Kategorier
Generelt Irak Politik Videnskab

retf%c3%a6rdig-krig

Om legitimeringer af krig og voldsudvelse i historien.

Det Teologiske Fakultet, Kbenhavn d. 18. marts 2004, kl. 9.15-16.00. Sted: Kbmagergade 44-46, Auditorium 7.

P seminaret vil en rkke foredragsholdere forsge at belyse og perspektivere forestillingerne om retfrdige og hellige krige i forskellige historiske, kulturelle og religise sammenhnge.

• Professor Niels Peter Lemche (Afdeling for Bibelsk Eksegese, Kbenhavns Universitet) – Enhver krig er en hellig krig! Krigen i den gamle Orient.

• Lektor Jens Krasilnikoff (Afdeling for Historie og Omrdestudier, Aarhus Universitet) – Retfrdig og hellig krig i antikkens Grkenland.

• Adjunkt Carsten Selch Jensen (Afdeling for Kirkehistorie, Kbenhavns Universitet) – ”Gud vil det”. Om retfrdige og hellige krige i middelalderen.

• Lektor Carsten Bach-Nielsen (Institut for Kirkekundskab og Praktisk Teologi, Aarhus Universitet) – 1. Verdenskrig: livet selv – i skyttegravene. Om danske teologers tanker om soldaten og krigens ret.

• Lektor Jakob Skovgaard-Petersen (Carsten Niebuhr Instituttet, Kbenhavns Universitet) – Jihad i det 20. og 21. rhundrede.

• Cand. jur. Thomas Dyhr (Det Juridiske Fakultet, Kbenhavns Universitet) – Retfrdig krig i lyset af 11. september 2001: En nutidig forstelse og fortolkning af det klassiske juridiske begreb ’retfrdig krig’ sat i relation til terrorangrebet p USA i 2001.

Arrangeret af Afdeling for Kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet.

Af Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi