bush and Iraq Washingtonpost.com 18. marts 2003
Bob Woodward And The Bush At War Hagiography Znet 8. december 2002
Bob Woodward details pre-Iraq White House United Press International 17. november 2002

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi