Categories
Generelt Irak Politik Videnskab

retf%c3%a6rdig-krig

Om legitimeringer af krig og voldsudøvelse i historien.

Det Teologiske Fakultet, København d. 18. marts 2004, kl. 9.15-16.00. Sted: Købmagergade 44-46, Auditorium 7.

På seminaret vil en række foredragsholdere forsøge at belyse og perspektivere forestillingerne om retfærdige og hellige krige i forskellige historiske, kulturelle og religiøse sammenhænge.

• Professor Niels Peter Lemche (Afdeling for Bibelsk Eksegese, Københavns Universitet) – Enhver krig er en hellig krig! Krigen i den gamle Orient.

• Lektor Jens Krasilnikoff (Afdeling for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet) – Retfærdig og hellig krig i antikkens Grækenland.

• Adjunkt Carsten Selch Jensen (Afdeling for Kirkehistorie, Københavns Universitet) – ”Gud vil det”. Om retfærdige og hellige krige i middelalderen.

• Lektor Carsten Bach-Nielsen (Institut for Kirkekundskab og Praktisk Teologi, Aarhus Universitet) – 1. Verdenskrig: livet selv – i skyttegravene. Om danske teologers tanker om soldaten og krigens ret.

• Lektor Jakob Skovgaard-Petersen (Carsten Niebuhr Instituttet, Københavns Universitet) – Jihad i det 20. og 21. århundrede.

• Cand. jur. Thomas Dyhr (Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet) – Retfærdig krig i lyset af 11. september 2001: En nutidig forståelse og fortolkning af det klassiske juridiske begreb ’retfærdig krig’ sat i relation til terrorangrebet på USA i 2001.

Arrangeret af Afdeling for Kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet.