Categories
Generelt Politik

mundkurv-er-vort-tids-politikers-madkurv

Ytringsfriheden er en af demokratiets hovedhjørnestene. Det er der vel næsten ingen som er i tvivl om.

Grundlovens § 77: Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres.

Men hvad er en formel ytringsfrihed imidlertid egentlig værd hvis de relevante aktører er underlagt så snærende bånd, at det af den ene eller anden grund er umuligt at ytre sig frit?

I forvejen lever vi med et sterilt embedsværk og en i det store hele tavs offentlig sektor. I det hele taget skulle man tro at niveauet på den offentlige debat i Danmark næsten ikke går at sænke yderligere med alle de hensyn som skal tages. Det er politisk ukorrekt i Danmark at træde folk over tæerne, så hellere holde sin kæft og tænke sit. Det koster jo ikke noget.

Man kan være bange for at miste sit job – som det ikke var nok! Man kan være bange for at miste sit offentlige tilskud, sine ressourcer eller andre privilegier. Og nu er ytringsfriheden i disse krigsliderlige tider blevet så farlig at nøglen til fængselsdøren helt skal smides væk.

Der er vel næppe nogen som tror at man i Danmark ville miste retten til at ytre sig på én gang. Det er næppe æren som står i vejen for ytringsfriheden i Danmark. Bare der dog var flere som troede på mere end ”Hvem vil være millionær” og sagde deres ærlige mening højlydt til gavn for demokratiet.

Magthaverne vil jo i grunden helst have at al unødvendig og irrelevant kritik forstummer. Men det er jo bare ikke dem som skal bestemme hvad der er nødvendig og relevant kritik.

Ytringsfriheden har trange kår i Danmark. Vi behøver dog ikke at klynke ret meget. Ytringsfriheden giver ikke så meget mening mere som før i tiden. Men vi trøster os dog stadig ved at vi er bedre stillet end så mange andre – som om ytringsfriheden i virkeligheden var noget der kunne gradbøjes efter dansk læst.

Avisartikel koster dansk observatør jobbet Politiken 7. april 2004

General undsiger forsvarschef Information 2. marts 2004

Avisfolk afhørt om Irak-lækage Politiken 28. marts 2004

Mundkurv og debat om forsvaret Politiken 8. marts 2004

General undsiger forsvarschef Information 2. marts 2004

Forsvarschef i politisk modvind Politiken 1. marts 2004

Forsvarschef udsteder mundkurv Politiken 29. februar 2004

Baggrundsartikler:

B 40 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om fremme af offentligt ansattes deltagelse i den offentlige debat. Folketinget 7. november 2004

Offentligt ansattes ytringsfrihed CFJE 1999

Etiske problemer i forbindelse med offentligt ansattes ytrings frihed DJØF anbefalinger i betænkning om “Fagligt etiske principper i offentlig administration” 1993

By Thomas Dyhr

Thomas Dyhr - cand.jur. fra Københavns Universitet 2003 Filosof af natur.. Interesser: politik, skak, qigong, nei kung, tai chi, yi chuan, xin yi, daitoryu aikijujutsu, da chen chuan, litteratur, poesi