Category :Politik

Realiteten er at Folketinget og Danmark på et uoplyst grundlag blev inddraget i en ulovlig angrebskrig mod et andet land i 2003. Desværre har historien indtil videre vist at Danmark er mere hemmelighedsfuld og i større selvfornægtelse end vores allierede stormagter USA og England. Noget som for mig i sig selv er uforståeligt! Folketinget har … Read more

Er der med #CharlieHebdo tale om et reelt #muslimsk problem i Frankrig og i resten af EU eller er der snare tale om en socioøkonomisk problemstilling i bunden af Frankrig og EU’s samfundspyramide? Mange hader alt, hvad der er fransk 16. januar 2015 www.pol.dk Jeg fordømmer terroraktionen på Charlie Hebdo. Der er ingen der skal slås … Read more

af Peter Zinkernagel Vores kultur og tænkning bygger på overbevisningen om at objektiv viden består af matematik og formel logik på ene side, konkrete kendsgerninger på den anden side. Så længe vi ikke er i modstrid med konkrete kendsgerninger kan vi sige og mene hvad som helst. Overbevisningen går tilbage til en påstand fremsat af … Read more

af Peter Zinkernagel Objektiv viden er det, der ikke kan benægtes. Påstanden er rigtig, fordi vi ingen mulighed har for at antage, at den er forkert. Vi kan ikke antage at noget ganske vist er rigtigt men alligevel kan benægtes. Omvendt kan vi heller ikke antage, at noget ikke kan benægtes men alligevel ikke er … Read more

Jeg støtter retten til at ytre sig frit. Jeg støtter retten til privatliv. Jeg støtter et frit Internet. Støt Electronic Frontier Foundations kamp for at gøre USA’s Regering og andre opmærksom på digitale rettigheder for hele verdens befolkning! Send denne 4. juli besked videre til andre! Reference: The NSA Files guardian.co.uk  

“Bad things happen when good people fail to act” Margaret Heffernan undersøger vigtigheden af whistleblowerens rolle på trods af den høje pris som sandheden til tider kan have!

Verden over bliver millioner af mennesker diagnosticeret og klassificeret sindsyge på baggrund af nogle simple uvidenskabelige observationer og fyldt med psykofarmaka. Enhver naturlig menneskelig reaktion kan af psykiatrien klassificeres som en mental forstyrrelse – og til det har de selvfølgelig en pille! Er et menneske: ked af det fordi vedkommendes bedstemor er død – så … Read more

Jeg lever vel tilfreds Med Skæbnen allesteds; At ingen gaaer mig over I Lyst, når Lykken sover, Derom slår jeg til Væds. Jeg lever vel tilfreds Jeg ler af Snik og Snak. Af lumpen SladderPak; Ren Sandhed selv bekræfter, På mig end ikke hæfter Den største Løgne-Klak. Jeg ler af Snik og Snak. Jeg ler … Read more