Categories
Generelt Irak Nyheder Politik

den-rigtige-irak-h%c3%b8ring-i-folketinget-15-april-2004

Den 15. april d.å. arrangere Grundlovskomitéen 2003 en uafhængig Irak høring i Folketingets Landstingssal uden de helt samme begrænsninger som Udenrigspolitisk Nævns høring den 24. marts d.å.

Her kan man få lejlighed til at stille spørgsmål til og konfrontere undertegnede i en mere seriøs ramme om krigen i Irak. Som foredragsholder på høringen den 15. april vil jeg gennemgå forskellige problemstillinger omkring lovligheden af krigen mod Irak med udgangspunkt i mit folkeretlige speciale “Just War in Iraq 2003“, FN Traktaten og den af Regeringen benyttede krigsargumentation over for offentligheden.

På grund af Folketingets forholdsvis skrappe sikkerhedsforanstaltninger skal der bestilles pladser til høringen. Se Program…

Program for en offentlig høring om Irakkrigenn

Christiansborg, Landstingssalen den 15. april 2004

Mødeleder: Kai Lemberg, prof., formand for Grundlovskomitéen 2003 vedr. Irakkrigen

Formiddag (9.30-13.00) – på engelsk

(Mødetid 8.45)

Begrundelserne for den militære intervention, baggrunden herfor og det politiske og etiske ansvar samt krigens og besættelsens konsekvenser og perspektiver for det irakiske folk.

• Hans-Christof von Sponeck (tidligere FN’s Assisterende Generalsekretær og humanitær koordinator i Irak 1998-2000): Vil redegøre for at USA’s forebyggende angreb imod Irak begyndte med sanktionerne i 1991 og fortsatte med det militære angreb i 2003.

• Abdel Barri Atwan (chefredaktør for avisen Al Quds, London). Vil redegøre for den politiske situation i Irak i dag samt mulige udviklingsscenarier.

• Jan Øberg (direktør for The Transnational Foundation for Peace and Future Research) Vil redegøre for metoder for konfliktforebyggelse og –løsning i internationale stridigheder (uroligheder, krige, besættelser m.v.).

Kort pause

• Ray McGovern (tidligere rådgiver for George Bush senior og CIA analytiker, medstifter af Veteran Intelligence Professionals for Sanity): Vil redegøre for uklarhederne vedrørende angrebet på Irak og de skiftende begrundelser herfor.

• Katharine Gun (tidligere medarbejder ved den britiske efterretningstjeneste, Government Communications Headquarters, GCHQ): Vil tale om sin rolle i lækagen om USA og Uks aflytning af FN, samt kort redegøre for sine erfaringer mht. etisk dilemma: tavshedspligt kontra meddelagtighed i ulovlig spionage og krigsførelse.

20 minutter til hver taler; 15 minutter efter hver taler til spørgsmål fra journalisterne Pernille Bramming og Dorrit Saietz, politikere og salen.

13.00-14.00: Frokostpause

Eftermiddag (14.00-17.00) – på dansk

At få belyst de retlige rammer (lovligheden) for beslutningen om dansk krigsdeltagelse i forhold til FN og folkeretten og i sammenhæng med dansk ret i øvrigt (grundlov, lovgivning mv.).

• Henning Koch (prof., dr. jur.): Dansk offentlig ret (grundloven, lovgivning, EMK, m.v.)

• Bjørn Elmquist (advokat, tidligere MF): Danske soldaters og borgeres/civiles retsstilling set fra et forsvarer- og borgerperspektiv (straffe- og retsplejelovgivning, erstatningsret m.v.)

Kort pause

• Thomas Dyhr (jurist, speciale om folkeretten og Irakkrigen): FN- og folkeretlige forhold i forhold til dansk krigsdeltagelse fra marts 2003 (B 118, FN-resolutioner, Sikkerhedsrådets rolle, folkeret m.v.).

• Lars Erslev Andersen (seniorforsker). Vil redegøre for aktuelt og fremtidigt terror-og trusselsbillede og demokratisk perspektiv i Irak og i regionen i øvrigt som følge af Irakkrigen.

20 minutter til hver taler; 15 minutter efter hver taler til spørgsmål fra journalist Pernille Bramming, jurist Peter Arnborg, politikere og salen.

Kai Lemberg (professor, formand for komitéen): Korte afsluttende bemærkninger, opsummering af høringen,

videre initiativer.

——————–

Efter høringen: Kort pressebriefing

——————–

Arr: Grundlovskomitéen 2003 vedr. Irakkrigen

Kontakt folketingets oplysning for pladsbestilling:

Folketingets Oplysning

Christiansborg

1240 Kbh. K.

Telefon 33 37 33 38

Telefax 33 14 70 60

e-mail: fo@ft.dk

NB! Hør foredragene fra høringen RECAP PUBLIC HEARING ON THE WAR ON IRAQ

Referencer:

Flere Irak-høringer på vej Information 18. marts 2004

Grundlovskomitéen 2003

Folketingets Høring om Irak krigen 24. marts 2004

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi